Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Begreppen nation och nationalism, och nationernas villkor

Beträffande multikulturell nationalism, se under den särskilda fliken för detta.

Debatt om nationsbegreppet och nationalism har flyttats till Inventering 21.


Distinktionen mellan 'civic' 'ethnic' och 'territorial' nationalism

Det finns en traditionell åtskillnad mellan 'ethnic' och 'civic' nationalism, eller med svenska termer mellan etnisk nationalism och samhällsnationalism. Följande artiklar problematiserar denna distinktion och/eller gör sin egen uppdelning.

jpa-002   Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in the Study of Nationalism
Stephen Shulman, Comparative Political Studies, 2002.

jpa-003   Two types of nationalism in Europe?
Stefan Auer, Russian and Euro-Asian Bulletin, 1997.

ref-013   False Opposites in Nationalism: An Examination of the Dichotomy of Civic Nationalism and Ethnic Nationalism in Modern Europe
Margareta Mary Nikolas, Centre for European Studies, Monash University, 1999.

: pan-3114    Nationalism.
i The Basics of Philosophy (webbased handbook).

2008-08-06: pan-8337    Fäderneslandet en kärlek som slocknat.
Bo Lindberg i SvD.

Etnisk nationalism - återuppvaknande

I USA

2016-07-23: pan-3116    Americanism -- Trump's doctrine of civic nationalism.
Paul Bunyan i The American Volk.
Extrem tolkning av begreppet 'civic nationalism'.

2016-10-19: pan-3148    Trump Targets the Essence of America.
Charles Hawley i Der Spiegel.

I Israel

2018-03-17: pan-7189    What's behind Israel's 'nation-state' bill? (Video panel discussion).
Adrian Finighan + panel i Aljazeera.
Avser en föreslagen grundlagsreform som förstärker definitionen av Israel som en judisk stat.

2018-11-08: pan-9470    Israel stoppar skattepengar till kultur som 'uppviglar' mot staten.
Nathan Shachar i DN.


Samhällsnationalism - 'civic nationalism'.

ref-012   What is a nation?
Ernest Renan, Presse-pocket, 1882.

En av de klassiska artiklarna på området.

pan-1592    When You Close Your Eyes and Think of America, What Do You See? |. Generella frågeställningar. Anknyter till Benedict Anderson.

2014-06-06: pan-428    Den tacksamme nationalistens dag.
Ledare i DN.


Liberal nationalism.

2012-11-13: pan-4088    Att gå från en etnisk till en pluralistisk nationalism.
Qaisar Mahmood i Volante.

2016-08-10: pan-3532    Nationell identitet i välfärdens tjänst.
Gina Gustavsson i GP.

2017-06-25: pan-6724    Förstår svenska liberaler nationens betydelse?.
Mauricio Rojas i SvD.

2018-03-17: pan-7187    The three crises of liberal democracy.
i TheGuardian.
Referat av bok som yrkar på att vi ska 'domesticate nationalism'

2019-06-05: pan-12077    Gina Gustavsson definierar den liberala nationalismen.
i DN.

2019-08-11: pan-12720    Mellan stat och nation.
Chris Forsne i Ledarsidorna.

2019-04-26: pan-12742    Liberal national identity: Thinner than conservative, thicker than civic?.
Gina Gustavsson i Ethnicities Journal.


Kosmopolitanism och antinationalism


Ska 'civic nationalism' hellre kallas 'patriotism' ?

2017-04-23: pan-4440    Emmanuel Macron Mounts a Patriot's Challenge to Marine Le Pen.
Editor i NYTimes.
I denna artikel betraktas 'nationalism' och 'patriotism' som två motsatta begrepp.


Vilka ingår i en nation? (Debatt)

2013-: pan-3767    Citizenship configurations: Analysing the multiple purposes of citizenship regimes in Europe.
Maarten Peter Vink; Rainer Bauböck i Comparative European Politics.

2016-08-10: pan-3532    Nationell identitet i välfärdens tjänst.
Gina Gustavsson i GP.

2016-10-12: pan-3068    Sluta villkora minoritetens rättigheter.
Stefan Jonsson i DN.

2016-10-17: pan-3067    Skåpa inte ut det universella.
Hynek Pallas i DN.

2018-07-30: pan-8250    Politiken ska samla alla medborgare.
Nalin Pekgul i GP.


2017-: pan-6725    Strategi för en liberal kosmopolit.
Niclas Berggren i Nationalekonomi (tidskrift).


Ska 'civic nationalism' hellre kallas 'patriotism' ?

2017-04-23: pan-4440    Emmanuel Macron Mounts a Patriot's Challenge to Marine Le Pen.
Editor i NYTimes.
I denna artikel betraktas 'nationalism' och 'patriotism' som två motsatta begrepp.


Vilka ingår i en nation? (Debatt)

2013-: pan-3767    Citizenship configurations: Analysing the multiple purposes of citizenship regimes in Europe.
Maarten Peter Vink; Rainer Bauböck i Comparative European Politics.

2016-08-10: pan-3532    Nationell identitet i välfärdens tjänst.
Gina Gustavsson i GP.

2016-10-12: pan-3068    Sluta villkora minoritetens rättigheter.
Stefan Jonsson i DN.

2016-10-17: pan-3067    Skåpa inte ut det universella.
Hynek Pallas i DN.

2018-07-30: pan-8250    Politiken ska samla alla medborgare.
Nalin Pekgul i GP.Relation mellan nation och territorium.

T.v. ingår här också frågan om statens kontroll över vilka som vistas eller får vistas på dess territorium.

2014-02-17: pan-329    Jag önskar att man såg integration och invandring som en praktisk fråga.
Maria Schottenius i DN.

2017-04-21: pan-10128    Helgalet att vi inte har koll på vem som är i Sverige.
Carolin Dahlman i Kristianstadsbladet.