Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Övergripande frågor om vår nuvarande samhällsmodell

Med 'nuvarande samhällsmodell' avses alltså den som är baserad på demokrati, rättssamhälle, politisk liberalism, öppen information och debatt, alla människors lika värde, solidaritet inom samhället, och en positiv syn på mångfald. Dessa punkter behandlas också var för sig i olika sidor som nås genom menyn till vänster, och den här inledande sidan tar ett övergripande perspektiv. Den består av tre delar, för 'olika samhällsmodeller', 'dagsaktuella frågor' och 'principiella frågor'.


Olika samhällsmodeller

Utopier

2017-04-01: pan-4298    Drömmen om utopin.
Roland Paulsen i DN.

Kriterier för beslutsfattande på nationell nivå

2019-01-05: pan-10149    Att definiera utfallsrummet och sin beslutsmetod.
Rutger Engellau i DGS.

Alternativa statsskick

2017-07-23: pan-5016    Om Platon kom tillbaka.
Patrik Engellau i DGS.

2017-05-25: pan-4617    Ett central- och östeuropeiskt perspektiv.
Patrik Engellau i DGS.

Synen på staten

1997-: pan-4463    Synen på staten och det tryckta ordet: från tankedirigent till lagbunden övervakare.
Martin Melkersson i Uppsala universitet.

Parallellsamhällen

2018-11-10: pan-9489    Krafterna som skapar parallellsamhällen.
Lars Åberg i SvD.

Relationen mellan stat och religion

2009-09-09: pan-7353    The Religious Foundation of American Politics: Why Religion and Politics Do Mix.
Chuck Edwards i Summit.

2014-12-07: pan-724    Le Pape François 1er est en train d'unifier l'Église avec l'État.
Par Kiall Lorenz i Le Nouvel Exode.

2014-12-07: pan-725    Pope Francis Unifying Church and State.
Kiall Lorenz i The Trumpet.

2017-05-25: pan-4617    Ett central- och östeuropeiskt perspektiv.
Patrik Engellau i DGS.

2017-10-03: pan-5565    More than 20% of countries have official state religions – survey.
Harriet Sherwood i TheGuardian.
3601

Tanken på en civilisationernas kamp mellan västerlandet och islam

2001-10-21: pan-3273    So, are civilisations at war?.
Michael Steinberger i TheGuardian.
Intervju med Samuel Huntington som myntade begreppet 'the clash of civilizations'.

2017-02-20: pan-4002    Vi saknar insikt om civilisationernas kamp.
Mohamed Omar i DGS.

2018-02-18: pan-6877    Orbán claims Hungary is last bastion against 'Islamisation' of Europe.
Daniel Boffey i TheGuardian.

Ytterligare artiklar om detta ämne återfinns i Inventering 19.

2017-05-25: pan-4617    Ett central- och östeuropeiskt perspektiv.
Patrik Engellau i DGS.

Tanken på en civilisationernas kamp mellan västerlandet och Kina

2018-02-19: pan-6893    Kinas toppar drömmer om ett rött imperium.
Lars Ellström i DN.

2018-05-26: pan-7744    Kinas snabba väg till världsherravälde.
Mikael Törnwall; Magnus Hjalmarson Neideman i SvD.

Se ytterligare artiklar om Kina ur denna synpunkt, under rubriken Geografi/Historia och fliken Södra/östra Asien.

Är vår nuvarande samhällsmodell förenlig med islams principer för samhällets organisation?

1961/1981: pan-3301    Muhammed. Om profetens liv och Islams uppkomst. (bok on-line).
Maxime Rodinson i Marxistiskt arkiv.
föregående artikel Länken går till en hel bok som är tillgänglig on-line, och som är skriven redan 1961. Det som är särskilt intressant idag är det avslutande kapitlet, på sidorna 162-182, vilket behandlar vilka ändringar som enligt författaren skulle behövas i islams syn på samhälle och stat för att den ska fungera i dagens värld.

2017-11-13: pan-5907    Islam, klan och demokrati kan förenas.
Jenny Sonesson i GP.


Dagsaktuella frågor

Det folkliga stödet för demokratin

2020-03-06: pan-15143    Svensk demokrati levererar.
Jonas Nordling i Dagens-Arena.

Ideologiernas roll i vårt samhälle

2017-01-06: pan-3601    Så kan Moderaterna stoppa blödningen.
Lydia Wålsten i GP.
Hävdar att Moderaternas problem är att de saknar (eller i varje fall inte framför) en sammanhängande ideologi som grund för sitt politiska agerande.

2017-03-15: pan-4192    Farligt när gemensam världsbild utmanas.
Lisa Andersson i Tankesmedjan Tiden.

2017-03-19: pan-4232    Så blev Moderaterna ett parti i fritt fall.
Malin Ekman i SvD.
Framför ungefär samma tes som i pan-3601.

2017-05-21: pan-4597    Åt pipsvängen med klang och jubel.
Helena Edlund i DGS.
Om ett samhälles behov av gemensam världsbild.

Relationen mellan regeringsmakten och domstolsväsendet

2018-09-13: pan-8853    Blåser nya vindar i världens rättssystem?.
Patrik Engelau i DGS.

Religionens roll i samband med politiska val

2017-06-30: pan-4866    CDU-politiker vill göra islam till en tysk valfråga.
Lina Lund i DN.

Sökandet efter en hållbar mellanposition i dagens mest kontroversiella frågor

Överallt i västvärlden upplever vi allt skarpare motsättningar, till exempel mellan (vad som kallas) internationalism och nationalism. Det här avsnittet ska ägnas åt artiklar som analyserar frågeställningen på ett balanserat och sakligt sätt, och till artiklar som visar vägar till hur motsättningen kan överbryggas och ett nytt samförstånd kan uppnås.

Följande citat är ett exempel på sådana tankegångar:
Liberal progressive politics will survive the populist resurgence only if liberal progressives give up their claim to moral superiority and elitist policy making. The election of 2017 is about reconciling Germany with globalization, and marrying progressive politics to conservative positions. It's about calling off the Great War. It might prove the only way of winning it.
Citatet är hämtat från:
2016-11-30: pan-3400    Angela Merkel's Anti-Ideology.
Anna Sauerbrey i NYTimes.

Tankar om en förestående folkvandringstid och befintliga nationalstaters sammanbrott

2017-01-07: pan-3609    Rätten att migrera går före välfärdsstaten (i anknytning till bok).
Intervju med Lena Andersson i SvD.

2017-01-12: pan-3652    Sätt människan före systemet.
Mattias Hagberg i DN.

2017-01-14: pan-3684    Det osänkbara landet.
Fredrik Kärrholm i SvD.

2017-05-21: pan-4597    Åt pipsvängen med klang och jubel.
Helena Edlund i DGS.

2017-05-22: pan-4601    Tankar från Sveriges akterdäck.
Helena Edlund i DGS.

Är privatisering och kommersiella intressen ett hot mot demokratin?

2017-03-15: pan-4261    Nedmonteringen av demokratin sker systematiskt.
Thomas Hammarberg i Dagens Arena.

2017-03-22: pan-4262    I 20 år har makten medvetet försvagat den svenska demokratin.
Carl Tham i Dagens Arena.

(Påståenden om) manipulation av demokratiska val i andra länder

2016-12-10: pan-3381    Russian involvement in US vote raises fears for European elections.
Simon Tisdall i TheGuardian.

Manipulation av demokratiska val i eget land

2017-06-30: pan-4864    Trump's next attack on democracy: mass voter suppression.
Russ Feingold i TheGuardian.

Anomalier i det politiska landskapet och möjligheten av stora förändringar i detta

2017-01-: pan-3686    101-åringen som tappade väljarna och försvann.
Chang Frick i Nyheter-idag.

2017-09-04: pan-5306    Det omöjliga politiska landskapet.
Lennart Bengtsson i DGS.

2018-02-18: pan-6873    How Navalny changed the rules of the game in Russia.
Leonid Ragozin i Aljazeera.

Relationen mellan lag på folklig grund och religiösa trossatser

2016-12-06: pan-3345    Angela Merkel endorses party's call for partial ban on burqa and niqab.
Philip Oltermann i TheGuardian.
Citat: "Our law takes precedence over codes of honour, tribal or family rules, and over sharia law -- that has to be spelled out clearly," Merkel said, explaining her decision to back a partial ban [on the use of the burqa] .

2016-12-07: pan-3368    German court rules Muslim girls must take part in swimming lessons.
Reuters i TheGuardian.
I överensstämmelse med föregående (pan-3345).

Användning av våld på mellanstatlig och inomstatlig nivå

2017-07-02: pan-4880    Vad är det för fel med lite våld?.
Jan-Olof Sandgren i DGS.


Principiella fragor

Teoretiska och övergripande frågor i detta sammanhang

2015-11-03: pan-3528    Pufendorf's Moral and Political Philosophy.
i Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Pufendorf var en internationellt framstående rättsfilosof och jurist under 16- och 1700-talen, föll därefter i glömska, men är värd att återupptäckas. Gjorde större delen av sina arbeten i Sverige.

ref-006    Makten och rätten.
Nils-Eric Sandberg i Den orädde debattören (Ekerlids), 2011.

: pan-3221    Politisk teori 1, Föreläsning 6: Liberalism, demokrati och mångfald.
Jörgen Ödalen i Linköpings universitet, Statskunskap (powerpoint).

2016-05-25: pan-4205    Vardagsmoralens politik.
Johan Tralau i Kvartal.

2018-04-26: pan-7502    Mario Vargas Llosa on freedom, liberalism, dictatorship and ideas.
i The Economist.

Demokratins formella robusthet

2018-06-23: pan-8018    Alldeles för få hinder för en diktatur i Sverige.
Ledare i DN.

Medborgarnas förhållningssätt till demokratin

2018-11-05: pan-9450    Arnstads demokratibok hade behövt tänka lite mer / Recension av 'Älskade demokrati'.
Leonidas Aretakis i DN.

Vad är viktigast - klass, ideologi, eller religion?

2017-03-20: pan-4231    Den allmänna vänstern famlar kring i skenfrågor.
Jan Myrdal i SvD.

Kan begreppet 'ras' ha en legitim användning?

2018-05-: pan-7567    Sverige bör återinföra termen ras i lagen.
Michael McEachrane i SvD.

Våra förhållningssätt till andra människor

2017-01-09: pan-3638    Meryl Streep called out Donald Trump at the Golden Globes.
Elahe Izadi; Amy B Wang Jan i WashingtonPost.

Medborgerliga skyldigheter

2017-05-17: pan-4574    De medborgerliga skyldigheterna (del 1 av 6).
Patrik Engellau i DGS.

2017-05-19: pan-4588    De medborgerliga skyldigheterna (del 3 av 6).
Patrik Engellau i DGS.

2017-05-21: pan-4598    De medborgerliga skyldigheterna (del 5 av 6).
Patrik Engellau i DGS.

Är samhällets komplexitet ett hot mot dess fortlevnad?

2016-12-29: pan-3543    The lesson of Trump and Brexit: a society too complex for its people risks everything.
John Harris i TheGuardian.

Vad får räknas som en religion (principer och konkreta fall)

2016-12-20: pan-3465    Jedi order fails in attempt to register as religious group.
Alice Ross i TheGuardian.