Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-24: Icke-diskriminering visavi rätt att bestämma i sin egen affär

Den här sidan ska innehålla artiklar som relaterar till frågan om var gränserna går för principen att t.ex. en affärsägare inte får diskriminera kunder på basis av kriterier som inte är relevanta för affärsverksamheten. Ett uppenbart exempel är att innehavaren av en affär eller en restaurang inte får avvisa kunder med avvikande hudfärg eller etnicitet.

Men vad gäller på andra områden som kan betraktas som analoga? Skulle en bokhandel kunna ha som princip att inte ha med böcker med viss typ av författare i sitt sortiment, baserat till exempel på hudfärg eller etnicitet? Man kan ju hävda att bokhandlaren ska få göra vad hen vill i sin egen affär.

Och vad gäller för andra tänkbara diskrimineringskriterier; får man till exempel diskriminera mot dem som har en politisk åsikt som man inte gillar? Och får man diskriminera mot personer som har företagit åtgärder som man inte gillar, till exempel deltagit i en älgjakt? Eller som har organiserat en tuppfäktning där avsikten är att en av tupparna ska ha ihjäl den andra?

Och vad betyder isåfall frågan "får man diskriminera"? Avses ett lagbrott, eller något som bara är allmänt förkastligt?

Vart och ett av avsnitten nedan behandlar en händelse som varit mycket omdiskuterad och som kan analyseras utifrån den här frågeställningen. Några av avsnitten har flyttats ut till separata situationsbeskrivningar vilket då anges nedan.

Relaterade frågor

Frågor om rättighet att vägra utföra förelagda arbetsuppgifter med hänvisning till samvetsskäl eller religiösa skäl behandlas under "Vårt system/Lag och rätt".


Fria Tider vid Bokmässan 2016

Se Situation 13.


Sverigedemokraternas möte på Grand Hotel

Se Situation 5.


Katerina Janouchs framträdande i tjeckisk TV

Se Situation 14.


NMR vid Almedalen 2017

2017-04-21: pan-4430    Nazister kommer till Almedalsveckan.
Joachim Sundell, + 2 i SvT.

2017-04-28: pan-4467    Nordiska motståndsrörelsen utesluts från Almedalsveckans officiella program.
Greta Thurfjell i DN.


NMR vid Almedalen 2018

Länkar är ej insamlade.


Regelverk och debatt på EU-nivå eller eljest i Europa

2012-11-27: pan-3735    Protection from discrimination on the grounds of political views.
Nicola Brown i Pure Employment Law website.

2015-09-30: pan-3736    Intolerance and Discrimination Against the Christian's Right to Self Emancipation.
Rev. Mario J Bergner i Anglican Mainstream (website).


Debatten i USA

I USA har en annan aspekt av frågeställningen diskuterats under senare år, nämligen frågan om rätten för en affärsinnehavare att avvisa kunder som är HBTQ. Tidigare har även frågan om diskriminering baserad på ras eller etnicitet varit en stor fråga. -- Här lägger jag in USA-relaterade länkar när de kommer i min väg och utan någon särskild systematik.

1959-02: pan-3733    Discrimination and the Christian Conscience.
i Journal of Negro Education, Vol. 28, No. 1 (Winter, 1959), pp. 66-69 .

---: pan-3734    Discrimination because of religion or belief.
i Citizen's Advice (website).