Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Extremism, moderation och assimilation

Denna avdelning ger utrymme för artiklar om såväl politisk som religiös extremism. I sidan under fliken 'Övrigt' finns en definition av vad vi menar med extremism i det här sammanhanget. I enlighet med den definitionen får extremism innefatta både sådana ideologier eller trosinriktningar som är våldsbejakande, och sådana som inte accepterar den demokratiska och sekulära samhällsformen men vill förändra den med fredliga medel. Begreppet extremism får även innefatta separatistiska rörelser som vill bygga sitt eget samhälle helt skilt från det vanliga civila samhället i vårt land utan att fördenskull vilja förändra detta.

Sidorna under den här rubriken ska handla om det faktiska agerandet i extremistiska rörelser och organisationer. Artiklar som handlar om extremistisk ideologi ska däremot ligga under rubriken 'Grundsyn'. Detta är principen; i praktiken finns det gränsfall som gör att en artikel finns med på bägge ställena, eller att man kan ifrågasätta den placering som gjorts.

Utöver extremism i den angivna bemärkelsen ska även moderation och assimilation inom ideologier behandlas. Med moderation avses då ideologiförändringar som genererats internt inom ideologin ifråga, och med assimilation avses processer där en ideologi tar till sig idémässiga inslag från andra ideologier.