Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Åsiktskorridorer och andra spärrar mot öppenhet och debatt

Begreppet 'åsiktskorridor' har använts som ett tillmäle och en veklagan, men andra har invänt att någon sådan inte existerar. Särskilt vad gäller frågan om en åsiktskorridor i SvT så är den relaterad till frågan om i vad utsträckning media har ansvar för konsekvensneutralitet. Länkar till artiklar om dessa frågor finns nedan.

Därtill har vi också tanken att det kanske finns andra åsiktskorridorer än den som vanligen diskuteras. En sådan gäller synen på Sverige i världen, vår mycket positiva syn på FN, attityder till Ryssland som kommer fram i meda, och så vidare. Detta diskuteras inte mycket, men i den mån vi hittar artiklar på det ämnet så läggs de in nedan.

Även andra åsiktskorridorer finns kanske, till exempel en åsiktskorridor som utesluter de synsätt på familjeliv som många invandrare har med sig?

Se även Inventering 06 som specifikt handlar om åsiktskorridoren.

Åsiktstyrning -- metoder att leda den allmänna opinionen

2018-05-06: pan-7569    Konsten att lära folket hur det borde rösta.
Carl Rudbeck i SvD.

Psykologiska faktorer som sägs bidra till krampaktigt fasthållande av åsikter

2017-06-26: pan-4815    Något litet om goda viljor, plikttrogenhet och ondska.
Helena Edlund i DGS.

2017-10-13: pan-5615    Tystnadens spiral.
Lennart Bengtsson i DGS.

Politisk korrekthet vid val av ord

2017-10-09: pan-5603    Mobbningens ordförråd.
Nathan Shachar i DN.

Konsekvensneutralitet

Här ingår även frågan om motsättningen mellan yttrandefrihet och tanken att denna kan bidra till att 'legitimera' synsätt som bedöms inte vara acceptabla.

2006-11-01: pan-2580    Frågan som inte ens får ställas.
Yrsa Stenius i AB.

2016-01-19: pan-2581    Dags att skrota konsekvensneutraliteten?.
i Publicistklubben (debatt).

2016-01-22: pan-1702    Om tigande medier och den invandringskritiska opinionen.
Jan Sjunnesson i Avpixlat.

2016-04-21: pan-2579    Expressen rasar om krav på konsekvensneutralitet.
i Nyheter-idag.

2017-08-18: pan-5207    Tolerans borde normaliseras.
Lena Andersson i DN.

Olika måttstockar

Under denna underrubrik lägger vi artiklar som redovisar eller hävdar situationer där olika former av extremism behandlas olika skarpt, till exempel om högerextremism ursäktas och vänsterextremism kritiseras hårt, eller tvärtom.

2016-10-23: pan-3086    Galen dubbelmoral kring Myrdal och Sundhage.
Erik Helmerson i DN.

2018-07-15: pan-8236    Hur rapporterade media om Medborgerlig Samlings utestängning från Pride?.
Josefin Utas i Egen webbplats.

Hinder mot legitim kritik

Hinder mot legitim religionskritik

2016-09-24: pan-2926    Nu måste gränsen hållas mellan rasism och religionskritik.
Björn Wiman i DN.

Kritik mot att svenskar kritiserar svenska förhållanden i utländska media

Ett fall i denna kategori behandlas i Inventering 24, nämligen kritiken mot Katerina Janouch i januari 2017. Den placeringen beror på att där ingår även frågan om näringsidkares rätt till åsiktsdiskriminering. Andra evenuellt uppkommande fall i den här kategorin kommer att placeras eller refereras på den här platsen.

Ideologiskt baserade hot mot författare

2016-08-28?: pan-2786    Rushdie: Världen har blivit väldigt konstig.
i SvD.

Ideologiskt baserade hinder för publicering

Se Inventering 17.

Åsiktsbubblor, särskilt pga nätteknologin

2016-12-13: pan-3438    SVT vill sticka hål på bubblorna. Vi måste ha tålamod istället för att obetänksamt dela allt.
Evelyn Jones i DN.

2016-12-13: pan-3439    Internets filterbubblor kan öka polarisering.
Evelyn Jones i DN.

Politisk korrekthet som (upplevd) begränsning på debatten

2016-11-30: pan-3308    Political correctness: how the right invented a phantom enemy.
Moira Weigel i TheGuardian.

2016-05-04: pan-3365    Oberörbar eller ren?.
Katarina Barrling i Kvartal.

2018-07-01: pan-8093    Elitklassen i Sverige en mobbande storebror Intervju med David Goodhart.
Susanna Popova i SvD.

2018-11-28: pan-9955    Den starkaste mannen i världen är han som står mest ensam / Om åsiktskorridoren.
Johan Lundberg i Kvartal.

2018-: pan-10032    Det ska fan vara politiskt korrekt.
Åsa Linderborg i story.aftonbladet.

Åsiktskorridoren, allmänt - för och emot att den finns

Här avses den tanke på åsiktskorridor som vanligen diskuteras.

2015-02-23: pan-864    Mats Svegfors: Det är orimligt att vissa frågor dödskallemärks.
Mats Svegfors i DN.

2015-03-04: pan-893    Vad är yttrandefriheten värd om vi inte tillåter varandra att provprata?.
Stina Oscarson i DN.

2015-06-16: pan-1080    Kajsa Ekis Ekman skriver in sig i narrkvoten.
Maciej Zaremba i DN.

2017-08-22: pan-5225    Index librorum prohibitorum.
Gerhard Miksche i DGS.

Diskussion om media gett en korrekt bild av flyktingpolitiken

För denna frågeställning finns ett större antal artiklar, och den har därför flyttats ut till Inventering 34.

Vad händer när en åsiktsbubbla eller åsiktskorridor bryter samman?

2016-12-16: pan-3449    Hur ska vi bemöta åsiktsdesertörer?.
Arvid Nilsson i DGS.

Åsiktskorridor som begränsning på de politiska partiernas agerande

2016-10-14: pan-3055    Grön omstart i Miljöpartiet eller uttåg ur riksdagen?.
Rebwar Hassan i DGS.

Åsiktskorridor i utövande av konsten

2017-03-24: pan-4265    Konsten kvävs av konsensus.
Lars Vilks i Kvartal.

Åsiktskorridor vad gäller Sverige i geopolitiken

2014-03-04: pan-374    SVT har inte haft en självständig utrikes analytiker på flera decennier.
Johan Croneman i DN.

2017-04-09: pan-4383    Från utrikespolitisk integritet till selektiv svensk blindhet.
Pär Salander i Västerbottens-Kuriren.

2017-09-13: pan-5371    Varför mörklägger SVT om ubåtarna?.
Anders Björnsson + 3 i SvD.

2017-09-17: pan-5407    Om kriget kommer.
Jan-Olof Sandgren i DGS.

2018-01-23: pan-7263    Ryska hotet förblir ett påhitt.
Pär Salander i Västerbottens-Kuriren.

Upplevelser av att ha blivit förföljd i den allmänna debatten

2015-10-05: pan-2620    Förföljelsen av oliktänkande i Sverige har nått nya nivåer.
Marcus Birro i DGS.