Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-46: Ifrågasättande och försvar för formuleringen 'Alla människors lika värde'

Denna sida ägnas åt artiklar som hävdar att formuleringen om alla människors lika värde är otydlig eller på annat sätt oanvändbar, liksom artiklar som söker försvara eller förklara uttrycket. I begränsad omfattning ingår också artiklar där uttrycket används i samband med ett tillmäle eller annan skarp debatt.

Våra inlägg i ämnet för den här sidan återfinns i Debatt 3 .

FN-deklarationens originaltext och översättning

1948-12-10: pan-5367    Universal Declaration of Human Rights.
i United Nations Official Website.

1948-12-10: pan-5366    FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
i Regeringens webbplats gällande mänskliga rättigheter.

Anslutande formulering i Sveriges grundlag

1974-02-28: pan-5368    Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.
i Riksdagens webbplats.

Historiskt och vetenskapligt perspektiv

Per Bauhn: Nationalism and Morality. Studies in Philosophy 7, Lund University Press, 1995.
Se särskilt sid 77 ff beträffande begreppen 'dignity', 'equality' och 'moral rights'.

2014-11-28: pan-5369    Alla människors lika värde eller människans värdighet.
Ingemund Hägg i Tidskrift för politisk filosofi, 2014-3.

2017-02-08: pan-5552    Jämlikhetens idéhistoria - bortom mantran och paroller.
Dan Korn i Kvartal.

Invändningen att uttrycket är en felöversättning

Följande artiklar förutsätter att uttrycket kommer från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och hävdar att den svenska översättningen därav är felaktig. Här ingår även artiklar som går vidare till frågan om hur detta påverkar tolkningen och tillämpningen av uttrycket.

2014-05-19: pan-5340    'Allas lika värde' - en felöversättning.
Lennart Svensson i Nya Tider.

2014-10-20: pan-5365    Ett väldigt svenskt credo.
Ilan Sadé i Egen webbplats.

2014-10-23: pan-5353    Värdet av en felöversättning.
Per Pettersson i Frihetssmedjan.

2014-12-17: pan-5344    Alla människors lika värde – eller värdighet .
Eskil Franck i Kristianstadsbladet.

2015-10-21: pan-5341    Alla människors lika värde - vad menas?.
Björn Lundberg i Scandia.

2016-10-07: pan-3004    En mycket praktisk felöversättning.
Patrik Engellau i DGS.

2017-09-09: pan-5338    Värde eller värdighet.
Patrik Engellau i DGS.

Invändningen att uttrycket är fel, är för vagt, eller används för brett

2007-02-: pan-5360    Människors lika värde?.
Henrik Alexandersson i Flashback.

2014-10-01: pan-5359    'Allas lika värde'?.
David Ehle i Motargument.

2016-01-05: pan-5361    Alla människor är inte lika värda.
Sandra Ljunggren; Susanne Ljunggren i Norrtelje tidning.

2017-06-04: pan-5342    Allas lika värde?.
Rebecka Weidmo Uvell i Egen webbplats.

2017-08-01: pan-5362    Alla människors lika värde.
Yvonne Andersson i Republikanska föreningen.

2016-10-30: pan-5430    Människovärde – ett mantra med komplikationer.
Birgitta Forsman i Kvartal.

2017-10-04: pan-5572    Den svårsmälta idén om allas lika värde.
Carl Rudbeck i SvD.

2018-11-18: pan-9565    Argument är bättre än trollformler.
Daniel Bergström i SvD.

Förklaringar av vad uttrycket betyder eller avser

Här ingår enbart artiklar som använder ordet 'värde' utan att ifrågasätta dess ursprung eller hur den engelska originaltexten ska tolkas.

2017-06-01: pan-5357    Pride = Alla människors lika värde.
Barbro Andersson; Magnus Alfredsson i Arbetarbladet.
Ovanligt bred definition av detta uttryck.

Pedagogiskt och annat material för att främja likavärdesprincipen

2015-02-16: pan-5343    Alla människor! - Om rättigheter och lika värde (Utställning).
i Forum för Levande Historia.

Uttalanden till stöd för likavärdesprincipen och uppmaningar att stödja den

2015-09-16: pan-5355    Stå upp för allas lika värde - grundlagen kräver det.
Tova Bennet + 19 i DN.

2017-09-08: pan-5354    Centerpartiet: 'Vi tror på alla människors lika värde'.
Johanna Söderberg (C) i NWT.

Yrkanden att principen ska gälla för viss typ av situationer

2016-12-29: pan-5358    Alla människors lika värde borde gälla också äldre.
Mathias Bred i GP.

2015-06-11: pan-5591    För allas lika värde -- inför sprutbyte.
Patrick Nilsson + 2 i Gefle Dagblad.

Artiklar som hävdar principen men pratar om något annat

2017-08-01: pan-5356    Alla människors lika värde och rättigheter.
Kenneth Nielshem i Arbetarbladet.

Krav på person eller organisation att de 'tror på' likavärdesprincipen

2017-06-16: pan-5364    Sverigedemokraterna stoppas på länsmuseet: 'Vill ha skriftligt på att de står för alla människors lika värde'.
i Västernorrlands Allehanda.

Användning av uttrycket 'alla människors lika värde' används i ett tillmäle

2016-10-05: pan-2966    Jan Helin välkomnar fascister i SVT. Eller?.
Mohamed Omar i DGS.
Kritiserar hur uttrycket 'alla människors lika värde' användes som ett tillmäle i en debatt i SvT.

2016-08-16: pan-2716    Moderat föreslår samarbete med SD.
i DN.
Kommentar: Moderaten ifråga har sagt Vi har begränsade resurser och då tycker jag att kvotsystemet är det effektivaste sättet att hjälpa människor. I dag är det så att bara den som är stark och har pengar kan komma hit. Man kan tycka att detta just vore ett uttryck för värderingen att alla människor har lika värde, men hans nämndkollega uttrycker motsatt uppfattning: vi måste (då) förhålla oss till en ledamot som vi inte kan vara säkra på delar våra värderingar om människors lika värde.

2016-09-28: pan-2936    Jan Helin: Kritikerna har rätt om SVT och Nya Tider.
Jan Helin, programdirektör på SVT i DN.
Anmärkningsvärd formulering: att ordna debatt mellan en part som i sin politiska retorik vill påstå att människor med en särskild religion eller etnicitet utgör ett hot mot nationen eller på grund av sitt ursprung är särskilt benägna att begå brott. Det är i grunden en uppfattning om att människor har olika värde.