Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-21: Användningar och tolkningar av begreppet 'nationalism'

Denna sida kompletterar materialet i sidan Vårt system/Nationsbegreppet vilken innehåller länkar till principiell analys av nationsbegreppet och av nationalism i dess olika former. Materialet på den sidan begränsas alltså till att ge en bild av vad de begreppen kan anses mena, och utan onödiga dubbleringar av material. Som komplement till detta ges här nedan en samling länkar till artiklar med mer allmänna diskussionsinlägg som rör sig runt begreppen nation och nationalism. Avsikten här är att bidra till en inventering och alltså till en överblick över hur begreppen faktiskt förekommer.

Stora delar av detta material låg tidigare under rubriken Nation(alism), fliken Nationsbegreppet. Material kan komma att flyttas fortlöpande mellan dessa två sidor.


Diskussion om nationsbegreppet och om olika typer av nationalism

red-010   Vad slags nationalism kommer att behövas i Sverige?.
Erik Sandewall, Argument och Fakta,   2016-02-21

2008-08-06: pan-8337    Fäderneslandet en kärlek som slocknat.
Bo Lindberg i SvD.

2014-12-16: pan-6834    Björn Söder och det förvirrade nationsbegreppet.
Hans P. i Mises.

2017-10-14: pan-5621    Nationen -- en föreställd gemenskap?.
Anders Leion i DGS.

2017-10-15: pan-5632    Kan man tro på Sverige och kalla sig 'liberal'? Del I..
Hans Bergström i DGS.


Positiv tolkning av nationalism

Under början av 2016 har det börjat komma tecken på omprövning av den hittillsvarande, entydigt negativa synen på nationalism, och en insikt om att nationalism kan ta flera former. En del debattörer har till exempel pekat vilken roll nationella tankegångar hade i samband med folkhemsprojektet. Följande är några artiklar med detta perspektiv.

2016-02-06: pan-1743    Det finns en god nationalism.
Ledarredaktionen i DN.

2016-02-05: pan-2012    Nationalism och nationalkänsla.
(lunchseminarium) i Forum Acess.
Intressant!

2016-02-05: pan-2011    Nationalism på ont och gott.
(lunchseminarium) i Forum Axess.

2016-11-19: pan-3268    The new nationalism.
i Economist.

2016-11-24: pan-4863    Nationalismens återkomst – en urkrafts ursinne har vaknat.
Erik Jersenius i Sala Allehanda.

2016-11-24: pan-3267    Den nya nationalismen och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Patrik Engellau i DGS.

2016-12-04: pan-3334    Kan man tänka sig en ny svensk patriotism? Varför inte..
Björn Wiman i DN.

2016-12-04: pan-3333    Att älska sitt land är större än att vilja äga det.
Kristina Lindquist i DN.

2017-06-06: pan-4691    Hur inkludera andra om vi skäms för det svenska?.
Dan Korn i GP.
Hynek Pallas' kritiska artikel med referens pan-4697 (nedan) tar sin utgångspunkt i denna artikel.

2017-06-25: pan-4813    Förstår svenska liberaler nationens betydelse?.
Mauricio Rojas i SvD.


Nationaldagen

2017-06-01: pan-4663    Cultural Journalist: Sweden Doesn't Deserve to Celebrate its Own National Day.
Paul Joseph Watson i Infowars.

2017-06-01: pan-4665    DN:s kulturjournalist: Sverige förtjänar inte att firas den 6 juni.
i FriaTider.

2017-06-06: pan-4690    I dag firar vi Sveriges ljusa sida – kompromissförmågan, tilliten och respekten för andra.
Björn Wiman i DN.

2017-06-13: pan-4743    Vi borde inte fira nationaldagen – det är bara en uppvisning.
Peter Englund; Helena Myrstener i DN-åsikt.


Svenska flaggan

2010-06-11: pan-4701    Krucifixförbud hotar den svenska flaggan.
Behrang Bedjou i Expressen.

2011-06-06: pan-4702    Korset i den svenska flaggan talar om att Jesus har dött och uppstått.
i apg29 (webbplats).

2013-10-13: pan-4706    Vad är det för fel på den svenska flaggan?.
Thoralf Alfsson i Personlig bloggplats.

2015-04-14: pan-4704    Svenska flaggan under attack.
Vávra Suk i Nya Tider.

2015-06-04: pan-4703    Släpp korset, skrota flaggan.
Saga Bowallius i Liberal debatt.

2017-04-08: pan-4715    Flagga för kung och fosterland.
Magnus Bergsten i Populär historia.

2017-05-09: pan-4707    Korset i flaggan talar om Jesus.
i Sändaren (webbplats).

red-085   Vad ska korset på svenska flaggan anses betyda?.
Erik Sandewall, Argument och Fakta,   2017-06-06


Antinationalism och kosmopolitism

2003-12-16: pan-1956    Vi blir aldrig världsmedborgare.
Carsten Jensen i DN.

2016-01-28: pan-1725    Därför borde det anses som 'osvenskt' att vara nationalist.
Ola Larsmo i DN.
Argumenterar att den förhärskande synen på nationen i Sverige är en icke-nationalism.

2016-03-06: pan-1954    Björn Wiman: Avgrunden finns framför oss om vi inte viker undan i tid.
Björn Wiman i DN.

2016-06-08: pan-1276    Föraktet för det egna.
Jan Tullberg i Fria Tider.


Avståndstagande från nationalism eller debatt därom

Ibland ganska oklart vad respektive författare menar med nationalism. Här inkluderas även exempel på artiklar som använder begreppet nationalism och därvid förutsätter att det har en speciell och negativ innebörd.

2014-06-02: pan-5008    Economic insecurity and the rise of nationalism .
Nouriel Roubini i TheGuardian.

2015-05-31: pan-5567    Visst bör man fira nationaldagen!.
Dan Korn i GP.

2015-06-05: pan-5554    Nationalism bidrar till politisk omognad.
Vladan Lausevic i Dagens Samhälle.
Bemöter föregående artikel.

September 2015?: pan-1755    Nationalisternas identitetskris.
i Himlago (webbplats).
Argumenterar mot SD och företräder ett territoriellt nationsbegepp.

2016-03-22: pan-2010    Det var då som nationalismen näckades i all sin uppblåsta löjlighet.
Johan Hilton i DN.

2016-11-19: pan-3268    The new nationalism.
i Economist.

2016-11-24: pan-3267    Den nya nationalismen och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Patrik Engellau i DGS.
Bemöter föregående artikel.

2017-06-07: pan-4697    Dela inte upp nationalism i gott och ont.
Hynek Pallas i DN.

red-086   Ska vi heller inte dela upp islam i gott och ont?.
Erik Sandewall, Argument och Fakta,   2017-06-07
Bemöter föregående artikel.

2017-07-21: pan-5007    The global rise of nationalism is a threat to Nelson Mandela’s achievements.
Graça Machel i TheGuardian.

2018-05-29: pan-7772    Nationalismen ett hot mot Europas kvinnor.
Gudrun Schyman i FriaTider.