Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-23: Uppföljning av artikel i Göteborgs-Posten i januari 2017

Artikeln i GP utgjorde en inledning till två något mer utförliga artiklar som enbart publicerats på den här webbplatsen. Både GP-artikeln och de två längre återfinns på Vårt system/Liberalism

Den här sidan är avsedd att samla både kortare och längre debattinlägg som har kommit med anledning av dessa artiklar.


Kortare inlägg

Här förtecknas inlägg som i huvudsak har karaktären av instämmande eller avståndstagande. Jag väljer att inte besvara dem var för sig, men ska återkomma med en mer sammanfattande kommentar.

Facebook: En blänkare till artikeln finns inlagd på GP-ledare-915684658452138

Flashback Forum: Två länkar:
sp59562870
sp59573499
Dessa ingår i en lång tråd som hade följande inledande inlägg: t1423112


Repliker på några av ovannämnda kortare inlägg

Mattias Gerdås skrev i Facebook GP-ledare: Det är väl en eufemism av Orwellska mått att beskriva en klassiskt konservativ nattväktarstat (betoning på lagar, regler och värderingar men med nedmonterad välfärdsambition) som "mångfaldsliberalism".

Svar: det är inte alls det jag har beskrivit under den beteckningen. Tvärtom poänterar jag att en liberal stat måste fungera både som rättsstat och som välfärdsstat, även om jag tror att detta är helt okontroversiellt.

Skälet för beteckningen "mångfaldsliberalism" är istället att det beskrivna förhållningssättet tar på allvar att mångfalden ställer nya krav inte bara på välfärdsstaten, utan också på rättsstaten. Ytterligare regler och värderingar behövs för att mångfalden ska fungera bra, liksom också ytterligare åtgärder för att tydliggöra dessa regler och värderingar. Såvitt jag kan förstå är detta en mycket viktig punkt i det som skiljer de två motsatta sidorna i den motsättning som nu råder vad gäller invandring och integration.

Problemet är väl snarast med dem som avfärdar allt tal om regler och värderingar som reaktionärt, i tron att om man bara angriper de sociala problemen så kommer alla konflikter och all kriminalitet att försvinna av sig själv. Det är naivt, och någon trovärdig liberalism är det i varje fall inte.

Sign. longbow4y skrev i Flashback sp59573499: Kaoset sprider sig i allt vidare cirklar. Och det skall åtgärdas genom någon form av värdegrundsarbete? Förr kallades det för omskolningsläger.

Svar: i min artikel tar jag upp att det behövs precisering av de lagar, regler och värderingar som ska gälla i samhället, särskilt vad gäller sådana som behövs pga den ökande mångfalden. För enkelhetens skull använder jag ordet "värderingar" för hela den repertoaren. Det kan inte avfärdas som "någon form av värdegrundsarbete". Däremot behövs det nog ett helt spektrum av åtgärder, från aktiv attitydpåverkan till påtagliga reaktioner mot dem som bryter mot lagarna. Det är inget konstigt med detta.

Sign. Oantastlig skrev i Facebook GP-ledare, Jan 11:

Liberalism och välfärd rimmar per definition illa. Någon tvingas alltid att arbeta gratis för att betala för någon annans välfärd.

Ingen kommentar.

Jan Rönngren skrev i Facebook GP-ledare, Jan 11:

Det finns väl bara en liberalism som fungerar och det är socialliberalism? I alla andra ökar klyftorna och ger orättvis valfrihet.

Svar: De två varianter av liberalism som jag kontrasterar i min artikel är båda grundade på socialliberalism, och på synsättet att vårt samhälle måste vara både en rättsstat och en välfärdsstat. Men inom den ramen är flera alternativ möjliga. Artiklarna beskriver detta som en skillnad i hur stor vikt man lägger vid rättsstaten respektive välfärdsstaten. Se svaret till Mattias Gerdås ovan.


Längre inlägg

Längre debattinlägg kommer att förtecknas under denna rubrik. Meddela mig gärna på erik.sandewall@argumentochfakta.se om förekomsten av sådana inlägg, om jag inte observerar dem själv.