Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 156

  Inventering 155

  Inventering 154

  Inventering 153

  Inventering 152

  Inventering 151

  Inventering 150

  Inventering 149

  Inventering 148

  Inventering 147

  Inventering 146

  Inventering 145

  Inventering 144

  Inventering 143

  Inventering 142

  Inventering 141

  Inventering 140

  Inventering 139

  Inventering 138

  Inventering 137

  Inventering 136

  Inventering 135

  Inventering 134

  Inventering 133

  Inventering 132

  Inventering 131

  Inventering 130

  Inventering 129

  Inventering 128

  Inventering 127

  Inventering 126

  Inventering 125

  Inventering 124

  Inventering 123

  Inventering 122

  Inventering 121

  Inventering 120

  Inventering 119

  Inventering 118

  Inventering 117

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-88: Förslagen om att införa ordet 'sveländare', 'svenskländare' el.dyl.

Denna sida är motiverad av en pressdebatt om svenskhet i juni-juli 2018. Den innehåller länkar till tidigare artiklar som utgör en bakgrund för den nu aktuella debatten, och därtill länkar till aktuella inlägg.


Bakgrund: Björn Söders och Sverigedemokraternas tolkning av ordet 'svensk'

2013-11-19: red-095   Kritik och motförslag till Sverigedemokraternas syn på nationsbegreppet.
Erik Sandewall i Argument och Fakta.

2014-12-14: pan-590    Den leende nationalismen.
Niklas Orrenius i DN.
Avser Björn Söder och dennes anförande vid partikongressen i Västerås.

2017-12-20: red-107   Om Björn Söders användning av ordet 'svensk'.
Erik Sandewall i Argument och Fakta.

2018-08-22: pan-8882    Samer och judar kan självklart vara svenskar.
Björn Söder i Dagens Industri.

Översikt över debatten under 2018

2018-07-09: red-139   Argumenten i debatten om sveländare/svenskländare.
Erik Sandewall i Argument och Fakta.

Förslag om 'sveländare'

2005-04-11: pan-8114    Folkhemmet födde extrem individualism.
Lena Andersson i SvD.
Detta är den första artikel jag har kunnat hitta (med hjälp av Google) som innehåller förslag om något av orden "sveländare" eller "svenskländare".

2005-: pan-8113    Typiskt svenskt.
i Blågula frågor.
Diskuterar bl.a. ovanstående artikel pan-8114.

2015-08-30: Boken Samtal om Sveriges nation av Erik Sandewall.
Behovet av ett ord som 'sveländare' diskuteras på sida 33-38 och på sida 127-128 i denna bok. Den är tillgänglig för gratis nedladdning via ovanstående länk.

Förslag om 'svenskländare'

2010-06-13: pan-8109    Nu inför vi begreppet svenskländare!.
i Flashback.

2010-06-14: pan-8115    Nu inför vi begreppet svenskländare!.
i Flashback.

Se även pan-8118 och pan-8103 nedan för Ivar Arpis förslag i juni 2018.

Förslag om 'sverigare'

2018-03-29: pan-8169    Skilj på nationalitet och medborgarskap.
Bjarne Däcker i DN-åsikt.

Förslag om 'svennar' som beteckning på etniska svenskar

2018-09-15: pan-8875    Det gåtfulla Folket.
Jan-Olof Sandgren i DGS.

Allmän diskussion om beteckningar på folkgrupper

2007-11-10: pan-8112    -ländare.
Jurgen Wullenwever i skalman.nu forum.

2013-11-23: pan-8110    Om olika folkbenämningar .
Fredrik Kjällbring i Egen blogg.

2016-07-11: pan-8120    Svenskar, svenskländare och inkluderande svensk nationalism.
i ReaGenser.
Inlägget ger skarp kritik mot tanken att alla svenska medborgare automatiskt ska betecknas som svenskar, och nämner exempel på medborgare som inte ser sig själva som 'svenskar'.


Diskussion om svenskhet i allmänna media under juni-juli 2018

2018-06-23: pan-8006    Frågan om vem som är svensk är oundviklig.
Thomas Gür i SvD.
Författaren säger sist i artikeln: Den som kommer på ett sådant begrepp som kan bli en del av det svenska språket och som kan göra åtskillnaden mellan svensk i etnisk och svensk som nationell identitet, kommer därför att uträtta en stor välgärning.

2018-06-25: pan-8146    Uppföljning av Ivar Arpis inlägg på twitter.
i Trendsmap.
Ivar Arpi framförde sitt förslag om 'svenskländare' på twitter denna dag. Texten i twitterinlägget återges i pan-8118 nedan.

2018-06-26: pan-8030    Vem äger rätten att bestämma vem som är svensk?.
Elisabeth Åsbrink i DN.

2018-06-27: pan-8145    Arpi, svenskheten och identiteten .
Joakim Hörsing i Egen blogg.

2018-06-28: pan-8103    Ivar Arpi: Vad är en svensk egentligen?.
Ivar Arpi i SvD.
Föreslår användning av ordet "svenskländare".

2018-06-30: pan-8088    Vem är svensk i Sverige?.
Alice Teodorescu i GP.

2018-07-04: pan-8107    Replik: Alla är svenskar på sitt eget vis .
Joakim Zander i SvD.

2018-07-04: pan-8108    Ivar Arpi svarar direkt: (på inlägget pan-8107).
Ivar Arpi i SvD.

2018-07-05: pan-8122    Finlandssvenskarna blev ett slagträ i debatten om vem som är svensk.
Peter Al Fakir i Hufvudstadsbladet.

Enstaka tidigare inlägg

2015-12-30: pan-8147    Vi och vi.
Stefan Gehander i Sydsvensken.


Om förslaget att införa distinktionen svensk/svenskländare

Här avses i första hand distinktionen i sig, inte valet av just ordet "svenskländare".

Läsardiskussion om förslaget

2018-06-25: pan-8119    'Svenskländare' ... ? Vad tycker Sweddits svenskländare?.
i Reddit (webbplats).

Rabiata avfärdanden av förslaget

2018-06-26: pan-8118    Ivar Arpis apartheidförslag: Svenskar med invandrarbakgrund ska kallas 'svenskländare'.
Maria Johansson i Aktuellt fokus.
Denna artikel innehåller också Ivar Arpis twitterinlägg 2018-06-25 där han föreslår distinktionen och användandet av ordet "svenskländare".

2018-06-26: pan-8125    Rätten att vända Sverige ryggen är det finaste vi har.
Jens Liljestrand i Expressen.

2018-06-26: pan-8121    Ivar Arpis twittertråd ang att införa begreppet 'svenskländare'.
i Vardagsrasismen.

2018-06-28: pan-8127    Arpi, svenskheten och identiteten.
Joakim Horsing i Egen blogg.

Stöd och instämmanden med förslaget

2018-06-30: pan-8123    Vad är svenskhet? .
i Foliehatten i Teckomatorp.

2018-07-03: pan-8124    Bränna flaggan och håna kungahuset.
Rolf Hansson i Morklaggning.


Spontan användning av de föreslagna orden

2016-12-31: pan-8111    Svenskländare .
Gunnel Troberg i poeter.se.