Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Artikelplatser och skribenter

Under denna rubrik samlar jag publikationslistor för några artikelplatser och skribenter som är särskilt relevanta för den här webbplatsens intresseområde, och/eller som är svåra att hitta med vanliga sökmetoder. I några fall är listorna fullständiga såvitt jag vet, och då anges det vid varje lista. Om inget sägs så finns ingen ambition att listan ska vara fullständig.

Eftersom denna samling av artiklar har tillkommit inkrementellt representerar den inte nödvändigtvis något genomtänkt urval av artiklar gällande respektive person. Jag har en förhoppning att så småningom kunna komplettera urvalet av artiklar så att det blir en balanserad beskrivning av personen ifråga. Detta görs gradvis och startar med några personer på listan.

Det gäller som vanligt att om en lista innehåller en skarpt kritisk artikel mot en person eller en företeelse så innebär det på intet sätt ett instämmande från min sida i artikelns innehåll. Ibland sparar jag en länk till en artikel som jag inte instämmer i, just för att senare kunna gå tillbaka till den och bemöta den, eller för att kunna ha den som ett exempel på osaklig kritik.

En närmare beskrivning av hur dessa publikationslistor har tagits fram finns i följande artikel:
2017-12-12: red-112   Sammanställning av islamrelaterade skribenter.
Erik Sandewall i Argument och Fakta.