Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Vårt politiska system -- Länksidor

Klippsamlingens struktur utgår från skillnaderna mellan vårt politiska system och dess mer eller minde extremistiska alternativ. Under rubriken 'vårt politiska system' finns sidor som beskriver och diskuterar principer som anses viktiga i vårt system. Alternativen diskuteras under andra rubriker, vilka nås genom den horisontella menyn upptill på varje sida. Denna strukturering av materialet presenteras på sidan med fliken 'klippsamlingens struktur' under rubriken 'Startsida'.

Följande är en lista över de länksidor som finns under rubriken för vårt politiska system. Varje länksida innehåller länkar till ett antal tidningsartiklar. Länksidorna nås genom att klicka i den vertikala menyn till vänster.

Politisk liberalism

Övergripande. Här ingår även övergripande artiklar om vårt politiska system som helhet, och om nu pågående förändringar i detta.

Frihet och rätt, lagstiftning, och andra rättsliga frågor.

Gemenskap inklusive tillit och solidaritet i samhället

Öppenhet, offentlig debatt, och beredskap för förändring

Beställare/utförare problem med detta paradigm

Rättsstaten aktuella problem

Roller t.ex. könsroller - deras funktion i samhället

Näthat - problemet och möjliga åtgärder

Åsiktskorridorer och andra debattspärrar

Metadebatt alltså debatt om debatten

Aktuella utmaningar för vårt system:

Kristendomen i relation till det sekulära samhället

Skolan, särskilt dess roll i förhållande ovanstående frågor

Migranter: nödställda migranter samt flyktingar och asylsökande

Förorter: problem i invandrartäta områden där ligor tagit över

Övrigt (svårplacerade länkar)