Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Immigration och flyktingar

Under denna rubrik ryms frågor om tillströmningen av flyktingar, asylsökande och EU-migranter, liksom även frågor om annan immigration.

Avsnittet om "Förhöjd kriminalitet för vissa grupper av invandrare" har flyttats till Inventering 41.

Avsnittet för diskussionen om media gett en korrekt bild av flyktingpolitiken: För denna frågeställning finns ett större antal artiklar, och den har därför flyttats ut till Inventering 34.

Övergripande moraliska prioriteringar

2017-08-21: pan-5223    Pope Francis: prioritise migrants' dignity over national security.
Harriet Sherwood i TheGuardian.

2018-05-18: pan-7661    Svensk politik har förlorat sin moraliska kompass.
Göran Collste; Torbjörn Tännsjö + 6 i DN.

2018-07-02: pan-8101    How colonialism shapes immigration policy in the US and Australia.
Ann Deslandes i Aljazeera.

Övergripande ekonomiska aspekter på immigrationen

2015-12-16: pan-10155    LO: Flyktingar kan ge Sverige superekonomi.
i Dagens Industri.

Långsiktig utveckling i världen

Bok med recension(er): bok-013   Le Destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales
Todd, Emmanuel, Ed. du Seuil, 1997.
Recension(er):
jpa-001   Recension
Françoise Lorcerie + 4, Revue européenne des migrations internationales, 1996.
Vol. 2, No. 2, pp. 304-307

Uppkomsten och utvecklingen av flyktingläger

2018-08-27: pan-8678    Rohingya refugees made permanent: A cycle repeated.
Linah Alsaafin i Aljazeera. -- Kommentarer

Yrkanden om ändring av flyktingkonventionen eller EU:s regelverk

Se inventering 121.

Svensk invandrings- och flyktingpolitik i längre tidsperspektiv

Även material gällande de andra nordiska länderna kan ingå här.

2015-02-12: pan-827    Diskutera invandringen utan trivialisering.
Jasenko Selimovic i DN.

2015-02-15: pan-2912    Eva Bergqvist –- ett medborgerligt föredöme.
Jan Milld i Nya Tider.
Eva Bergqvist var en tidig kritiker mot omfattande invandring. Hon startade 1992 tidskriften 'Fri information om invandringen'.

2016-01-18: pan-2572    Göran Greider: Selimovic spelar rollen som kulturellt alibi för Liberalerna.
Göran Greider i DN.

2016-01-25: pan-1713    Jasenko Selimovic svarar Greider: Vänstern kan inte bara leva i nuet.
Jasenko Selimovic i DN.

2017-01-27: pan-4299    Ygeman: Uppemot 80.000 asylsökande kan utvisas.
Anna H Svensson + 2 i SvT.

2016-04?: pan-3158    FRIPRO toppforsk project: The immigration issue in Scandinavian public spheres 1970-2015.
Projektplan i Universitetet i Bergen.

2017-07-06: pan-7692    SD framstår som de seriösa i migrationsdebatten.
Rebwar Hassan i Stockholm direkt.

Nuläget i Europa

2016-08-16: pan-3073    Four maps that will change how you see migration in Europe.
Alex Gray i World Economic Forum.

2015-08-29: pan-1232    EU-krisen är samtidens paradox.
Richard Swartz i DN.

2015-09-10: pan-1798    Verklighetsförfalskning är inte humanism.
Tino Sanandaji i (personlig blogg).
Om orsakerna till den stora ökningen av flyktingströmmen.

2016-10-23: pan-3101    Norges regeringspartier utlovar skärpt asylpolitik och tar ställning mot muslimsk fundamentalism.
i Avpixlat.

2016-06-24: pan-5683    Germany's Turkish-Muslim Integration Problem.
Soeren Kern i Gatestone Institute.

2016-: pan-5684    Cultural Interactions between Muslim Immigrants and Receiving Societies (Project summary).
i Berlin Social Science Center.

Nuläget i Nordamerika och Australien

2017-08-25: pan-5235    Trudeau forced to backtrack on open invitation to refugees.
Ashifa Kassam i TheGuardian.

Invandrarnas deltagande i den demokratiska proecessen

2017-09-05: pan-5315    Lågt valdeltagande bland utlandsfödda hotar demokratin.
Pieter Bevelander; Mikael Spång. i DN.

Invandrares avståndstagande från vårt samhälles värderingar

2018-03-31: pan-7310    Sekulärfobi bland invandrare måste bekämpas.
Bassam Al-Baghdady i DN-åsikt.

2018-04-22: pan-7485    Sluta uppmuntra sekulärfobin.
Bassam Al-Baghdady i Dagens Arena.

Det svenska samhällets kategorisering av asylsökande vid ankomsten

2014-11-06: pan-3784    Vem är kristen enligt Migrationsverket?.
i Kyrkans tidning.

Konvertering i samband med asylsökande

2017-05-04: pan-5629    Systematiskt bruk av konverteringar för asyl.
Merit Wager i SvD.

2017-05-06: pan-5631    Kristofobin brer ut sig i den svenska samhällsdebatten.
i Kontrakontoret.

2017-05-08: pan-5630    Replikskifte om konverteringar i asylprocessen.
i SvD.

2017-10-04: pan-5671    Stort finländskt fenomen -- hundratals muslimer blir kristna.
Ann-Charlotte Åkerholm i Svenska YLE.

Åldersbestämning av asylsökande

2017-09-19: pan-5437    Grova missförstånd om ålder och medborgarskap.
Fredrik Bengtsson i SvD.

2017-09-20: pan-5436    Migrationsverket försöker tysta ned en skandal.
Staffan Danielsson i SvD.

2017-09-21: pan-5451    Rättsläkare: Hög risk för fel när unga åldersbedöms.
Sujay Dutt i DN.

Drivkrafter för invandringen flyktingarnas förväntningar vid ankomsten

2014-07-19: pan-3602    Syriska asylsökande: 'They come to the Sweden because the Sweden promise everything for them: ...'.
Merit Wager i Personlig blogg.

Interna konflikter bland invandrare och flyktingar

2017-01-02: pan-3565    Det sekteristiska kriget i islam kommer till Malmö.
Mohamed Omar i DGS.

2017-06-24: pan-4800    Skydda de kristna flyktingarna.
Ledare i DN.

2017-08-23: pan-5250    Polisen: Uppgörelser mellan asylsökande.
Fredrik Israelsson + 1 i SvT.

Kostnaderna för invandringen (i Sverige)

2015-03-03: pan-2652    Så avslöjas lögnerna om invandringen.
Lars Lindström i Expressen.

2015-10-31: pan-4256    Ensamkommande kostar snart lika mycket som hela rättsväsendet.
Mattias Albinsson i Nyheter-idag.

Beträffande Tino Sanandajis bok "Massutmaning" och recensioner av denna, se under rubriken Skribenter, fliken Icke-religiösa.

Allmänhetens syn på och engagemang för inkommande flyktingar

2017-10-: pan-5699    Flyktinginvandring och nyhetsinhämtning.
Eleonora Freddi i SNS Analys.

2017-10-17: pan-5698    Flyktingström fick folk att rata flyktingartiklar.
Anders Bolling i DN.

2017-10-24: pan-5697    Skäms på er!.
Ulf Larsson i DGS.
Skarp kritik av slutsatserna i ovannämnda arbete.

Debatten om begränsningar på bosättningsort för nyanlända invandrare

2004-01-14: pan-2659    llmar Reepalu vill minska invandringen.
i SR.

2004-01-14: pan-2658    Spekulationer om taktik bakom Reepalus utspel.
Pia Rehnquist i Sydsvenskan.

2004-01-15: pan-2656    Malmös starke man vill stoppa invandrarna.
Lena Mellin i Aftonbladet.

2004-01-23: pan-2657    Reepalu har starkt stöd inom partiet.
Karin Johansson i Sydsvenskan.

Situationen vid ankomsten för ensamkommande barn och ungdomar

2017-03-11: pan-4181    Pojkarna och de ensamma poliserna.
Katia Wagner i DN.

2018-10-29: pan-9317    De är villebråd och förövare på samma gång.
Anosh Ghasri i Dagens-samhälle.

Exploatering ss av flyktingar

2015-08-17: pan-1212    The exploitation of migrants has become our way of life.
Felicity Lawrence i The Guardian.

2017-01-09: pan-3663    Ensamkommande – heroinlangarnas nya kunder.
Jens Larsson i SvT.
Dessa uppgifter har emotsagts och behöver kontrolleras vidare.

2017-08-18: pan-5209    Tre åtalas för att ha tvingat folk att tigga.
Stefan Lisinski i DN.

Integrationsåtgärder för nyanlända migranter och flyktingar

2016-03-15: pan-1983    Running Free: the Swedish running club that's helping refugees build new lives.
Rob Kemp i The Guardian.

2018-02-15: pan-6832    Regeringen: Nyanlända ska skolas i svenska värderingar.
Alexandra Carlsson Tenitskaja i DN.

Statistik beträffande situationen för migranter och flyktingar

2018-12-12: pan-9908    Invandrares jobbsiffror kraftigt skönmålade.
Per Gudmundson i SvD.


Mänskliga rättigheter - hävdande i konkreta fall

2016-04-08: pan-2094    EU-migranter vräktes 83 gånger.
Nyheter i DN.


Problem med och för personer som fått avslag på sin asylansökan

Här ingår även personer som inte sökt asyl och som uppehåller sig i landet men utanför samhällets strukturer.

Marockanska 'gatubarn'

2017-09-19: pan-5435    De ensamma pojkarna i Björns Trädgård.
Marijana Dragic; Emma Bouvin i DN.

Afghanska 'gatubarn'

Se situation 23 beträffande dessas demonstration i Stockholm i augusti-september 2017.

Återsändande av sådana personer

Se även Situation 23 avseende demonstration av och för afghaner i augusti 2017.

2014-02-08: pan-4300    USA under Obama slår rekord i utvisningar.
Bo Inge Andersson i SvT.

2017-01-27: pan-4299    Ygeman: Uppemot 80.000 asylsökande kan utvisas.
Anna H Svensson + 2 i SvT.

2017-03-28: pan-4310    Ett 20-tal utvisas i kväll – nu kraftsamlar aktivister .
Negra Efendić i SvD.

2017-04-05: pan-4339    Det gör mig rädd att så många bara följer order.
Naomi Cassie i DN-åsikt.

Åtgärder och villkor för 'papperslösa'

Härmed avses alltså inrättningar för personer som kvarstannar i landet trots att de fått avslag på sin asylansökan eller av andra skäl saknar rätt att vistas i landet.

Omhändertagande av 'gatubarn'

2017-09-07: pan-5324    Socialtjänsten kan inte ta hand om gatubarnen.
Michael Tärnfalk; Katarina Alexius i SvD.

Fristäder

---: pan-4301    Malmö fristad för papperslösa.
i Projektets webbplats.

'Skuggsamhällen'

2017-08-24: pan-5253    Skuggsamhället ökar terrorhotet.
Wolfgang Hansson i AB.


Andra perspektiv på frågan

Grov kritik av invandrares vanor och villkor och bemötanden

2007-10-29: pan-3206    Somalier fuskar, begår brott, missbrukar, arbetar inte.
Thoralf Alfsson i Egen webbplats.
(Detta blogginlägg citeras som ett exempel på vad som förekommer, och vi ställer oss naturligt nog inte bakom det som där sägs).

2011-02-17: pan-3204    Alla invandrare bakar inte pizza.
Abdel-Qader Yassine i Borås Tidning.

Frän kritik från invandrares och flyktingars sida (med bemötanden)

2015-06-06: pan-4810    Fräckheten har visst ingen gräns.
Mohamed Omar i DGS.

Om risken för inkommande terrorism

2015-07-22: pan-1158    Innovation at Zaatari: how do refugees make tents and caravans into homes?.
Alexander Betts, Louise Bloom and Nina Weaver i The Guardian.

2015-09-21: pan-1299    Experter avfärdar larm om jihadister i flyktingström.
Erik Ohlsson i DN.


Avvägning mellan flyktinghjälp på plats och flyktingmottagande

2018-06-29: pan-9436    Rationell empati istället för huvudlöst medlidande.
Oskar Hagberg i MED-bloggen.