Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-36: Observationer av försök till reformation inom islam

Denna sida ska samla artiklar som beskriver organiserade försök till reformation inom islam, i första hand när de realiseras genom inrättande av en moské med en sådan inriktning. Situationer där en enstaka person för fram tankar om en sådan inriktning tas inte upp här.

I nedanstående artikel beskrivs vad vi menar med 'reformation' i detta sammanhang. Vi inkluderar enbart sådana initiativ som hävdar att sunna, och eventuellt även Koranen, ska anses vara påverkade av den tid när de nedtecknades eller skrevs, att de inte nödvändigtvis behöver vara Guds oförfalskade ord, och att de därför ska kunna omprövas.

Avsikten med denna sammanställning är inte på något sätt att ta ställning för eller emot sådana initiativ, utan enbart att dokumentera dem och de reaktioner som de mött.

Våra inlägg i ämnet för den här sidan återfinns i Debatt 4 .

Reformationsbegreppet

red-084   Reformationen inom islam kommer nog dröja.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2017-06-03

Generell kritik mot initiativ av detta slag

2012-10: pan-3871    Letting Islam Be Islam: Separating Truth From Myth .
Stephen M. Kirby i Book.

Historiska föregångare

---: pan-5042    Muʿtazila.
i Wikipedia.


The Cape Town Open Mosque

Denna moské ifrågasätter sunna men ej Koranen.

---: pan-4861    The Open Mosque.
i Own website.

2014-09-16: pan-4858    Facts about the ‘Open Mosque’ and its Founder.
i Jamiatul Ulama.

2014-09-17: pan-4859    South Africa’s 'Open Mosque' Admits Everyone, Including Critics.
Anita Powell i VOA News.

2014-09-28: pan-2674    Ny reforminriktad moské tvingas stänga efter bara en vecka.
i Avpixlat.

2015-05-09: pan-4857    Is Cape Town’s women and gay-friendly mosque a sign of new Muslim attitudes?.
i PBS Newshour.

2016-03-27: pan-4860    The mosque where all are welcome.
Biénhe Huisman i City-Press News24.


The Muslim Reform Movement

Ett försök att bilda en organisation för liberal islam i USA.

Webbplats, grundande, och allmän information

---: pan-4832    Muslim Reform Movement.
i Organization's website.

2015-11-06: pan-4838    Muslim Reform Movement decries radical Islam, calls for equality.
Valerie Richardson i The Washington Times.

2015-11-16: pan-4837    Fighting for Victory against Islamism.
M. Zuhdi Jasser i The National Review.

2015-12-06: pan-3620    Muslim Reform Movement.
M. Zuhdi Jasser; Raheel Raza; +12 i Gatestone Institute.

2015-12-06: pan-3867    Declaration of the Muslim Reform Movement / Signed by AIFD.
i American Islamic Forum for Democracy.

Artiklar kort efter grundandet

2015-12-07: pan-3623    The Inspiring Manifesto of the Muslim Reform Movement.
Daniel Fincke i Patheos.

2015-12-14: pan-4840    Muslim Reform Movement and Zuhdi Jasser Declare 'Jihad Against Jihad'.
Stephen Lemons i The Phoenizx New Times.

2015-12-16: pan-3622    A blueprint for how the West can counter Islamist tyranny.
M. Zuhdi Jasser i The National Review.

2016-01-21: pan-3625    The Muslim Reformed Movement.
Tom Wallace i The Fortress of Faith.

Artiklar vid senare tillfälle

2016-11-11: pan-4836    Back to Videos 'Muslim Reform Movement' Founder: I Don't Fear Donald Trump, I Fear Islamic Extremism.
Tim Hains i Real Clear Politics.

2016-12-06: pan-3624    The Muslim Reform Movement: Even more necessary a year in.
M. Zuhdi Jasser i Asia Times.

2017-01-30: pan-4833    A Muslim Reformer Speaks Out About His Battle Against Islamism And PC.
Steve Postal i The Federalist.

2017-02-06: pan-4839    Muslim Reform Movement leader: ‘It is not bigotry to discuss radicalization’.
John Sexton i hotair.com.

Muslimsk kritik av rörelsen

2015-12-10: pan-3621    The Muslim Reform Movement Plays Fantasy Islam.
Stephen M. Kirby i Frontpage Mag.

2017-03-27: pan-4834    The Astroturf 'Muslim Reform Movement'.
Guest i Loonwatch.

Sekulärt ifrågasättande av rörelsen

2017-02-24: pan-4835    Muslim Reform Group Reached Out to 3,000 US Mosques, Got Only 40 Responses.
Stephen M Kirby i Jihad Watch.


Liberal islam i Tyskland

Se inventering 25.


Upprop

Här förtecknas initiativ utan känd efterföljd.

Europeiskt upprop

2015-09-02: pan-3874    Muslim Democrats of the World, Unite!.
Felix Marquardt + 3 i The Huffington Post.

2015-02-22: pan-3869    Opinion: Manifesto for a modern Islam.
Loay Mudhoon i DW.