Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 

Artikelplatser och skribenter

Under denna nyligen införda rubrik ska vi samla publikationslistor för några artikelplatser och skribenter som är särskilt relevanta för den här webbplatsens intresseområde, och/eller som är svåra att hitta med vanliga sökmetoder. I några fall är listorna fullständiga såvitt vi vet, och då anges det vid varje lista. Om inget sägs så finns ingen ambition att listan ska vara fullständig.

Eftersom denna samling av artiklar har tillkommit inkrementellt representerar den inte nödvändigtvis något genomtänkt urval av artiklar gällande respektive person. Jag har en förhoppning att så småningom kunna komplettera urvalet av artiklar så att det blir en balanserad beskrivning av personen ifråga. Detta görs gradvis och startar med några personer på listan.

Material om personer som är skarpt kritiska mot islam finns i första hand under rubriken 'Grundsyn', fliken 'Kritik mot islam'.

Det gäller som vanligt att om listan innehåller en skarpt kritisk artikel mot personen i fråga så innebär det på intet sätt ett instämmande från min sida i artikelns innehåll. Ibland sparar jag en länk till en kritisk artikel för att senare kunna hitta den och bemöta den, eller för att kunna ha den som ett exempel på osaklig kritik.

En närmare beskrivning av hur dessa publikationslistor har tagits fram finns i följande artikel:
2017-12-12: red-112   Sammanställning av islamrelaterade skribenter.
Erik Sandewall i Argument och Fakta.