Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Skolan och skolundervisningen i ett sekulärt samhälle

Följande lista på artiklar i detta ämne är tillsvidare ogallrad. Den kommer att göra iordning sedan mer material har tillkommit.

Se även fliken 'Gemenskap' gällande segregation i bostäder och skolor.

Principiella frågor

2016-08-30?: pan-2810    Vi måste kräva en demokratisk skola fri från all religion.
i AB.

2015-04-29: pan-1024    Barn inte bara bihang till sina föräldrar.
Maria Klasson Sundin; Carl Henric Svanell i SvD.

2017-05-22: pan-4603    Nationellt prov i samhällskunskap infekterat med politisk agenda.
i Flashback.

red-011   Vad ingår, och vad bör ingå i skolans demokrati- och värdegrundsarbete?.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-02-24

2017-05-15: pan-4604    Nationella provet i samhällskunskap väcker starka reaktioner.
Henrik Sköld i SvT.

2018-12-10: pan-9892    Undvik nya felgrepp inom skolpolitiken.
Sven-Erik Fernaeus i DGS.

2018-12-11: pan-9904    Ett manus för utbildningsdepartementet.
Patrik Engelau i DGS.

Skolundervisningens kunskapsinnehåll

---: pan-8717    Mål for historieundervisningen 2002 og 2009.
i AArhus universitet.
Avser skolundervisningen i Danmark.

Ordning och disciplin i skolorna

2018-10-06: pan-9112    Elever måste passa tider även i Sverige.
Hamid Zafar i GP.

2019-02-25: pan-10722    Ordning i skolan borde vara självklart.
Håkan Boström i GP.

2019-03-04: pan-10829    Kränkthetskulturen i skolan urholkar lärarnas auktoritet.
Isak Skogstad; Hamid Zafar i DN.

Ledarskapet i skolorna

2018-04-15: pan-7426    För Skolverket betyder det inget vad skolan gör.
Hans Bergström i SvD.

Pedagogiken i skolan

2016-08-24: pan-2770    Jag ber om ursäkt för 90-talets pedagogiska idéer.
Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, tidigare ämneslärare i bild och religion. Författare till 'Lärarens återkomst ~ Från förvirring till upprättelse'. i DN.

2016-08-30: pan-3104    Det är lärarna som kan förändra skolan.
Jessica Schedvin i Expressen.
Tar avstånd från budskapet i föregående artikel såsom varande irrelevant för dagens lärare.

2016-08-31: pan-3097    90-talets tankesätt kommer inte försvinna.
Malin Lernfelt i Expressen.
Invänder mot pan-3104 och hävdar att 1990-talets misstag lever kvar. Hävdar därför att det viktigt är korrigera dessa misstag, och mer generellt att det är viktigt att lära av erfarenheten och inte bara gå vidare med risk att göra om samma misstag.

2017-09-24: pan-5504    Hjärnforskare kritisk till nya lärarideal.
Karin Thurfjell i SvD.

2017-09-27: pan-5503    En läsande hjärna formas i tidig ålder.
Peter Letmark i DN.

2018-03-17: pan-7184    Curlande skolsystem ger unga dålig arbetsmoral.
Jenny Maria Nilsson i SvD.

Kunskapssynen i skolan

pan-2046    Skolverket har djupa problem.

2016-11-12: pan-3191    Konfessionalitetsbegreppet i skollagen är meningslöst.
Per Ewert, leg högstadie- och gymnasielärare, direktor vid Claphaminstitute i DN.

2017-10-04: pan-5668    Kunskapsrelativism förstör skolan.
Isak Skogstad i GP.

Religiösa friskolor

2018-09-01: pan-8738    Björklund skärper krav: Förbjud religiösa friskolor.
Fredrik Mellgren i SvD.

2019-02-22: pan-10720    Huvudmisstänkt från Al-Azharskolan omhäktas -- nya brottsmisstankar har tillkommit.
Michelle Derblom Jobe; Amela Mahovic i SvT.

2019-07-02: pan-12474    Vägs ände för de religiösa friskolorna.
Adam Cwejman i GP.

Religionsundervisningen

2018-07-18: pan-8248    Dags för en smartare religionsundervisning.
John Gustavsson i DGS.

Betygssystemet i skolan

2016-12-02: pan-3319    Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan.
Johan Wennström, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) i DN.

Skolans arbete för demokratin och dess värderingar

Härunder ingår bland annat frågan om hur skolan ska göra avvägningen mellan allsidig kunskap om olika ideologier och, å andra sidan, försvar av grundläggande värderingar.

2015-07-01: pan-1117    Polariseringen måste stoppas redan i skolan.
Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet i DN.

red-011   Vad ingår, och vad bör ingå i skolans demokrati- och värdegrundsarbete?.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-02-24

2016-08-30: pan-3096    Fel när lärare talar illa om SD på lektioner.
Stefan Jakobsson i SvD.

2017-02-02: pan-3844    How to teach citizenship in schools.
i The Economist.

2017-05-15: pan-4604    Nationella provet i samhällskunskap väcker starka reaktioner.
Henrik Sköld i SvT.

2017-05-22: pan-4603    Nationellt prov i samhällskunskap infekterat med politisk agenda.
i Flashback.

2017-11-16: pan-5934    Läroplanen ska omfamna alla barn i Sverige.
Jenny Sonesson i GP.

2017-11-18: pan-5962    Värdegrundsdoktrinen i svensk skola är ohållbar.
Peter Strandbrink i DN.

2018-03-04: pan-6939    How populist uprisings could bring down liberal democracy.
Yascha Mounk i TheGuardian.
Argumenterar, med historisk tillbakablick, för att handfasta kunskaper om demokratins väsen och funktionssätt måste finnas i befolkningen för att demokratin ska fortsätta att fungera.

Mobbning och härskarbeteende i skolan i samband med etniska relationer

2015-06-: pan-4557    Not just black and white: peer victimization and the intersectionality of school diversity and race..
S. Fisher + 5 i PubMed.

2017-05-07: pan-4556    Mobbning och etniska relationer.
Joakim Andersen i Motpol.

2018-05-29: pan-7781    Kriminella gäng sprider oro i skolor.
Carina Holmberg i SR.

Sexuella trakasserier i skolan

2017-11-12: pan-5900    Sexuella trakasserier gör skolan till en otrygg plats.
Merit Wager i SvD.

Friskolesystemet och skolsegregationen

2017-07-26: pan-5040    Betsy DeVos: Trump's illiberal ally seen as most dangerous education chief ever.
David Smith i TheGuardian.

2018-04-04: pan-7501    Stötande om friskolor slipper offentlig insyn.
Mats Wingborg i Dagens Arena.

2018-10-26: pan-9277    Skolsegregationen har spritt sig till hela landet.
German Bender; Per Kornhall i DN.

2019-08-10: pan-12719    Rädda friheten att välja skola.
Ebba Busch Thor i Dagen.

Undervisning i hemmet

2017-04-24: pan-4486    Låt oss som vill få undervisa våra barn hemma.
Ann Andersson i DN-åsikt.

2017-04-25: pan-4645    Hemundervisning, demokrati och bedömning.
Philip Jansson i DN-åsikt.
Argumenterar mot föregående inlägg.

2017-04-27: pan-4487    Sverige bör byta ut skolplikten mot läroplikt.
Jonas Himmelstrand i DN-åsikt.

2017-08-29: pan-5254    De flyttade till Åland för att hemundervisa sina barn.
Evelyn Jones i DN.

2017-08-29: pan-5255    Därför är hemundervisning inte tillåtet i Sverige.
Evelyn Jones i DN.

Politisk bias i skolans verksamhet

Här inkluderas artiklar som hävdar att sådan bias förekommer. Liksom i andra fall innebär detta inte något ställningstagande från vår sida.

2017-05-05: pan-4602    Nationellt prov i grundskolan anklagas för politisk indoktrinering om invandring.
Chang Frick i Nyheter-idag.

2017-05-22: pan-4603    Nationellt prov i samhällskunskap infekterat med politisk agenda.
i Flashback.

2017-05-15: pan-4604    Nationella provet i samhällskunskap väcker starka reaktioner.
Henrik Sköld i SvT.

Religiösa hänsynstaganden i skolans verksamhet

Här inkluderas artiklar som hävdar att sådana hänsynstaganden förekommer. Liksom i andra fall innebär detta inte något ställningstagande från vår sida. Vidare inkluderas artiklar som hävdar att skolan (skolböcker) ger en felaktig bild av en religion.

2018-11-07?: pan-9458    Den svenska skolan ska inte agera religiös moralpolis / ofullst.
Maria Rashidi i GP.

Ledarskapet i skolorna

2018-04-15: pan-7426    För Skolverket betyder det inget vad skolan gör.
Hans Bergström i SvD.

2009-: pan-7581    Orientalistisk islambild? Bilden av islam i tre religionsläroböcker för grundskolans senare år.
Mirjam Berglund i Stockholms universitet.

2017-05-23: pan-4608    Ramadan ska hållas utanför den svenska skolan.
Mohamed Omar i DGS.

2017-07-20: pan-5005    Högstadieelever får felaktig information om islam.
Mohamed Omar i DGS.

Könssegregerad idrottsundervisning och simning

2016-08-27: pan-2807    Skola får okej för könsuppdelad idrott.
Erik Melin i AB.

2016-08-29: pan-2808    Tro och utbildning hör inte ihop.
Lena Mellin i AB.

2016-08-30: pan-2817    Könssegregationen i min muslimska barndom.
Hanne Kjöller i DN.

2017-01-10: pan-3664    Dom: Könsblandad simträning ett måste.
i SvT.

2017-01-13: pan-3681    The meaning of a European court verdict on Muslim girls and school swimming lessons.
i The Economist.

2017-09-11: pan-5404    Barnen drunknar medan vi tjafsar om kulturen.
Natashja Psomas Blomberg i Etc.

2017-09-13: pan-5403    Separata badtider - en vattendelare.
Emma Thorell Stårsta i Etc.