Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-03: Islam och kvinnors rättigheter

Följande är början till en samling av länkar till webbsidor (inte tidningsartiklar) som argumenterar för sin syn på kvinnors ställning och rättigheter inom islam. Ytterligare länkar kommer att läggas till allteftersom.

Övergripande uttalanden från förespråkare för islam

pan-988    Light of Life: The Position of Women in Islam.

Övergripande uttalanden från kritiker av islam

pan-1089    Islam hatred of women.htm.

pan-978    Women's Rights Under Sharia.

Jämförelser mellan kvinnans ställning inom kristendomen och islam

Jämförelserna i dessa artiklar är inte nödvändigtvis balanserade eller opartiska.

pan-999    Women Issues in Christianity and Islam.

pan-1040    The Dr. Jamal Badawi Rebuttal Page.

Uttalanden från Muslimska brödraskapet

2013-03-14: pan-3006    --* Statement Denouncing UN Women Declaration for Violating Sharia Principles.
i Muslim Brotherhood official website.

Uttalanden från European Council on Fatwa and Research

Detta råd ingår i den europeiska underorganisationen till Muslimska brödraskapet.

pan-257    European Council on Fatwa and Research question women traveling alone or without unmarriageable kin.

Muslimsk feminism

---: pan-2380    Homofobi och kvinnofientlighet hänger ihop.
i DN.

2018-02-01: pan-6674    Women unite for World Hijab Day.
Saba Aziz i Aljazeera.

Skrifter av Sherif Abdel Azeem och diskussion om dessa

pan-987    Women in Islam VS Women in the Judeo-Christian Tradition | Submission.org.

pan-1000    Responses to Sherif Abdel Azeem.

pan-1001    A Response to: 'Women in Islam Versus Women in the Judaeo-Christian.

Talibanerna

pan-680    Senior Taliban member writes letter to Malala Yousafzai.

Islamiska förbundet i Sverige

pan-274    Islamiska förbundet en plattform för oss kvinnor.

pan-281    Profetens behandling av sina fruar. (Från Islamiska förbundets tidigare websida, nu borttagen därifrån, men tillgänglig från Internet archive).

Övrigt

Inklusive artiklar som det är svårt att ta på allvar...

pan-1090    Women are majority in Hell? - Call to Truth.