Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Webbplatsen     Geografi     Historia     Entiteter     Situationer     Kommentarer  

 

Strukturerad förteckning över nu befintliga inventeringar

Här återfinns sidor för inventering av artiklar om en viss händelse eller en viss frågeställning. För att se respektive sida bör man använda menyn till vänster.

Vissa nummer saknas, vilket betyder att arbete pågår med sidan ifråga.

Globala frågor

38 Debattinlägg om utvecklingslinjer för islam i Europa

Sveriges identitet svenska värderingar och svensk debatt

04 Påståendet att Sverige saknar inhemsk kultur

06 Åsiktskorridoren - för och emot att den finns

24 Icke-diskriminering visavi rätt att bestämma i sin egen affär

29 Sverigedemokraternas kulturpolitik

37 Abortfrågan

43 Vad hände med Newsmill, och hur var det med islamofobin?

Huvudsakliga inriktningar och avgränsningar inom politiken

21 Användningar och tolkningar av begreppet 'nationalism'

22 Debatten om ledarsidornas liberalism, eller avvikelse därifrån

23 Uppföljning av egen artikel i Göteborgs-Posten i januari 2017

35 Berättelsen om det välfärdsindustriella komplexet

45 Exempel på välfärdsliberalism

Störningar på den allmänna debatten

26 Begreppet 'fascist' eller 'rasist' brett tillämpat på meningsmotståndare

46 Ifrågasättande av formuleringen 'Alla människors lika värde'

47 Kataloger över debattförstörande argument och argumentation

Kristendomen

44 Kyrkovalet 2017

Högerextremism och populism

25 Donald Trumps presidentskap

27 Tabubeläggning som orsak till populism

Invandrings- och flyktingpolitik samt problem i samband med detta

34 Diskussion om media gett en korrekt bild av flyktingpolitiken

41 Problem gällande integration och förorter i Sverige idag

Relationen mellan konservativa invandrargrupper och majoritetssamhället

11 Återblick på undersökningar om integrationsrelaterad brottslighet

12 Familjebeslut om döttrars äktenskap, inklusive frågan om tvångsäktenskap

14 Kristendom och islam - samverkan eller konfrontation?

Majoritetssamhällets syn på frihetsrörelser inom islam

01 Kritik mot vänsterpartiet och feministerna för att blunda för islamistiska trakasserier av kvinnor

09 Fortsatt debatt om Vänsterpartiets syn på trakasserier av kvinnor i förorten

33 Det svenska samhällets syn på islamism

Inriktningar och doktriner inom islam

02 Sekulär och annan fritänkande islam

03 Islam och kvinnors rättigheter

13 Apostas inom islam

30 Islamistiska regler om kvinnors huvudbonad

31 Är islamism genuin islam eller en förvanskning av islam?

36 Observationer av försök till reformation inom islam

42 Olika beskrivningar av, och synsätt på al-Andalus

Motstånd mot islamism och granskning och kritik av denna

08 Mediastorm mot MP och Mehmet Kaplan, april 2016

05 Återblick på beskrivningar av, och kritik mot islamism före 2015

32 Kritik mot, och allmänt avståndstagande från islam

19 Det eventuellt kommande kriget mot islamismen, och dess bakgrund

28 Kvinnliga dissidenter och apostater inom islam

39 Mohamed Omars kritik av islam

40 Den islamistiska extremismens tillväxt i Sverige