Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Gemenskap: solidaritet och frågor om tillit i samhället

Samhälle med gemensam dialog kontra avgränsade delsamhällen

2014-09-02: pan-2621    Er kamp är inte min.
Jasenko Selimovic i DN.
Kritik mot vänstern för dess brist på öppenhet mot andra tankar än de egna.

2018-12-20: pan-9967    Elvaåringarnas 'vi' ger framtidshopp för Sverige .
Erik Helmerson: i DN.

Relation mellan solidaritet tillit och mångfald

2014-12-14: pan-589    Identitetspolitiken hotar den nordiska samhällsmodellen.
Bo Rothstein i DN.

2015-11-01: pan-1389    Ett tillitsfullt samhälle klarar att ha stor etnisk mångfald.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid universiteten i Göteborg och Oxford i DN.
Intressant artikel där Bo Rothstein rapporterar forskning som visar att invandrare som kommer från ett samhälle med låg grad av tillit till ett samhälle med hög tillit, snabbt tillägnar sig det nya samhällets inställning om de bemöts på bra sätt av de myndighetspersoner som de kommer i kontakt med under sin första tid i landet.

Pluralism

2006-: pan-4616    What is Pluralism?.
Diana L. Eck i Pluramlism Project website.

2017-05-24: pan-4614    What is pluralism?.
i The Economist.

Tilltro till samhälle och statsmakt

2015-12-07: pan-1548    Alltför många bär på djup misstro mot statsmakten.
Daniel Poohl, vd Stiftelsen Expo; Ulrik Simonsson, vd Ungdomsbarometern, i DN.

2015-10-28: pan-1380    Demokrati utgår från tillit och kan aldrig bygga på rädsla.
Elisabeth Åsbrink i DN.

tam-003   De värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland
Mathias Cederholm, Lunds universitet: Doktorsavhandlingar, 2007.
exc-002    Utdrag: sida 449

pan-1987    Glöm landet lagom: LiU Nyheter.

2016-02-07: pan-1744    Därför har det blivit dags att gå tillbaka till efterkrigstiden.
Niklas Ekdal i DN.
Om behovet av att återuppliva samhällskontraktet.

Splittringstendenser i de västerländska samhällena t ex stad-landsbygd

2017-01-09: pan-3632    A divided empire: what the urban-rural split means for the future of America.
David Uberti i TheGuardian.

2017-11-12: pan-5895    Kapitalismen har blivit för aggressiv och tilliten raseras.
Mikael Nachemson i DN.

Medborgerligt engagemang i de politiska partierna och processen

2016-: pan-3435    Det politiska minnet är för kort!.
My Alnebratt i Tiden magasin, 2016, nr 4, sid 22-23.

2016-12-17: pan-3455    Löfven: Blockpolitiken måste bort, den är förödande.
Claes Lönegård i SvD.

Positiv syn på pågående förändringar

2015-09-06: pan-1249    Kerstin Ekman: Det finns en guldreserv av humanism i Sverige.
Kerstin Ekman i DN.

Negativ syn på pågående förändringar

2016-03-20: pan-2814    Vreden på Östermalm.
Björn af Kleen i DN.fokus.

Konspirationsteorier och annat misstänkliggörande

2015-12-18: pan-1580    The conspiracy theories of extreme right and far left threaten democracy.
Natalie Nougayrède i The Guardian.

Familjestruktur och könsroller inom familjen

2016-08-27: pan-3426    Pappafeminister och pappanationalister.
Joakim Andersen i Motpol.

2016-10-11: pan-3038    Familjen blomstrar i individualismens tid.
Gøsta Esping-Andersen i SvD.

2016-10-30: pan-3137    Familjen är samhällets grundläggande enhet.
Alf Svensson, fd partiledare KD och europaparlamentariker i DN.

Konflikter inom familjen på grund av politik och identitetsfrågor

2016-12-21: pan-3487    Families divided by Brexit: 'Part of me just wants to avoid my dad completely now' .
Rhiannon Lucy Cosslett i TheGuardian.

Föreningslivet och frivillighetens samhälle

2015-08-16: pan-1210    Föreningsliv: Håller vi på att bli ett mindre engagerat folk?.
Kristoffer Örstadius i DN.

Empati gentemot främlingar

2016-04-08: pan-2093    Vart har den svenska empatin tagit vägen?.
Eva-Karin Josefson i DN.

Segregation genom social skiktning och klustring

2017-06-27: pan-4826    How our narrowing social circles create a more unequal world.
Lisa Windsteiger i TheGuardian.

Splittring mellan 'eliter' och folk i allmänhet

2016-07-21: pan-3640    Eliten som checkade ut.
Håkan Boström i GP.

2016-11-28: pan-3682    The European elite have developed a death wish.
Paul Mason i TheGuardian.

2017-01-07: pan-3634    Svaret till populisterna får inte bli mer elitism.
Katrine Marçal i AB.

2017-08-22: pan-5243    2010-talets underklass utbildar sig med skräpmat.
Håkan Lindgren i SvD.

2017-08-26: pan-5244    Vad menar du när du talar om underklassen?.
Charlotte Wiberg i SvD.

2017-08-29: pan-5262    Med underklass menar jag förlorare.
Håkan Lindgren i SvD.

2018-07-01: pan-8093    Elitklassen i Sverige en mobbande storebror Intervju med David Goodhart.
Susanna Popova i SvD.

2018-10-05: pan-9085    America's new aristocracy lives in an accountability-free zone.
David Sirota i TheGuardian.

Mental och kulturell segregation identitetspolitik

Här ingår även artiklar om konflikter mellan olika grupper i samhället, till exempel olika grupper av invandrare, eller olika religiösa grupper.

2016-03-04: pan-1915    Vem undanbedes härnäst?.
Lena Andersson i DN.

2016-04-05: pan-2089    Hadzialic låter sig inte kidnappas.
Amanda Björkman i DN.

2016-09-08: pan-2904    Vita –- inte önskvärda här!.
Rebecca Weidmo Uvell i SvT.

2016-10-20: pan-3108    Gråvargar och Khomeiniälskare på gator och torg.
Nima Dervish i Dagens-samhälle.

2016-11-18: pan-3519    Vem av oss ska gå?.
Alice Teodorescu i GP.

2017-03-11: pan-4176    Har identitetspolitiken verkligen förstört allt?.
Andrev Walden i AB.

2015-05-16: pan-5555    Rättviseförmedlingen har köpt rasismens syn.
Dan Korn i Dagens Samhälle.

2017-11-22: pan-6031    Egna barn och andras hedersförtryckta ungar.
Ivar Arpi i SvD.

Assimilation och integration

2003-11-27: pan-5423    Mona Sahlin förvärrar invandrarnas situation.
Mohsen Hakim i AB.

2003-11-28: pan-3934    Mohsen Hakim förringar våld mot kvinnor.
Mona Sahlin i AB.

2003-12-02: pan-5424    Sahlin gömmer sig bakom sina dubbla stolar.
Mohsen Hakim i AB.
Se även Inventering 12 där ovanstående artikel av Mona Sahlin ingår.

2015-09-09: pan-1326    Han efterlyser större tydlighet från Sveriges moskéer.
Kashif Virk i Gefle Dagblad.

2016-05-27: pan-2640    Riskerar muslimer att bli en nation inom nationen?.
Mohamed Omar i DGS.

2016-12-13: pan-3485    Välkommen till Sverige, Lucia!.
Alice Teodorescu i GP.

Framväxt av blandkulturer bland invandrare

Härmed avses hur det kan bildas en kultur med tydlig identitet som hämtar vissa drag från värdsamhället och vissa drag från den kultur som invandrarna kommit från. - Se även Inventering 49 för ett bredare material.

2017-10-02: pan-5546    42 skäl varför man bör skapa en tredje kultur.
Noa Söderberg i DN. -- Kommentarer

Religiösa eller etniska rörelser som är pådrivande för segregation och parallellsamhällen

2017-06-30: pan-4855    Politiker för mångfald främjar enfald.
Mohamed Omar i DGS.

2014-05: pan-5672    Invandrares rätt att vara svenskar ifrågasätts -- av invandrare/recension.
Torbjörn Elensky i Respons.

Ekonomisk ojämlikhet som hot mot solidariteten i samhället

2017-04-18: pan-4411    Older people due to pass on property 'wealth mountain' worth £400bn.
Phillip Inman i TheGuardian.

2017-04-22: pan-4434    Property feeds the roots of inequality in Britain. Inheritance will entrench it.
Ian Jack i TheGuardian.

Segregation i bostäder och skolor

2015-03-10: pan-1828    Rika områden blir rikare, invandrartäta får fler invandrare.
Kristoffer Örstadius i DN.

2015-05-29: pan-1826    Segregeringen ökar i Sverige.
Henrik Höjer i FoF.

2015-09-21: pan-1841    Stockholm blir en allt mer delad stad.
Mia Tottmar i DN.

2016-02-08: pan-1827    Ny studie: Segregationen har minskat.
Anders Bolling i DN.

2016-02-19: pan-1825    Segregationen bland skolorna ökar i hela landet.
i Barometern.

Skam och skuld som sammanhållande mekanismer i samhället

apw-002    Skam-, skuld- eller polissamhälle - vilket vill vi ha?.
på webbplatsen Gluefox, 2009-11-17.

2016: pan-1173    Samvete är inget för det moderna skamsamhället.
i DN.
(Ej tillgänglig på nätet).

Representation av grupper via organisationer

2015-03-14: pan-928    Fel att muslimer ska ha särskilda företrädare.
Zulmay Afzali i DN.

Avtal skola hållas

2015-03-14: pan-921    Avtal, lögner och sammanbrott.
Richard Swartz i DN.

Från klansamhälle till modern stat

Flyttat till inventering 114.

Samhällsstruktur i ett modernt samhälle med stor ojämlikhet

2016-03-12: pan-1968    Our tech future: the rich own the robots while the poor have 'job mortgages'.
Nellie Bowles i The Guardian.


Samerna och romerna i Sverige

Dessa avsnitt har flyttats till under Geografi/Sverige.