Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Allmänt om islam

Strukturering

Material om grundsyn inom islam är här uppdelat på fyra delar:

  • Fundamentalistisk islam: Anser att Koranen och den muslimska traditionen är felfria i sitt nu kända skick och måste iakttas i sin helhet och utan undantag.
  • Traditionell islam: Anser att Koranen och den muslimska traditionen är bindande, men att de också är öppna för granskning och viss tolkning
  • Fritänkande inom islam: Söker vägar att förena Koranen och traditionen med valda delar av västerländsk demokrati och liberalism, men med bevarande av de förra i en allt väsentligt.
  • Liberal islam: Ser Koranen och traditionen som resultat av den tid och den kultur där de tecknades ner, och att de idag måste omprövas inom ramen for politisk liberalism. Anser att de ska användas som inspiration och vägledning men inte tolkas bokstavligt.

Liksom i alla andra liknande sammanhang är det svårt att göra dessa gränser exakta. Mellan de två sista fallen drar vi gränsen så att under 'Liberal islam' inkluderas inriktningar som helt accepterar åtskillnad mellan religion och stat, varigenom den demokratiska statens lagstiftning alltid har företräde framför religiösa budord, och som också accepterar att alla religioner är lika inför lagen. Under 'Fritänkande inom islam' inkluderas inriktningar som inte helt klart tar ställning för dessa principer.

Dessutom finns den här inledande sidan om 'Islam allmänt'. För en tidigare sida benämnd 'Islam i praktiken' har innehållet flyttats till sidor under 'Extremism' eller under 'Regioner'.

Denna strukturering är en nyordning gjord i början av september 2016. En del av det ingående materialet kan nu eventuellt ligga på fel sida, och omflyttningar görs vid behov.


Islams grunder

Historiskt och sekulärt perspektiv på Koranen

---: pan-5875    Sahih Al-Bukhari Hadith - 6.201 (om nedteckningen av Koranen).
Zaid bin Thabit Al Ansari i Alim (webplats).

2017-03-22: pan-4241    Muhammed – profet eller plagiatör?.
Mohamed Omar i DGS.

---: pan-4249    Criticism of the Quran.
i Wikipedia.

Islams syn på mänskliga rättigheter

1997-: pan-9834    Human Rights: A Study of the Universal and the Islamic Declarations of Human Rights / page 92.
Muhammad Ali Taskhiri i Islamic Culture and Relations Organization.

Regler för meningsutbyte i lärofrågor inom islam

2014-09-19: pan-4842    Open Letter to Al-Baghdadi.
Muslim Scholars i Special purpose website.


Islams framtida utveckling

2012-06-01: pan-7341    Existential Questions Facing the Muslim World.
Harold Rhode i Gatestone Institute Website.

2018-04-04: pan-7350    Varför växer islam?.
Mohamed Omar i DGS.


Konflikter inom islam

2018-04-: pan-7614    Khamenei, Sistani, and the fight for the soul of Shiite Islam.
Ali Mamouri i Al Monitor.


Ahmadiyya islam

2011-07-28: pan-1473    Al-Jazeera Debate Over Ahmadiyya Muslim Community's Beliefs and.
i YouTube.


Vanliga muslimers syn på, och förhållande till islam

Personliga vittnesmål

2017-03-10: pan-4178    Islam för mig är att veta vad jag ska säga vid min pappas grav.
Malena Rydell i DN.

Konvertering till islam

2016-11-13: pan-3366    Vi valde islam.
Madeleine Sultán Sjöqvist i Kvartal.


Meningsutbyte om islams grunder och karaktär

Är det rimligt att se muslimer som en (homogen) grupp?

2010-01-05: pan-6891    Vi muslimer är ingen homogen grupp.
Effat Mirsafdari i Corren.

2011-03-28: pan-6890    Muslimer ingen homogen 'grupp'.
Ingemund Hägg i UNT.

2014-01-18: pan-6892    Muslimer är inte en homogen grupp.
i Alhamra (website).

Översikt över förekommande argumentation

Kritiska synpunkter och motargument mot doktriner eller ståndpunkter inom en religion förtecknas normalt tillsammans med sidor där dessa doktriner presenteras. Den här punkten utgör ett undantag eftersom nedanstående länk går till en webbplats som samlar kritiska argument i många frågor, och som därför är tillämpbar på flera av av de islamorienterade sidorna enligt ovanstående förteckning.

: pan-998    Rebuttals to Muslim Polemics.
i Answering Islam (website).
En webplats som samlar motargument och svar på teser som framförs på muslimska webplatser.