Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Webbplatsen     Geografi     Historia     Entiteter     Situationer  

 

Katalog över situationsbeskrivningar

Varje sida under denna rubrik avser en viss händelse, situation eller omständighet som har rapporterats i ett antal tidningsartiklar. I första hand vill vi ta med situationer där det finns varandra motsägande rapporter, eller där omständigheterna runt situationen tycks vara anmärkningsvärda eller principiellt intressanta.

Material från andra sidor i klippsamlingen kommer successivt att flyttas hit när den här rubriceringen förefaller mer tillämplig.

Sit-26: Våldsamheter vid G20-mötet i Hamburg

Sit-25: Konstverket "Du gamla, du fria" som bruten flaggstång

Sit-24: Sylvi Listhaugs besök i Stockholm och Rinkeby

Sit-23: Sittdemonstration av afghanska flyktingar och flyktingbarn

Sit-22: Polisens gripande av papperslösa familjer vid läger ordnat av Svenska kyrkan

Sit-21: Islamistisk skola i Göteborg vill utvidga till Borås

Sit-20: Övergrepp på ensamkommande flyktingpojkar

Sit-08: Alice Bah Kuhnke om åtgärder mot återvändande IS-krigare

Sit-07: Milo Yiannopoulos föredrag vid Berkeley

Sit-06: Annika Strandhälls tankar om rösträtt för män

Sit-05: Grand Hotel bokade in möte ordnat av SD

Sit-04: Cecilia Hagen om 'mänskliga brunråttor'

Sit-03: Björn Söder, anförande om minoriteter i Sverige

Sit-02: Julian Assange, påstådd våldtäkt

Sit-01: Mosa Sayed, disputation om muslimska arvsregler