Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Kataloger

Gruppindelningen av tillskott

Flikarna 'Infogade tillskott' och 'Oplacerade tillskott' i menyn till vänster leder till listor över tillskott. De är organiserade på följande sätt. Alla tillskott i form av länkar till tidningsartiklar eller motsvarande är numrerade successivt och fördelade på grupper om 100, allteftersom de läggs in i databasen. Tillskott med nummer 4200 till 4299 utgör alltså en grupp, till exempel.

Vidare skiljer vi på 'infogade' länkar, alltså sådana som finns inplacerade någonstans i klippsamlingen, och 'oplacerade' länkar för vilka det inte är så. För varje grupp finns en lista över infogade länkar i gruppen, och en lista över oplacerade länkar i samma grupp.

Hur kan man se vad som har kommit in sedan ens senaste besök?

Det enklaste sättet att få en översikt över nya tillskott till klippsamlingen är att gå in 'Infogade tillskott' och 'Oplacerade tillskott' och gå in på de senaste (och högst numrerade) grupperna på dessa sidor. Varje grupp innehåller bidrag som lagts in i klippsamlingen under en viss tidsperiod, och översikten visar gruppens slutdatum. På det sättet kan man få en överblick över vad som kommit in.

Observera att de angivna datumen avser när länken lades in i klippsamlingen, och inte dess ursprungliga publiceringsdatum. Däremot får man normalt se publiceringsdatum för varje länkad artikel när man går in på listorna för de olika grupperna.

Listorna för oplacerade länkar kan dock innehålla en del länkar som bara anges med in webbadress, och då har uppgift om titel, publiceringsdatum osv ännu inte lagts in. Detta händer särskilt för de senast inlagda länkarna, men är ett temporärt fenomen.

Katalog över artikelförfattare och deras artiklar

Under fliken 'Författarlistor' finns listor över författare till förtecknade tidningsartiklar, och för varje författare en lista över de artiklar som visas i klippsamlingen. Dessa listor är än så länge ofullständiga, särskilt såtillvida att programvaran för denna katalog inte hanterar författarnamn som består av mer än två ord.