Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Om klippsamlingens ämnesindelning

Klippsamlingens innehåll presenteras på två skilda sätt, nämligen dels i en hierarkisk struktur av områden och delområden, och dels i form av ämnessidor. Områdena presenteras genom huvudmenyn upptill på varje sida, med rubriker som 'Vårt system' och 'Extremism', med de olika undermenynerna till vänster, och med flera rubriknivåer på varje sådan sida.

Ämnessidorna är inte hierarkiskt ordnade på detta sätt, utan där finns helt enkelt ett stort antal sidor om olika ämnen vilka har införts var för sig och utan hänsyn till någon i förväg given, hierarkisk struktur. Vi har två typer av sådana ämnessidor, nämligen inventeringar och situationsbeskrivningar. För närvarande finns knappt 160 av de förra och 80 av de senare. Uppdelningen görs genom att situationsbeskrivningar behandlar något som hänt vid ett visst tillfälle, medan inventeringarna behandlar frågor som är aktuella under längre tid.

En annan skillnad mellan hierarkiska sidor och ämnessidor är att de senare kan få innehålla stora samlingar av artiklar om sitt ämne, inklusive många artiklar som säger ungefär samma sak. De hierarkiska sidorna är mer fokuserade, och om deras innehåll under en delrubrik tenderar att växa för mycket så flyttas det ut till en ämnessida.

För att man ska kunna få en överblick över materialet i ämnessidorna finns en strukturerad lista där de är indelade i grupper. För närvarande innehåller den enbart de 156 inventeringarna och ett mindre antal situationsbeskrivningar. Undermenyn till vänster innehåller en länk till denna strukturerade lista.

Titlarna på de olika ämnessidorna är avsedda att tala om vad slags artiklar som ingår i sidan, men inte mer än så. Man kan jämföra med om man har en låda hemma där det står "skruvmejslar" på etiketten: man får då inte vänta sig att den ska innehålla någon fullständig samling av skruvmejslar för alla tänkbara behov, utan bara att innehållet mest består av skruvmejslar och inte annat. Även ämnessidorna innehåller (länkar till) artiklar som har lagts dit allt eftersom, och man ska inte vänta sig någon uttömmande behandling av hela det ämne som respektive titel anger.