Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-61: Rättigheter och skyldigheter för stater och nationer


Som komplement till frågan om mänskliga rättigheter och skyldigheter, vilka ju avser individer, kan man ställa frågan om det finns moralisk grund för motsvarande rättigheter och skyldigheter för stater, eller för nationer i någon preciserad bemärkelse av detta ord. Följande är några artiklar som behandlar denna fråga.

Det Westfaliska systemet

ref-005    Westfaliska fredsavtalets normativa grunder och fredsretorik.
Jan Lionell Sellberg i Sellberg website, 2010-10-09.

Debatt i västvärlden vid tiden för första världskriget

1916-04-: pan-4351    The Declaration of the Rights and Duties of Nations Adopted by the American Institute of International Law..
Elihu Root i The American Journal of International Law, Vol. 10, No. 2 (Apr., 1916), pp. 211-221 .
Återger och kommenterar en deklaration utfärdad av the American Institute of International Law i december 2015.

1916-02-26: pan-6838    The 'Equal Rights' of Nations.
Edward D. Dickinson i The New Republic.
Framför invändningar mot den rättighetsdeklaration som beskrivs i föregående artikel.

Debatt inom den kommunistiska rörelsen vid tiden för första världskriget

1914-06-: pan-6836    The Right of Nations to Self-Determination.
V.I. Lenin i Prosveshcheniye.

1916-04-: pan-6839    The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination.
V. I. Lenin i Vorbote.

Debatt vid tiden för andra världskriget

Ännu inget inlagt här.

Sentida debatt -- internationellt

2016-03-10: pan-6835    Defining Down Sovereignty: The Rights and Responsibilities of Nations.
Amitai Etzioni i Ethics and International Affairs.

2017-09-21: pan-6837    Self-determination.
i Unrepresented Nations and Peoples Organization.


Debatter om specifika delfrågor

Se även sidan under 'Nationa(alism)/Internationella systemet'.

Vilken moralisk rätt har en stat att reglera migration över sina gränser?

Ifrågasättande

2013-09-21: pan-4349    Rätten att röra sig är absolut.
Lena Andersson i DN.

2013-12-28: pan-4350    I vardagsrummens Sverige.
Lena Andersson i DN.

2017-01-07: pan-3609    Rätten att migrera går före välfärdsstaten (i anknytning till bok).
Intervju med Lena Andersson i SvD.

2017-01-27: pan-4057    National borders are indecent: we should all be citizens of the world.
Horatio Clare i TheGuardian.

Försvarande

2012-12-03: pan-4347    Ett liberalt argument mot fri invandring.
Tino Sanandaji i Egen webbplats.

2013-12-29: pan-4348    DN:s kolumnist Lena Andersson förvirrad om äganderätten.
Tino Sanandaji i Egen webbplats.

Väger för och emot

red-073   Om alla människor har lika rätt till jorden.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2015-08-30

red-074   Statens lagliga och moraliska rätt att behärska sitt territorium.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2017-04-13

Övrigt

2017-03-03: pan-4056    Living on the border: walls don't stop people from crossing.
Ilya Kaminsky i TheGuardian.

2017-04-18: pan-4414    This mayor is taking on Europe over migrants.
Renate van der Zee i TheGuardian.