Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Nationell, politisk och religiös grundsyn

Avsikten är att den här avdelningen ska innehålla artiklar grundläggande synsätt, värderingar och doktriner i olika kulturområden och i olika politiska och religiösa rörelser. Tonvikten ligger här på synsätt och värderingar som skiljer sig från dem som dominerar i vårt samhälle. Den här avdelningen utgör därigenom ett komplement till avdelningarna under rubrikerna "Extremism" och "Geografi" som innehåller beskrivningar av det faktiska agerandet i extremistiska rörelser, respektive faktiska förhållanden i specifika länder eller regioner.

Synsätt och värderingar för demokrati och politisk liberalism presenteras i första hand under rubriken 'Vårt system', med enbart vissa kompletteringar under den här rubriken. Fliken 'svensk grundsyn' leder till exempel till en sida med länkar till den nu (sommaren 2016) pågående debatten om 'svenska värderingar'.

Artiklar som behandlar kritik mot islam eller bemötanden av sådan kritik återfinns på flera av sidorna i klippsamlingen. En översikt över de sidor det gäller och hur de förhåller sig till varandra finns i början av sidan 'Inventering 02'. (Klicka på rubriken 'Inventeringar' i menyn upptill på denna sida för att komma dit).

Den här avdelningen är under uppbyggnad så dess nuvarande innehåll är ofullständigt och täcker bara vissa ämnesområden. Arbete med detta pågår förstås.

Några redaktionella artiklar om den här avdelningens område

För närvarande är vi i första hand intresserade av frågeställningar som är särskiljande mellan västerländskt synsätt (demokrati, politisk liberalism, etc) och ortodoxt islamistiskt synsätt. Vi försöker samla artiklar som ger en balanserad översikt över skillnaderna, och artiklar som försöker försvara den ena eller den andra positionen på ett seriöst sätt.

red-012   FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och dess relation till islams motsvarighet.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-03-06

red-017   Bör vi gå i svaromål mot islamistisk kritik av den demokratiska samhällsformen?.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-03-30

red-034   Motsättningen mellan sekulär och religiöst baserad samhällssyn.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-06-30

red-033   Argument för och emot könsåtskillnad.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-06-30

red-038   Diskussionen om svenska värderingar måste vara inkluderande.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-07-21