Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-51: Historiskt perspektiv på konflikten mellan kristenheten och islam

Denna sida är under uppbyggnad och utgör ett experiment med en annan ansats än tidigare inventeringssidor. .


Böcker om detta ämne, övergripande

Andrew Wheatcroft/ De otrogna: konflikten mellan kristendom och islam.
Infidels: A History of the Conflict Between Christendom and Islam.

Sammanfattning: År 638 erövrades Jerusalem av araberna. Sedan dess har kristna och muslimer betraktat varandra med djup misstro. Båda sidors obevekliga inställning, tillsammans med vanföreställningar om den andra religionen och dess utövare, har lett till återkommande konflikter. I 'De otrogna' skildras dessa konflikter och deras orsaker från 600-talet fram till idag. Andrew Wheatcroft beskriver ingående tre områden där muslimer, kristna och judar har levt tillsammans under långa perioder: Spanien, östra Medelhavsområdet och Balkan. Förhållandena mellan grupperna i dessa områden skildras utifrån ett helt nytt perspektiv. Wheatcroft menar att hatet mellan grupperna inte är något självklart, utan är attityder som medvetet har odlats och lärts ut i århundraden. Fiendskapen har underblåsts av det skrivna ordet, målningar, teckningar och tal.

2016-07-15: pan-5646    Det tusenåriga kriget.
Chris Forsne i Ledarsidorna.
Anknyter till ovannämnda bok.


Följande rubriker anger en möjlig disposition av kommande bidrag.

Muslimska staters expansion i tidigare kristna områden

Mellanöstern och Nordafrika

Europa: Pyreneiska halvön och Occitanien

Se till att börja med Inventering 42

Europa: Balkan och norr därom

Bok: Andrew Wheatcroft/ The Enemy at the Gate: Habsburgs, Ottomans, and the Battle for Europe.

Sammanfattning: In 1683, an Ottoman army that stretched from horizon to horizon set out to seize the “Golden Apple,” as Turks referred to Vienna. The ensuing siege pitted battle-hardened Janissaries wielding seventeenth-century grenades against Habsburg armies, widely feared for their savagery. The walls of Vienna bristled with guns as the besieging Ottoman host launched bombs, fired cannons, and showered the populace with arrows during the battle for Christianity's bulwark. Each side was sustained by the hatred of its age-old enemy, certain that victory would be won by the grace of God.

The Great Siege of Vienna is the centerpiece for historian Andrew Wheatcroft's richly drawn portrait of the centuries-long rivalry between the Ottoman and Habsburg empires for control of the European continent. A gripping work by a master historian, The Enemy at the Gate offers a timely examination of an epic clash of civilizations.

Övrig muslimsk expansion

: pan-2982    Muslim conquests on the Indian subcontinent.
i Wikipedia.


Kristna staters expansion eller kolonisation i muslimska områden

Härmed avses områden med muslimsk befolkning eller styre.

Mellanöstern

Avser i första hand brittisk och fransk kolonisation.

Nordafrika

Avser i första hand fransk och italiensk expansion och kolonisation.

Södra Asien

Avser i första hand brittisk och nederländsk kolonisation.

Centralasien

Avser i första hand rysk expansion.