Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Webbplatsen     Geografi     Historia     Entiteter     Situationer     Kommentarer  

 

Katalog över situationsbeskrivningar

Varje sida under denna rubrik avser en viss händelse, situation eller omständighet som har rapporterats i ett antal tidningsartiklar. I första hand vill vi ta med situationer där det finns varandra motsägande rapporter, eller där omständigheterna runt situationen tycks vara anmärkningsvärda eller principiellt intressanta.

Material från andra sidor i klippsamlingen kommer successivt att flyttas hit när den här rubriceringen förefaller mer tillämplig.

Sit-31: Behandling av statsbidrag till Sveriges Unga Muslimer

Sit-30: Islamistisk extremism på Dramatens program

Sit-29: Vikingar, islam, och politisering av forskningsresultat

Sit-28: Diskussionen om lugn och tystnad på biblioteken

Sit-27: Dramatisering av Alice Teodorescu som vampyr

Sit-26: Våldsamheter vid G20-mötet i Hamburg

Sit-25: Konstverket "Du gamla, du fria" som bruten flaggstång

Sit-24: Sylvi Listhaugs besök i Stockholm och Rinkeby

Sit-23: Sittdemonstration av afghanska flyktingar och flyktingbarn

Sit-22: Polisens gripande av papperslösa familjer vid läger ordnat av Svenska kyrkan

Sit-21: Islamistisk skola i Göteborg vill utvidga till Borås

Sit-20: Övergrepp på ensamkommande flyktingpojkar

Sit-08: Alice Bah Kuhnke om åtgärder mot återvändande IS-krigare

Sit-07: Milo Yiannopoulos föredrag vid Berkeley

Sit-06: Annika Strandhälls tankar om rösträtt för män

Sit-05: Grand Hotel bokade in möte ordnat av SD

Sit-04: Cecilia Hagen om 'mänskliga brunråttor'

Sit-03: Björn Söder, anförande om minoriteter i Sverige

Sit-02: Julian Assange, påstådd våldtäkt

Sit-01: Mosa Sayed, disputation om muslimska arvsregler