Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Frihet lagstiftning och andra rättsliga frågor

Beträffande yttrandefrihet och tryckfrihet, se under fliken 'Öppenhet'.


Internationella regelverk som grund för svensk lagstiftning

1997-: pan-9834    Human Rights: A Study of the Universal and the Islamic Declarations of Human Rights / page 92.
Muhammad Ali Taskhiri i Islamic Culture and Relations Organization.


Konstitutionella frågor

Sveriges grundlag och förslag till ändringar i denna

1988: pan-2757    En ny grundlag.
i Timbro.

2018-02-15: pan-6843    Grundlagarna måste anpassas till nätets värld.
Morgan Johansson i SvD.

2019-01-22: pan-10275    Medborgarnas Offentliga Utredningar 1988:1 En ny grundlag. Ett förslag.
Patrik Engelau i DGS.

Parlamentarism kontra folkomröstningar

2017-: pan-8257    Independent Commission on Referendums (rapport + sammandrag).
i University College of London.

Övernationella regelverk visavi svensk lagstiftning

2018-10-23: pan-9255    FN: Slöjförbud bryter mot religionsfriheten.
i SvT. -- Kommentarer

2018-11-06: pan-9448    Europadomstolen hotar inte yttrandefriheten.
Fredrik Hultman i Timbro Smedjan.

Förenta staternas konstitution och naturrätten

2015-07-15: pan-1144    Det verkliga dilemmat.
(Huvudledare) i DN.

jpa-002   Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in the Study of Nationalism
Stephen Shulman, Comparative Political Studies, 2002.

ref-009    Natural Law and the Legitimate Authority of the United States.
David J. Shestokas i Shestokas website, 2013-03-15.

Allas likhet inför lagen

2016-12-12: pan-3405    Ekeroth: Utvisa till tortyr och dödsstraff.
TT i DN.
Hävdar att skilda regler bör gälla för medborgare och icke-medborgare t ex i utvisningsärenden.

2019-01-04: pan-10157    Ett exempel på problematiken med ungdomspåföljder och myndigheternas förmåga:.
Malm! i Twitter.

Tänkande och agerande hos personer som valt att ansluta sig till terrorism

2016-05-11: pan-2336    När heder är motivet ska brottet dömas hårdare.
Annie Lööf, Sofia Jarl i AB.

Ifrågasättanden av grundlagens eller konstitutionens principer

2016-11-13: pan-3196    Trumpseger riskerar konstitutionens ideal.
Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet i SvD.

Tilldelning och upphävande av medborgarskap

2015-07-15: pan-1144    Det verkliga dilemmat.
(Huvudledare) i DN.

2017-09-07: pan-5317    Skärp kraven för att bli svensk medborgare.
Tomas Tobé (M); Gunnar Strömmer (M) i DN.

Fråntagning av medborgerliga rättigheter genom myndighets agerande

Kinesiska statens övervakning av sina medborgare

Se under Geografi / Kina.

Svenska Institutets agerande för blockering av Twitterkonton

2017-05-16: pan-4635    Svenska institutet backar om kontroversiell blocklista på Twitter.
Leonidas Aretakis i DN.

2017-05-21: pan-4607    Löfven inte bekymrad över debaclet med Svenska institutets åsiktsregister.
i Avpixlat.

2017-05-26: pan-4630    Att bränna häxor.
Helena Edlund i DGS.


Begreppet 'frihet'

2017-10-24: pan-5706    Spretigt och personligt om frihetens väsen.
Anton Jansson i GP.


Värderingar och rättssystem

Relationen mellan våra grundlagar och svenska värderingar

2018-02-19: pan-6888    Regeringsformen har ingen människosyn, Ramberg.
Paulina Neuding i Dagens-samhälle.

2018-02-19: pan-6887    Regeringsformen har en människosyn, Neuding.
Anne Ramberg i Egen blogg.

2018-12-09: pan-9874    Är Sverige en rättsstat?.
Torsten Sandström i DGS.

Värderingar som grund för laglydnad

2016-04-26: pan-2263    Fatta att normer skyddar kvinnor, inte symboler.
Paulina Neuding i Dagens Samhälle.

Begreppet 'värderingar' eller 'värdegrund'

red-044   Vad betyder det att försvara svenska värderingar?.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-10-01

Religiöst motiverade (krav på) undantag i rättssystemet

2016-12-15: pan-3484    Fel att låta religion trumfa svensk lag.
Alexandra Boscanin i GP.

2018-08-28: pan-8698    The culture of respect for religion has gone too far.
Polly Toynbee i TheGuardian.

2018-10-27: pan-9291    När vidskeplighet trumfar förnuft.
Ann Heberlein i Ledarsidorna.

2019-02-25: pan-10714    Skatteverket: Frågan om månggifte måste regleras.
Ulrika By i DN.


Generalklausuler i samband med offentlig verksamhet

Härmed avses situationer där myndigheter väljer att inte följa befintliga lagar med hänvisning till mer allmänna principer som de anser går före den specifika lagen ifråga.

2016-12-07: pan-3351    Aktivistokrati.
Ilan Sadé i DGS.

2016-12-09: pan-3422    Vi kräver att människovärde går före utlänningslagen .
Claudia Velásquez mfl, nätverket Socialistiska socionomer i Dagens-samhälle.

2016-12-12: pan-3423    Illa när 'aktivistokratin' undergräver lagarna.
Ilan Sadé, partiordförande, Medborgerlig Samling i Dagens-samhälle.


Ny teknik som hotar individens integritet

2018-11-07: pan-9459    Facial image matching system risks 'chilling effect' on freedoms, rights groups say.
Christopher Knaus i TheGuardian.

2018-12-20: pan-9968    Google's Earth: how the tech giant is helping the state spy on us .
Yasha Levine i TheGuardian.


Samvetsklausuler inom ramen för anställning

Principiella aspekter

2014-11-16: pan-545    Tro är en privatsak inte en arbetsmiljöfråga.
Hanne Kjöller i DN.

2014-11-30: pan-582    En åsikt är ditt fria val, inte ett tvång.
Dilsa Demirbag-Sten i DN.

Vägran att delta vid utförande av abort

Se inventering 37.

Vägran att delta vid hantering av alkohol

2015-09-06: pan-1247    Vill sparka flygvärdinna som inte serverar alkohol.
Clas Svahn i DN.

Vägran att delta vid deportering

2017-04-05: pan-4339    Det gör mig rädd att så många bara följer order.
Naomi Cassie i DN-åsikt.

Vägran att utföra viss dekoration

2018-05-06: pan-7564    The 'gay cake' fight: why the bakers had a right to refuse this order.
Kenan Malik i TheGuardian.


Särskilda problemställningar

Migrationsfrihet

Detta material är flyttat till Inventering 87.

Religionsfrihet

ref-003   Religionsfrihet och mänskliga rättigheter
Reinhold Fahlbeck, 2014.

pan-110    Religious freedom: Universal right or political pawn?. (Kräver inloggning)

jpa-004   Limits of religious freedom
Zak Lutz, Harvard Political Review, 2013.
2013-05-27

red-035   Stänga religiösa friskolor är visst förenligt med religionsfriheten.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-06-30 5618

2017-04-05: pan-5714    Comment améliorer notre modèle de laïcité et de vivre ensemble ?.
Asif Arif i MeltingBook.

Böneutrop och kyrkklockor i allmän miljö

2018-02-13: pan-6833    Moskén i Växjö ansöker om böneutrop: 'Muslimer är inte på besök här i Växjö, vi bor här'.
Elliot Lorentz i Nyheter-idag.

2018-02-14: pan-6875    Böneutrop strider mot vår rätt att slippa religion på offentlig plats.
Katerina Janouch i Katerina Magasin (webbplats).

2018-11-18: pan-9571    Låt våra kyrkklockor ringa även om de stör.
Owe Pettersson i AB.

FNs konvention om barns rättigheter

2015-02-02: pan-3412    Socialsekreterare i alla länder, förenen Eder!.
Patrik Engellau i (blogg).

Manlig omskärelse

2012-04-19: pan-6628    Religiösa minoriteter har skäl att ompröva synen på omskärelse.
Bengt Westerberg i Newsmill.

2018-02-18: pan-6868    Iceland law to outlaw male circumcision sparks row over religious freedom.
Harriet Sherwood i TheGuardian.

Månggifte i Sverige

2016-04-23: pan-5410    Månggifte – en framtidsfråga för Sverige.
Erica Treijs i SvD.

2017-09-18: pan-5421    Priset för en man, tre fruar och 16 barn.
Per Gudmundson i SvD.

2017-09-19: pan-5422    Månggifte i Nacka - då jublar islamisterna.
Bahareh Mohammdi Andersson i AB.

2017-10-11: pan-5606    Borde vara tillåtet med månggifte i Sverige.
Diamant Salihu i SvT.

2017-10-12: pan-5618    Bryt patriarkala strukturer -- tolerera inte månggifte.
Nalin Pekgul i Expressen.

2018-01-25: pan-6858    Skatteverket vill ha skärpta regler kring registrering av månggiften.
i Skatteverket, pressmeddelande.

Åldersgränser för samhällsåtgärder och principer för åldersbestämning

2012-04-26: pan-3501    Unga män över 18 år ska inte behandlas som barn.
Staffan Danielsson i DN.
Ett tidigt inlägg i en fråga som har fått stor aktualitet under 2016.

Sexuellt våld i nära relationer

2016-08-27: pan-3100    Vuxna måste se tjejers utsatthet i vardagen.
Magnus Jägerskog, general­sekreterare på Bris i SvD.

Sexuellt våld bland ungdomar

2017-03-12: pan-4185    Mamman till förövaren efter våldtäkten i skolan.
Federico Moreno i Expressen.

Rättsregler i samband med objekt i naturen

2017-03-16: pan-4190    New Zealand river granted same legal rights as human being.
Eleanor Ainge Roy i TheGuardian.

Rättsregler i samband med artificiell intelligens och robotar

2017-01-12: pan-3653    Give robots 'personhood' status, EU committee argues.
Alex Hern i TheGuardian.

2017-01-12: pan-3675    A European perspective on robot law: Interview with Mady Delvaux-Stehres.
Yueh-Hsuan Weng i Robohub website.

2017-01-12: pan-3676    Rise of the robots: Mady Delvaux on why their use should be regulated.
i European Parliament News.

2017-01-12: pan-3677    HomeViral Robot kill switches and legal status: MEPs endorse AI proposal .
i RT.


Rättssystem som motiveras som varande givna av Gud

Lagstiftning baserad på sharía

2015-10-18: pan-1362    4 af 10 muslimer i Danmark: Lovgivningen skal bygge på Koranen.
Martin Johansen, Thomas Vibjerg i Jyllands-Posten.

Andra tolkningar av frihetsbegreppet och förkastande av frihetsidealet

apw-001    Freedom in Islam and in democracy.
på webbplatsen Islamweb, 2012-12-23.

2016-11-13: pan-3366    Vi valde islam.
Madeleine Sultán Sjöqvist i Kvartal.