Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Nationsbegrepp, nationalstat och nationalism

Klippsamlingens struktur utgår från skillnaderna mellan vårt politiska system och dess mer eller minde extremistiska alternativ. Under rubrikerna 'Vårt politiska system' och 'Nation och nationalism' finns sidor som beskriver och diskuterar principer som anses viktiga i vårt eget system. Alternativen diskuteras under de följande rubrikerna i den horisontella menyn upptill på varje sida. Se vidare härom under rubriken 'Startsida', vid fliken 'klippsamlingens struktur'

Observera att vi här använder ordet 'nationalism' för alla de förekommande synsätten på vad en nation är och vad som håller den samman. Ordet används alltså inte bara för inställningar där man hyllar den egna nationen och höjer den till skyarna, utan också för olika och helt sakliga synsätt på nationer. Se vidare under fliken 'Nationsbegreppet'. Se även inventering 21 beträffande användningar av ordet 'nationalism'.