Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Ins-15: Alla människors lika värde - värdering eller floskel?

I denna insamling ska vi successivt försöka samla artiklar som belyser uttrycket 'alla människors lika värde' i dess olika användningar för allt från seriös humanistisk värdering till tillmäle och floskel. (Termen 'insamling' i den här webbplatsens bemärkelse definieras i sidan 'Om inventeringarna').

Seriös diskussion av värderingen 'Alla människors lika värde'

2016-10-05: pan-2966    Jan Helin välkomnar fascister i SVT. Eller?.
Mohamed Omar i DGS.
Kritiserar hur uttrycket 'alla människors lika värde' användes som ett tillmäle i en debatt i SvT.

2016-10-07: pan-3004    En mycket praktisk felöversättning.
Patrik Engellau i DGS.

Exempel på mycket bred definition av uttrycket

2016-09-28: pan-2936    Jan Helin: Kritikerna har rätt om SVT och Nya Tider.
Jan Helin, programdirektör på SVT i DN.
Anmärkningsvärd formulering: att ordna debatt mellan en part som i sin politiska retorik vill påstå att människor med en särskild religion eller etnicitet utgör ett hot mot nationen eller på grund av sitt ursprung är särskilt benägna att begå brott. Det är i grunden en uppfattning om att människor har olika värde.

Exempel på användning av uttrycket som tillmäle eller floskel

2016-08-16: pan-2716    Moderat föreslår samarbete med SD.
i DN.
Kommentar: Moderaten ifråga har sagt Vi har begränsade resurser och då tycker jag att kvotsystemet är det effektivaste sättet att hjälpa människor. I dag är det så att bara den som är stark och har pengar kan komma hit. Man kan tycka att detta just vore ett uttryck för värderingen att alla människor har lika värde, men hans nämndkollega uttrycker motsatt uppfattning: vi måste (då) förhålla oss till en ledamot som vi inte kan vara säkra på delar våra värderingar om människors lika värde.

Diskussion om varför uttrycket fått sådan användning och spridning