Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-35: Berättelsen om det välfärdsindustriella komplexet

Begreppet 'det välfärdsindustriella komplexet' har introducerats av Patrik Engellau och återkommer regelbundet på webbplatsen Det Goda Samhället. Nedan följer länkar till artiklar där begreppet definieras och används, artiklar som bygger vidare på samma tänkande, samt artiklar som framför invändningar mot begreppet eller söker sätta det i ett sammanhang.


Historisk bakgrund

2002-01-15: pan-3425    Paul Edward Gottfried och den nya klassen -- excerpter.
Joakim Andersen i Motpol.


Webbplatsens karaktär och spridning

2016-03-20: pan-2814    Vreden på Östermalm.
Björn af Kleen i DN.fokus.
Andra delen av detta reportage handlar om Patrik Engellau.

2017-06-25: pan-4811    Spridda tankar från redaktionen (med statistik).
Patrik Engellau i DGS.

2017-08-14: pan-6853    Doldisen bakom den nya brunblå högern.
Mikael Nyberg i AB.


Principiell definition av förhållningssättet

2018-01-28: pan-6644    Tre upptäckter på lika många år.
Patrik Engellau i DGS.
PE:s sammanfattning av hans förhållningssätt.

2015-03-16: pan-3411    Hur det välfärdsindustriella komplexet utvecklar sig.
Patrik Engellau i (personlig website).

2016-08-08: pan-3424    Teoretisk diskussion om det välfärdsindustriella komplexet.
Patrik Engellau i DGS.

2016-09-11: pan-3415    Den terapeutiska staten och det välfärdsindustriella komplexet.
Joakim Andersen i Motpol.

2017-05-06: pan-4789    Jag har en lära.
Patrik Engellau i DGS.

2017-06-17: pan-4777    Det slarvas med klassanalysen.
Patrik Engellau i DGS.

2017-08-21: pan-5220    Välfärdsbrott.
Patrik Engellau i DGS.

2017-09-17: pan-5406    Min självmotsägelse.
Patrik Engellau i DGS.

2017-11-10: pan-5855    Varför alla problem ökar politikernas makt.
Patrik Engellau i DGS.
Om samspelet mellan journalisterna och den politiska makten.

Kritik av officiell ideologi kring "godhet" och "offer"

2016-12-12: pan-3402    Hur tänker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Patrik Engellau i DGS.

2017-03-25: pan-4259    Hur styrs samhället?.
Patrik Engellau i DGS.

2017-04-19: pan-4420    Självförståelse.
Patrik Engellau i DGS.

2017-05-28: pan-4638    Tidsandan.
Martin Paludan-Müller i DGS.

Kritik av de attityder som utvecklas hos mottagare av välfärdsåtgärder

2017-09-27: pan-5478    Integration.
Patrik Engellau i DGS.

Kritik av alltför omfattande välfärdsåtaganden

2015-05-19: pan-3417    Vad jag har emot det välfärdsindustriella komplexet.
Patrik Engellau i DGS.

2015-10-17: pan-3416    Vårt tänkande styrs av välfärdsindustrin.
Patrik Engellau i SvD.

2016-07-17: pan-3420    Nytt uppsnappat protokoll från styrelsesammanträde i det välfärdsindustriella komplexet.
Patrik Engellau i DGS.

2017-09-14: pan-5372    Det välfärdsindustriella komplexet visar framfötterna.
Patrik Engellau i DGS.

Kritik av överdrivna vinster

2016-12-02: pan-3414    Lyssna på folket - ta fajten mot vinsterna.
John Lapidus i AB.

Denna artikel ingår inte alls i litteraturen om det välfärdsindustriella komplexet, men behandlar i viss mån samma problemställning från en helt annan utgångspunkt.


Ideologiskt förhållningssätt

2017-05-17: pan-4574    De medborgerliga skyldigheterna (del 1 av 6).
Patrik Engellau i DGS.

2017-05-19: pan-4588    De medborgerliga skyldigheterna (del 3 av 6).
Patrik Engellau i DGS.

2017-05-21: pan-4598    De medborgerliga skyldigheterna (del 5 av 6).
Patrik Engellau i DGS.

Perspektiv

Här ingår till exempel jämförelser med historiska situationer och med förhållanden i andra länder, samt djupt pessimistiska resonemang om den framtida utvecklingen.

2017-06-27: pan-4822    Om framväxten av det välfärdsindustriella komplexet.
Stig Fölhammar i DGS.

2017-07-01: pan-4868    Katastrofer i svensk historia.
Patrik Engellau i DGS.

2017-09-04: pan-5307    Vi debatterar och pladdrar men vad handlar det om?.
Patrik Engellau i DGS.

2017-10-24: pan-5700    Från hästens mun.
Patrik Engellau i DGS.

Invändningar mot politisk korrekthet, likriktning och toppstyrning

2016-07-27: pan-3419    Det välfärdsindustriella komplexet (VIK) och opinionsbildningen.
Henric Ankarcrona i DGS.

2017-02-07: pan-3911    Tystnadens koalition.
Stefan Hedlund i DGS.

2017-03-11: pan-4174    I de andliga bokbålens tid.
Lennart Bengtsson i DGS.

2017-03-31: pan-4289    Ondskans lakejer.
Patrik Engellau i DGS.

2017-04-17: pan-4403    Den politiska korrekthetens pris.
Lennart Bengtsson i DGS.

2017-06-18: pan-4778    Identitetspolitiken är död, leve identitetspolitiken!.
Anders Leion i DGS.

2017-09-08: pan-5322    Som fisken i vattnet.
Patrik Engellau i DGS.


Bekämpning av det välfärdsindustriella komplexet och dess ideologi

2017-08-22: pan-5226    Alla ska med.
Patrik Engellau i DGS.

2017-09-16: pan-5386    Mitt hopp: att politikerna älskar makten mer än godheten.
Patrik Engellau i DGS.


Samspelet mellan makthavare och befolkning enligt PK-ismen

2017-09-30: pan-5528    Dominerar särintresset eller folket?.
Patrik Engellau i DGS.

2017-09-30: pan-5529    Att slita isär landet.
Anders Leion i DGS.

2017-10-02: pan-5534    Varför finns PK-ismen i USA?.
Patrik Engellau i DGS.

2017-10-05: pan-5579    Meningen med PK-ismen.
Patrik Engellau i DGS.


Granskning och kritik av tankegångarna gällande det välfärdsindustriella komplexet

red-087   Webbplatsen Det Goda Samhället och dess syn på dagens svenska samhälle.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2017-06-21

2017-07-01: pan-4869    Varför förtala invandringen, Patrik Engellau?.
Thord Palmlund i DGS.