Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Relationen mellan beställare och utförare i offentlig verksamhet

Relationen mellan beställare (och därmed finansiär) och utförare av offentlig verksamhet kan vara problematisk. På senare tid har man i många fall försökt göra en tydligare gränsdragning mellan dessa roller, i avsikt att reducera problemet med dubbla lojaliteter. Vaksamhet mot detta problem och kritik av missförhållanden är uppenbart viktiga.

På senare tid har också tillkommit en ökande tendens att misstänkliggöra olika aspekter av offentlig verksamhet, och då har det också ingått att man velat peka på missförhållanden i detta avseende. Det är alltså numera också viktigt med vaksamhet mot ogrundade beskyllningar i det här avseendet.

På denna sida ska vi samla artiklar runt dessa frågeställningar. Liksom i andra delar av klippsamlingen gör vi ingen värdering av om det artiklarna säger är sant eller inte. Vi vill dokumentera meningsskiljaktigheterna, inte försöka lösa dem.

Material om "det välfärdsindustriella komplexet" finns i Inventering 35.

Privatisering av samhällsplanering i sin helhet

2017-10-22: pan-5675    Google's plan to revolutionise cities is a takeover in all but name.
Evgeny Morozov i TheGuardian.

Kritik mot relationen mellan Morgan Johansson och Migrationsverket

2016-12-12: pan-3408    --* Hur tänker justitie- och migrationsminister Morgan Johansson?.
Patrik Engellau i DGS.
I den senare delen av denna artikel ifrågasätts relationen mellan Morgan Johansson och Migrationsverket, i en berättelse som hänvisar med länkar till artiklarna pan-3406 och pan-3407 (se nedan). Man kan dock ifrågasätta om det som sägs i de artiklarna verkligen stödjer den tolkning som görs i pan-3408.

Det är också intressant att se läsarkommentarerna till pan-3408, och att se att ingen av kommentarerna ifrågasätter den tolkning som görs i den artikeln.

2016-12-06: pan-3406    Sverige kan fortsätta tvångsutvisa afghaner.
i SR.

2016-12-08: pan-3407    Lättare för afghaner att få stanna.
i SR.

Följande rapport om utfallet av de nya reglerna är också intressant i sammanhanget.

2016-12-12: pan-3410    Afghaner utvisas trots nya riktlinjerna.
Alexandra Urisman Otto i DN.