Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Vårt politiska system

Klippsamlingens struktur utgår från skillnaderna mellan vårt politiska system och dess mer eller minde extremistiska alternativ. Under rubriken 'vårt politiska system' finns sidor som beskriver och diskuterar principer som anses viktiga i vårt system. Alternativen diskuteras under andra rubriker som nås genom den horisontella menyn upptill på varje sida, särskilt under rubrikerna 'Grundsyn' och 'Extremism'. Denna strukturering av materialet presenteras också på sidan med fliken 'klippsamlingens struktur' under rubriken 'Startsida'.

Följande är en lista över de länksidor som finns under rubriken för vårt politiska system. De är uppdelade på två grupper enligt nedan: en grupp för beskrivning av systemets olika aspekter, och en grupp för några av dess utmaningar. Varje länksida innehåller länkar till ett antal tidningsartiklar. Dessa länksidor nås genom att klicka i den vertikala menyn till vänster.


Politisk liberalism

Övergripande. Här ingår även övergripande artiklar om vårt politiska system som helhet, och om nu pågående förändringar i detta.

Frihet och rätt, lagstiftning, och andra rättsliga frågor. , vilka Gemenskap inklusive tillit och solidaritet i samhället

Öppenhet, offentlig debatt, och beredskap för förändring

Beställare/utförarRollere problem med detta paradigm

Rättsstaten aktuella problem

Roller t.ex. könsroller - deras funktion i samhället

Avvikelser, alltså situationer där ovannämnda principer inte fungerar

Näthat - problemet och möjliga åtgärder

Åsiktskorridorer och andra debattspärrar

Metadebatt alltså debatt om debatten


Aktuella utmaningar för vårt system:

Kristendomen i relation till det sekulära samhället

Skolan, särskilt dess roll i förhållande ovanstående frågor

Migranter: nödställda migranter samt flyktingar och asylsökande

Förorter: problem i invandrartäta områden där ligor tagit över

Kontrasterande jämförelser mellan vår samhällsform och islamism

Övrigt (svårplacerade länkar)