Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 

 
  Om inventeringarna

  Kontroverser

  Sammanställningar

  Teser och begrepp

  Inventeringar under arbete

  Strukturerad lista

  Inventering 116

  Inventering 115

  Inventering 114

  Inventering 113

  Inventering 112

  Inventering 111

  Inventering 110

  Inventering 109

  Inventering 108

  Inventering 107

  Inventering 106

  Inventering 105

  Inventering 104

  Inventering 103

  Inventering 102

  Inventering 101

  Inventering 100

  Inventering 99

  Inventering 98

  Inventering 97

  Inventering 96

  Inventering 95

  Inventering 94

  Inventering 93

  Inventering 92

  Inventering 91

  Inventering 90

  Inventering 89

  Inventering 88

  Inventering 87

  Inventering 86

  Inventering 85

  Inventering 84

  Inventering 83

  Inventering 82

  Inventering 81

  Inventering 80

  Inventering 79

  Inventering 78

  Inventering 77

  Inventering 76

  Inventering 75

  Inventering 74

  Inventering 73

  Inventering 72

  Inventering 71

  Inventering 70

  Inventering 69

  Inventering 68

  Inventering 67

  Inventering 66

  Inventering 65

  Inventering 64

  Inventering 63

  Inventering 62

  Inventering 61

  Inventering 60

  Inventering 59

  Inventering 58

  Inventering 57

  Inventering 56

  Inventering 55

  Inventering 54

  Inventering 53

  Inventering 52

  Inventering 51

  Inventering 50

  Inventering 49

  Inventering 48

  Inventering 47

  Inventering 46

  Inventering 45

  Inventering 44

  Inventering 43

  Inventering 42

  Inventering 41

  Inventering 40

  Inventering 39

  Inventering 38

  Inventering 37

  Inventering 36

  Inventering 35

  Inventering 34

  Inventering 33

  Inventering 32

  Inventering 31

  Inventering 30

  Inventering 29

  Inventering 28

  Inventering 27

  Inventering 26

  Inventering 25

  Inventering 24

  Inventering 23

  Inventering 22

  Inventering 21

  Inventering 20

  Inventering 19

  Inventering 18

  Inventering 17

  Inventering 16

  Inventering 15

  Inventering 14

  Inventering 13

  Inventering 12

  Inventering 11

  Inventering 10

  Inventering 09

  Inventering 08

  Inventering 07

  Inventering 06

  Inventering 05

  Inventering 04

  Inventering 03

  Inventering 02

  Inventering 01

 

 

Inv-01: Kritik mot Vänsterpartiet och mot feminismen för att blunda för förtryck

Våra inlägg i ämnet för den här sidan återfinns i Debatt 1 .

Under sommaren 2015 publicerades ett stort antal debattartiklar kring frågan om Väsnterpartiet och feminismen i Sverige agerade tillräckligt och på rätt sätt i frågan om kvinnoförtryck i "förorterna", varmed man avsåg de invandrartäta förorterna. Denna sida innehåller en samling länkar till sådana artiklar, strukturerade på ett sådant sätt att man kan urskilja grupper av inlägg vilka replikerar på varandra. Nästan alla dessa länkar finns på följande webbsida:
pan-2117    Debatt om hedersförtryck i förorter.
även om vi i och för sig hade tillgång till ett flertal länkar redan innan vi hittade den sidan. - Utöver dessa artiklar har vi också med några som behandlar ställningstagande mot Islamiska statens kvinnoförtryck.

Denna samling av klipp har använts som underlag för vår sammanfattningsartikel för debatten:
red-018   Debatten om Vänserpartiets och feminismens syn på trakasserier mot kvinnor i förort.
Erik Sandewall, Argument och Fakta,   2016-04-26
Enstaka klipp har lagts till den här sidan efter det att sammanfattningen skrivits. Se även Inventering 05 som innehåller några artiklar om samma frågor från tidigare år, och Inventering 09 som innehåller artiklar i den fortsatta debatten under 2016.


Inledande samt sammanfattande artiklar

Följande artiklar inledde debatten genom att beskriva problem som sekulära kvinnor i invandrartäta förorter möter. Den senare artikeln föreslår också några konkreta åtgärder från samhällets sida för att möta dessa problem.

2015-05-29: pan-2109    Jag kan inte längre vara mig själv här.
Zeliha Dagli i AB.

2015-06-22: pan-2103    I förorten växer männens diktatur.
Amineh Kakabaveh i Expressen.
Refererar till, och förstärker föregående.

Utifrån denna start kan man urskilja några olika deldebatter bestående av inlägg och repliker, och där det knappt finns några referenser mellan deldebatterna. Alla refererar dock till minst en av artiklarna pan-2109 och pan-2103.

red-018   Debatten om Vänserpartiets och feminismens syn på trakasserier mot kvinnor i förort.
Erik Sandewall, Argument och Fakta,   2016-04-26
Ett försök till sammanfattning.


Deldebatt gällande debattens premisser och bieffekter

Följande artikel inledde denna deldebatt:
2015-06-25: pan-2120    Hatkampanjen mot förorten är rasistisk.
Manijeh Mehdiyar, Maimuna Abdullahi i Expressen.

Artikeln är underskriven av Manijeh Mehdiyar, sociolog och doktorand, aktiv i Miljöpartiet, och Maimuna Abdullahi, socionom och debattör, medlem i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. Författarna hävdade att den debatt som förts, till exempel i pan-2103, var uttryck för en fördomsfull inställning till förorten, och att den också bidrog till att förstärka en sådan inställning.

Alla de följande artiklarna gick i svaromål mot pan-2120. Artiklar markerade med * opponerar även mot pan-2104 i nästa deldebatt.

2015-06-27: pan-2111    Att vara tyst om förtrycket är rasistiskt.
Helin Gül + 8 i Expressen.
*

2015-06-27: pan-2116    Förortens kvinnor får inte svikas igen.
Patrik Kronqvist i Expressen.

2015-06-26: pan-2134    Vi vill bekämpa allt förtryck.
Styrelsen Vänsterpartiet Kista o a i Flamman.

2015-07-01: pan-2135    Vänstern har släppt kampen mot religiöst förtryck till KD.
Patrik Kronqvist i Expressen.
* Instämmer med föregående. Ser tecken på splittring inom vänstern i denna fråga.

2015-07-10: pan-2139    Rädda oss fran relativismen.
Karin Pihl i UNT.

2015-06-30: pan-2153    Postkolonialisters oheliga allians med islamister.
Devin Rexvid, Sara Mohammad, o a i Dagens samhälle.


Deldebatt gällande Vänsterpartiets agerande

Denna deldebatt inleddes med följande två artiklar. Den första är signerad av följande företrädare för Vänsterpartiet: Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson, Aron Etzler, partisekreterare, och Rossana Dinamarca, feministisk talesperson. Den andra artikeln har enbart Rossana Dinamarca som författare.

2015-07-03: pan-2104    Att peka ut förorten ökar bara splittringen.
Christina Höj Larsen, Aron Etzler, Rossana Dinamarca i AB.

Citerar ingen tidigare artikel, men det underförstås att ovannämnda 'inledande' artiklar avses. Se även artiklar i föregående deldebatt som besvarar denna artikel.
2015-08-12: pan-2108    Kvinnoförtryck ska bekämpas överallt.
Rossana Dinamarca i AB.

Instämmer med föregående, bemöter pan-2103.

Resultatet av dessa inlägg från företrädare för Vänsterpartiet blev att det kom ett antal artiklar som kritiserade V för att inte agera tillräckligt i denna fråga.

2015-07-07: pan-2110    V-ledningen sviker förortskvinnor.
Jens-Hugo Nyberg i Arbetarmakt.
Bemöter pan-2104, citerar pan-2111. Anmärkningsvärt skarp.

2015-07-06: pan-2119    Iskallt kvinnosvek av vänsterpartiet.
Patrik Kronqvist i Expressen.
Svar på pan-2104. (Bra)
2015-07-07: pan-2136    Vänsterpartiet sviker feministerna i förorten.
Ledare i Hallandsposten.
Som föregående.
2015-07-07: pan-2137    Vänsterpartiet sviker förortskvinnorna.
Ivar Arpi i SvD.
Som föregående.

2015-07-08: pan-2102    Hur kan du missa kvinnoförtrycket, Jonas Sjöstedt?.
Sara Mohammad i AB.

2015-07-09: pan-2143    Patriarkatet finns och ska bekämpas överallt.
Jonas Sjöstedt, Christina Höj Larsen i AB.
Bemöter föregående artikel
2015-07-10: pan-2140    Tala ur skägget om förortsförtrycket, Sjöstedt.
Patrik Kronqvist i Expressen.
Bemöter pan-2143

2015-08-04: pan-2335    Inte rasism att lyfta problem i förorterna.
Leila Qaraee i AB.

2015-07-09: pan-1121    Vänsterpartiet förminskar kvinnoförtrycket.
Amanda Björkman i DN.
Instämmer med pan-2102 och pan-2103, bemöter pan-2104 och pan-2143.

2015-07-12: pan-2169    Strukturerna har flyttat med till Sverige.
Lars Åberg i GP.
2015-07-15: pan-2147    Fördomsfulla uttalanden om hedersförtryck.
Behrang Kianzad i GP.
bemöter föregående.
2015-07-19: pan-2149    Både tjejer och killar påverkas.
Lars Åberg i GP.
svar av Lars Åberg till pan-2147.

2015-08-20: pan-2151    Har du ändrat dig om hedersvåldet?.
Wiwi-Anne Johansson + 5 i AB.
Bemöter pan-2108.

2015-08-17: pan-2150    V tar inte kampen för invandrarkvinnorna.
Gulan Avci, Tina Acketoft (FP) i AB.
Polemiserar mot pan-2104 och pan-2108.

Se även sektionen för debatt i GP nedan.


Deldebatt gällande kvinnorörelsens agerande

Denna deldebatt startades av följande två artiklar som instämmer med pan-2109 i gruppen "inledande artiklar", och som därtill specifikt kritiserar den svenska kvinnorörelsen för att inte engagera sig dessa frågor. I artikeln pan-2126 besvarades denna kritik av Gudrun Schyman.

2015-06-10: pan-2124    Feministerna sviker förortens kvinnor.
Parvin Kaboly i AB.
Instämmer med pan-2109.
2015-06-12: pan-2125    Feminism ska vara densamma överallt.
Birgitta Ohlsson i AB.
Instämmer med föregående.

2015-06-12: pan-2126    Schyman: Jag delar din oro, Kaboly.
Gudrun Schyman i AB.
Bemöter pan-2124

Den fortsatta debatten utspelades i tidskriften Dagens samhälle och innehöll en kritik mot feminismen som liknade kritiken mot Vänsterpartiet i föregående deldebatt.

2015-06-22: pan-2128    Feminister, stå även upp för rätten att slippa slöjan 16647.
Sakine Madon i Dagens samhälle.
Stöder pan-2124 och bemöter pan-2126
2015-06-25: pan-2130    Var är feministerna när Samira riskerar att stenas.
Mats Edman i Dagens samhälle.
Instämmer med pan-2128

2015-06-26: pan-2131    Lågvattenmärke om vem som beskyddar kvinnor.
Jenny Rönngren i Dagens samhälle.
Bemöter pan-2130
2015-06-26: pan-2132    Ovärdig svekdebatt mot feminister.
Linnéa Bruno i Dagens samhälle.
Bemöter pan-2128 och pan-2130

2015-06-26: pan-2133    Rödgröna feminister fegar ur.
Mats Edman i Dagens samhälle.
Bemöter pan-2131 och pan-2132


Deldebatt i Göteborgs-Posten

Ännu ofullständig här, några artiklar inte tillgängliga på grund av serverproblem.

2015-07-14: pan-2145    Replik på ledaren den 13 juli en antirasistisk inkvisition, del 1.
Torbjörn Jerlerup i GP.

2015-07-14: pan-2146    --* Replik på ledaren den 13 juli en antirasistisk inkvisition, del 2.
Susanna Birgersson i GP.


Inlägg som försvarar förortsmiljön

Nästan alla inlägg i den här samlingen gör förutsättningen att förortsmiljön har de beskrivna problemen, och de skiljer sig främst i synen på hur de ska angripas. Följande är dock några inlägg som tar ett annat, "förortsorienterat" perspektiv. Även pan-2120 som inledde den första deldebatten kan i viss mån anses höra till denna kategori, även om replikerna i den deldebatten inte gör det.

2015-06-25: pan-2129    Jag var en av förortens skuggmän.
Gibril Fodor i Expressen.

2015-07-03: pan-2112    Viktigt att vidga de selektiva problemformuleringarna.
Manijeh Mehdiyar + 26 i Feministiskt perspektiv.


Övriga deldebatter

2015-06-03: pan-2144    Religiöst hat mot kvinnor måste tåla granskning.
Devin Rexvid o a i Dagens samhälle.
Allmänt om att man måste ta debatten.

2015-06-09: pan-2152    I Sverige måste allas lika rättigheter accepteras.
Andréa Ström o a i Dagens samhälle.
2015-06-17: pan-2127    Hatet växer när samhället överger förorten.
Mia Päärmi o a i Dagens samhälle.
Replik mot föregående. Hävdar att lösningen är att skapa en annorlunda stad.

2015-06-22: pan-2123    Feminister - ta upp kampen mot radikaliseringen.
Gulan Avci i Dagens samhälle.
Instämmer med pan-2109

2015-07-17: pan-2148    Rätt till jämställdhet ska gälla alla.
Åsa Regnér i SvD.
Replik på pan-2103

2015-08-02: pan-2467    Skilda badtider bevisar islamisters makt.
Sara Mohammad i SvT.

2015-08-22: pan-1221    Gör inte om misstagen om hedersvåld.
Erik Helmerson i DN.
Refererar med instämmande till pan-2109.


Mer allmänt hållna inlägg och principdeklarationer

2015-07-10: pan-2141    V har valt fel vapen mot kvinnoförtrycket.
Tapani Juntunen i AB.

2015-07-10: pan-2142    Förorten behöver en feministisk politik.
Amineh Kakabaveh o a i SvD.

2015-07-15: pan-1139    Vänsterns mumbo jumbo om hedersvåld.
Hanne Kjöller i DN.

Tar avstånd från pan-2104. Skriver också: Och inte blev det bättre när Jonas Thunberg, chefredaktör för socialistiska Flamman, tog till orda i radions "God morgon, världen". Den första åtgärden, menade Thunberg, är att ta reda på om det verkligen ser ut "så här". Frågan ska utredas, med "vetenskapliga metoder". Det räcker inte med "anekdotiska berättelser".

2015-08-18: pan-1267    Vänstern ursäktar islamism.
Ivar Arpi i SvD.

Instämmer i pan-2103, tar avstånd från pan-2112.

2015-12-08: pan-1556    Sverige är långt ifrån ett sekulärt samhälle.
Maria Hagberg i DN.

Hävdar att vänstern bättre måste försvara det sekulära samhället, inte minst gentemot islamism. Inga hänvisningar till tidigare artiklar.


Deldebatt om reaktioner på Islamiska statens kvinnoförtryck

2015-08-16: pan-1211    Feministerna tiger om IS nya medeltid | SvD.
Jenny Nordberg i SvD.
Refererar med instämmande till pan-2109.

2015-08-17: pan-1217    Obehaglig hets mot Jenny Nordberg.
Erik Helmerson i DN.
Instämmer med pan-1211. Refererar även till pan-2106 (se nedan).

Denna artikel ger även följande oprecisa referenser till repliker på pan-1211. Som "storartad humor" beskrevs hennes text av Aftonbladets Fredrik Virtanen. "Pladdra om Fi", kallade samma tidnings Daniel Swedin hennes artikelmetod. Jonna Sima på Arbetet blev "på dåligt humör av att folk får såna slappheter tryckta" medan Gustav Almestad, Politism, hoppar över finliret och slår fast att Jenny Nordberg är "riksidiot".

Jag har försökt hitta källan till dessa citat, men det enda jag funnit så här långt är en twitter av Fredrik Virtanen, i en klass som man uppenbarligen kan bortse helt ifrån - helt oseriös:
2015-08-15: pan-2113    Storartad humor - god läsning.
Fredrik Virtanen i Twitter.

Fortsätter sökandet efter de övriga, men ser ibland indikationer på att andra också har letat men inte hittat. Kan det vara så att den obehagliga hetsen enbart utövades på twitter? (Det gör den isåfall inte mer ursäktlig, men minskar nyhetsvärdet).


Bakgrundsartiklar (som refereras i artiklarna ovan)

2015-08-13: pan-2106    ISIS Enshrines a Theology of Rape.
Rukmini Callimachi i The New York Times.