Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Inventering 121

  Inventering 120

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-11: Återblick på undersökningar om integrationsrelaterad brottslighet

I en artikel från 2005-12-12 rapporterade folkpartiets integrationstalesman Mauricio Rojas om en utredning som gjorts åt Brottsförebyggande rådet, och där en av hans slutsatser var: Det är bara olikheterna i invandrarnas sociokulturella arv som kan ge en tillfredsställande förklaring till skillnaderna i brottsbelastning mellan olika invandrargrupper. Ämnet har ansetts vara tabu, men måste nu komma upp till ytan.

Denna utredning visade sig vara mycket kontroversiell och den rörde upp starka känslor. Artikel pan-2410 nedan uppger att Mauricio Rojas under en tid leva under starkt beskydd av SÄPO. Några år senare lämnade han Sverige.

I en tidigare utredning ("Utanförskapets karta") beskrev Rojas tillsammans med Lars Leijonborg också en möjlig utveckling i de större städernas förorter, som enligt dem skulle kunna bli likadan som man då redan såg i bland annat Paris' förorter. Även denna tanke blev kraftigt kritiserad.

Invändningarna mot Rojas teser var av flera slag. Där fanns dels invändningar som ifrågasatte om resultaten var korrekta, dels invändningar om att även om det fanns skillnader mellan invandrargrupper så skulle man göra detta ont värre genom att tala om det; det vore bättre att försöka lösa problemet i tysthet.

Som ett första steg mot att redogöra för olika verklighetsuppfattningar i dessa fråga inkluderas nedan en länk till en artikel av Jerzy Sarnecki där han ger sin syn på sakförhållandena både nu och under de senaste 15 åren utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

På den här webbsidan försöker vi göra en återblick över hur denna fråga har utvecklats. Frågorna är lika aktuella nu som för 10 år sedan, och vi tror att det kan vara lärorikt att gå tillbaka och studera de observationer och de argument som då lades fram.

Denna sida är att betrakta som en arbetssida, liksom övriga inventariesidor. Det betyder att material kan tillföras fortlöpande, och att korrigeringar är möjliga. Bidrag till sidan mottas tacksamt.

Mauricio Rojas utredning om invandrares brottslighet

2004-12-05: pan-9592    Utanförskapets karta. En kartläggning över utanförskapet i Sverige.
Lars Leijonborg; Mauricio Rojas i Folkpartiet.

2005-12: pan-9518    Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet .
Peter Martens; Stina Holmberg i Brottsförebyggande rådet.
Hela texten till BRÅ:s utredning.

2005-12-12: pan-2417    Kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet.
Mauricio Rojas i DN.

Därefter följande debatt i Sverige

2005-12-12: pan-2412    Rojas marscherar vidare.
i Esbatis kommentarer (blog).
Ett exempel på de starkt negativa reaktionerna som följde på Rojas publicering av sina resultat. De framgår inte enbart av denna artikel i sig, utan också av läsarkommentarerna som följer på artikeln.

2005-12-13: pan-2433    Rojas har rätt om invandrarna.
Merit Wager i Expressen.
Instämmande med Rojas och försvar för hans inställning.

2006-09-28: pan-2414    SD är inte högerextremister och inte invandringsfientliga.
Mauricio Rojas i Expressen.


Förhistoria: Mauricio Rojas tidigare karriär

2003-02-19: pan-2411    Göran Persson ohotad.
i Corren.
Artikeln innehåller en passus om Mauricio Rojas ökande synlighet i det politiska livet.

Rojas lämnar Sverige

2008-10-26: pan-8777    Sverige får faktiskt skylla sig självt / Om Mauricio Rojas.
Merit Wager i SvD.

2008-10-27: pan-2413    Mauricio Rojas lämnar Sverige.
Merit Wager i Merit Wager blog.


Sarneckis sammanfattning av läget

2016-04-13: pan-2432    Kriminalitet - Migrationsinfo.
Jerzy Sarnecki i Migrationsinfo (webplats).
Denna artikel börjar med observationen att Utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken och redogör för vad som sägas om orsakerna till detta, på basis av genomförd forskning. Den säger bland annat att Något stöd för starka effekter av ... kulturkonflikter mellan kulturen i ursprungslandet och i ankomstlandet ... har den svenska forskningen inte hittat. Istället säger artikeln att den viktigaste förklaringen [för skillnaden i registrerad brottslighet] är skillnader i levnadsförhållanden i Sverige. Den motsäger alltså huvudtesen i Rojas artikel pan-2417 ovan.

Fortsatta inlägg

2014-06-07: pan-2415    Mauricio Rojas besviken på Folkpartiet.
Tino Sanandaji i (blog).

2014-07-08: pan-2416    Förvånansvärt imbecillt av Mauricio Rojas.
Tobias Svensson i Tobbes mediablogg.

2015-08-03: pan-2418    Därför blir SD största parti.
Mauricio Rojas i SvD.

2015-10-12: pan-2419    Den misslyckade politiken tilläts fortsätta.
Mauricio Rojas i SvD.

Avfärdande av förklarande inställning till förortsproblem

2016-08-17: pan-2725    Vandalerna förtjänar inte en enda satsad skattekrona till - de har redan fått för mycket.
Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet.

Återblick

2016-06-08: pan-2410    Tänk om inte Mauricio Rojas jagats ur landet.
Mathias Sundin i Corren.

Förslag om förnyad utredning

2016-08-14: pan-2710    Om kulturell/etnisk kartläggning av brott.
Krister Thelin i DGS.

2016-11-15: pan-3216    Brottsförebyggande rådets rapporter om brottslighet.
Patrik Engellau i DGS.


Utredning i maj 2017 och debatten om denna

2017-05-20: pan-4590    Vanligt med utländsk bakgrund bland unga män som skjuter.
Lasse Wierup i DN.

2017-05-20: pan-4592    Studie: Invandrare bakom vågen av skjutningar.
i Avpixlat.

2017-05-22: pan-4591    Frukta inte fakta om brottslingars bakgrund.
Ledare i DN.

2017-05-22: pan-4605    DN gör helomvändning på ledarplats.
i Avpixlat.

Ytterligare utredningsmaterial

2017-10-23: pan-5691    Ny undersökning om utlänningar och sexualbrott.
P Jonasson i Egen webbplats.

2017-10-23: pan-5692    Sexualbrottslighet bland män födda i Sverige och i utlandet (rapport).
P Jonasson i Egen webbplats.

Debatt på politisk nivå om behovet av etnisk kartläggning

2017-11-13: pan-5916    Moderaterna vill kartlägga etniciteten på gärningsmän i sexualbrott.
Marit Sundberg i SvT.

Nuläget

2018-08-11: pan-8474    Chiles och Rojas vinst är Sveriges förlust.
PJ Anders Linder i Forum Axess.