Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-74: Religion, ekologi och meningen med livet

Skälet för denna ovanliga rubrik är att anknyta till den förekommande tanken att mänsklighetens självvalda huvuduppgift, eller av Gud givna huvuduppdrag, kan vara att vårda livet och miljön på planeten Jorden på ett sätt som är bra för alla och som är långsiktigt hållbart även över mycket långa tidsrymder. Vi samlar därför artiklar om sekulära och religiösa synsätt på långsiktiga målsättningar för mänskligheten, framförallt sådana som har ekologisk anknytning, men även sådana som anger helt andra målsättningar eller uppdrag.

Kristendomen om Guds uppdrag till mänskligheten

Här ingår även uttalanden om meningen med livet.

1993-: pan-7357    Rika och fattiga. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar om rättfärdighet och moral i global ekonomi.
Biskopsmötet 1993 i Svenska kyrkan (webbplats).

1993-08-28: pan-7371    A Social Statement on: Caring for Creation: Vision, Hope, and Justice.
i Evangelical Lutheran Church in America.
Citat: Humans, in service to God, have special roles on behalf of the whole of creation. Made in the image of God, we are called to care for the earth as God cares for the earth.

2017-11-28: pan-7362    Det kristna uppdraget.
i Svenska kyrkan (webbplats).

---: pan-7346    Vad är meningen med livet enligt oss kristna?.
i Förbundet för kristen skolungdom (webplats).

Kristendomen om ekologi och hållbart samhälle

2000-01-: pan-7372    Why Christians Should Be Concerned About Nature.
i Religion and Ecology (website).

2015-05-24: pan-7374    Laudato si' -- On Care For Our Common Home (encyclical).
Franciscus I i Wikipedia.

---: pan-7370    Christian Ecology .
Bernard Zaleha i Environment and Ecology.

Kritik mot kristendomen för ekologisk arrogans

---: pan-7373    Ecology.
i Bad News about Christianity (website).

---: pan-7379    What is so Bad about Christianity? (Entry page).
i Bad News about Christianity (website).


Islam om meningen med livet

---: pan-7344    What Does Islam Say About Life's Purpose?.
i Islam Tomorrow (website).
Citat: The purpose of life as understood by the Believing Muslim can be simply stated in only two (2) words: Obey God.

2001-: pan-7345    What is the Purpose of Life?.
Mostafa Malaekah i Islam Guide (website).
Citat: And I did not create the Jinn and mankind except to worship Me… (Quran, 51:56-58)

2016-01-21: pan-7343    Meaning of life in Islam.
Imam Kamil Mufti i Arab News.
Citat: The purpose of creation for all men and women for all times has been one: To know and worship God. ... Worship, in Islam, means 'obedient submission to the will of God.'

Islam om ekologi, hållbart samhälle och övrigt

2013-05-08: pan-7377    Islam and Ecology: Reflections on the Qur’anic Way .
Mouna Mana i Green Muslims (website).

2018-04-07?: pan-7378    Ecology in Islamic Culture: A Selected Critical Bibliography .
Editorial Team i Muslim Heritage.

Religionen som grund för ett gott samhälle

1996-01-25: pan-7355    Why Religion Matters: The Impact of Religious Practice on Social Stability.
Patrick Fagan i The Heritage Foundation.

2013-01-02: pan-7354    The Foundations of Social Order.
R. J. Rushdoony i Chalcedon Magazine.

---: pan-7364    Människan har en medfödd gudslängtan.
i Dagen.

Sekulära synsätt på här aktuella frågor

2018-04-06: red-135   Det mänskliga samhällets övergripande uppgift.
Erik Sandewall i Argument och Fakta.

2015-06-03: pan-7363    Uppdrag: rädda mänskligheten.
Anders Orrenius i Omvärlden berättar (webbplats).
Om FN:s milleniemål för utveckling i världen.