Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Övrigt

På denna sida läggs länkar som inte passar in under någon av de andra sidorna under samma huvudrubrik. Ofta kan materialet vara sådant som så småningom kommer att få en egen, separat sida under huvudrubriken.

Principiell kritik av vårt system från dess insida

2016-10-26: pan-3111    Donald Trump is no outsider: he mirrors our political culture.
George Monbiot i TheGuardian.

Globaliseringen och andra perspektiv på världens förändrade karaktär

2016-10-08: pan-3010    Ett spöke går genom västvärlden.
Richard Swartz i DN.

2016-07-23: pan-3076    Zygmunt Bauman: Behind the world's 'crisis of humanity'.
i Aljazeera.

2017-06-25: pan-4808    Omoralisk utrikespolitik.
Stefan Hedlund i DGS.
Kritik av utrikespolitik som drivs (eller påstås drivas) av moraliska värderingar men vilken leder till helt andra resultat än de avsedda.

Perspektiv på samhällets och vår kulturs långsiktiga utveckling

2018-07-05: pan-8129    Vår migrationspolitik är ett svek mot själva framtiden.
Stefan Jonsson i DN.

2018-07-12: pan-8184    Så kan politiker tvingas ta hänsyn till framtida generationer.
Projekt Framtid i DN.

Behovet av övergripande reformer i samhället

1934-12-06: pan-7197    Avfolkning eller samhällsreform.
Alva Myrdal; Gunnar Myrdal i SvD.

Kulturrelativism och kunskapsrelativism

2017-09-27: pan-5545    Tro inte att högern saknar kulturrelativister.
Sakine Madon i VLT.

2017-10-04: pan-5574    Kunskapsrelativism förstör skolan.
Isak Skogstad i GP.

Idealism kontra realism i de stora samhällsfrågorna

2017-01-29: pan-3807    De traditionella realistfalangernas död förklarar dagens politiska soppa.
Mark Brolin i DGS.

Principer kontra omdöme i de stora samhällsfrågorna

2017-10-13: pan-5616    Principer eller omdöme.
Patrik Engellau i DGS.

2017-10-14: pan-5622    Mer om principer.
Patrik Engellau i DGS.

Spektra för politiska åsikter

Under denna underrubrik finns inlägg som diskuterar vänster-höger-skalan och alternativ till denna, första hand GAL/TAN.

2016-08-28: pan-3089    Den nya värderingsskalan som skakar Moderaterna.
Linnea Carlén i AB.

2016-08-30: pan-3090    Debatt: Bristerna i GAL-TAN-skalan.
PJ Anders Linder i Dagens Industri.

2016-09-05: pan-3092    Varning för den nya GOD-OND-skalan.
PJ Anders Linder i Borås Tidning.

2014-09-21: pan-3093    Den nya politiska dimensionen är ett liberalt dilemma.
Björn Axén i egen webbplats.

2016-10-13: pan-3088    Alla talar om GAL-TAN.
Robert Sundberg i Dalademokraten.

2016-10-22: pan-3087    Socialdemokraterna har outsourcat sin framtid.
Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Kataly i DN.

Medelklassen

2019-03-23: pan-11206    Medelklassen och Aristoteles.
Patrik Engellau i DGS.

Kulturfrågor

2017-09-09: pan-5331    Kulturpolitiken har totalhavererat.
Jenny Johannisson i DN.

Språkfrågor

2015-03-07: pan-1113    Crisis in ukraine talk shows in language war.
Timothy Snyder i Politico.

Om en s.k. 'gotisk' gemenskap (Norden och nordeuropa)

2013-09-13: pan-1272    En känsla av det gotiska, recension av Lars Holger Holm och Kenneth Maximilian Genesers bok Gotisk.
Thomas Weber i Fria Tider.
Oklart om vederbörande menar detsamma som i t ex 'götiska förbundet'.

Virtuella nationer

2014-12-26: pan-622    Estonia offers e-residency to foreigners.
Nabeelah Shabbir i The Guardian.

Åtskillnad mellan politik och ämbetsverk och avvikelse därifrån

2016-10-01: pan-2951    Regeringen lägger ut politiken på ämbetsverk.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid universitet i Oxford i DN.

2016-10-02: pan-2957    'Det nya landet' ~ en dos skattefinansierad propaganda.
Ulf Larsson i DGS.

Extrema lösningar på aktuella problem

2017-09-20: pan-5429    En vetenskapligt dokumenterad lösning.
Gerhard Miksche i DGS.
Artikeln pekar på möjligheten av medicinering mot främlingsfientlighet.


Diverse

Denna rubrik används för material som är nyinkommet och svårplacerat, i avvaktan på att korrekt placering har fastställts.

2017-01-16: pan-3707    Kulturmullor utfärdar fatwa mot Katerina Janouch.
Mohamed Omar i DGS.

Populärkultur och politik

2018-07-03: pan-8102    Karl Kämpe.
Mohamed Omar i DGS.

2018-07-19: pan-8254    ComicsGate och kulturkriget.
Mohamed Omar i DGS.

2019-03-23: pan-11205    Serienördarnas uppror.
Mohamed Omar i DGS.


Open Access

2017-10-23: pan-5707    Stephen Hawking's 1966 doctoral thesis made available for first time.
Maev Kennedy i TheGuardian.