Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi/Historia     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Landsspecifika och regionspecifika artiklar

Denna sektion ägnas främst åt förhållandet mellan statsmakt och religion(er) i olika länder. I anslutning till det behandlas också respektive lands politiska system, och religionsrelaterade frågor som till exempel kvinnornas ställning. Länderna behandlas i stor utsträckning var för sig, men av praktiska skäl indelas de i grupper där varje grupp representeras av en webbsida.

Eftersom frågeställningen gäller relationen mellan statsmakt och religion har det fallit sig naturligt att gruppera länderna genom en blandning av två kriterier, nämligen dels vilken kontinent landet ligger på, dels också vad som är den dominerande religionen i respektive land. Dessutom finns några inledande sidor som faller utanför den struktureringen.

Följande är en lista över dessa länksidor. För att navigera till en länksida används menyn till vänster.

Världens politiska system: alternativa modeller

Europas politiska system: alternativa modeller

Euro- och geopolitik

Sverige

Europeiska länder (dvs medlemmar i EU eller nära relaterade dit):

Nord- och Sydameria

Grekisk-ortodoxa och kaukasiska länder (utom muslimska sådana)

Muslimska länder

Andra länder i södra och östra Asien

Afrika söder om Sahara

Övrigt (svårplacerade notiser)