Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Sverige

Denna sida är avsedd för artiklar som behandlar någon aspekt av dagens politiska verklighet i Sverige, och som samtidigt är relevanta för de frågor som behandlas under andra rubriker i klippsamlingen.

Sveriges grundlag och andra grundläggande dokument

2017-10-04: pan-5571    Svammel (Riksdagsbeslut om multikultur).
Patrik Engellau i DGS.
Artikeln citerar grundlagens formulering att Sverige är ett multikulturellt samhälle och kommenterar hur beslutet om detta gick till.

Nuläget i svensk politik

Se under huvudrubriken 'Politik'.


Nationella minoriteter

Samer

Detta material är flyttat till Inventering 158.

Sverigefinnar

2007: pan-1387    Sverigefinnar - från invandrare till nationell minoritet.
Tanja Ristolainen i Högskolan i Halmstad (kandidatuppsats).

2018-03-13: pan-8741    Sweden's Finns fear minority language rights are under threat .
Fredrika Fellman; Liliia Makashova; Viktoriia Zhuhan i TheGuardian.

Romer i Sverige

Ref. Arnstberg.

2017-09-29: pan-5514    Hjälp romerna till självhjälp.
Alice Teodorescu i GP.

Judar i Sverige

Se Situation 03 beträffande diskussionen om judars nationella identitet efter Björn Söders anförande 2014.

Muslimer

2014-07-01: pan-5628    Vem representerar Sveriges muslimska väljare?.
Ivar Arpi i Timbro.

2017-10-23: pan-5689    Låt inte extremister representera vanliga muslimer.
Bawar Ismail i Gefle Dagblad.


Sveriges historia

Materialet flyttat till under rubriken 'Historia'.