Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Samhällsmodeller


Politisk liberalism (dvs demokrati i vid bemärkelse)

: pan-316    Classical_liberalism.
i Wikipedia.

bok-017   Liberalism: In the Classical Tradition
von Mises, Ludwig, , 1927.

Aktuell utveckling i samband med politisk liberalism

2014-02-08: pan-318    This Is the Year Liberals Take Back Religion from Conservatives.
Deborah Caldwell i Huffington Post.

2016-03-18: pan-1994    Have millennials given up on democracy?.
Michael Safi i The Guardian.

2016-12-13: pan-3431    This isn't the start of a new cold war -- the first one never ended.
Andras Schweitzer i TheGuardian.
Avslutande ord: It may be that 50 years from now people will talk of a continuous cold war since 1945 between a liberal-democratic west and an illiberal-autocratic Russia (whose role may eventually, and gradually, be filled by China).


Riktningar inom ramen för politisk liberalism

Inom varje underrubrik inkluderas både artiklar som hävdar en viss inriktning och sådana som ifrågasätter den.

Vänsterliberalism

2008-08-16: pan-4553    Vänsterliberal eller?.
i Flashback tråd av inlägg.
Armstrong, Karen
Bok med recensioner.

2014-10-29: pan-4554    Tre skäl att inte bli vänsterliberal.
Joakim Andersenj i Motpol.

Konservatism

2018-02-10: pan-6747    Konservatismen: Den nya radikalismen.
Håkan Boström i GP.


Samhällsvärderingarna i skolundervisningen

red-011   Vad ingår, och vad bör ingå i skolans demokrati- och värdegrundsarbete?.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-02-24


Sekulärt samhälle kontra religionsbaserat

2015-11-04/2016-07-15: pan-1401    I chose democracy, having lived the alternative. Those attracted to extremism chose, too.
Alex Ryvchin i The Guardian.

red-034   Motsättningen mellan sekulär och religiöst baserad samhällssyn.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-06-30

Armstrong, Karen
Bok med recensioner.

2016-04-02: pan-2069    Islamisters kulturhat slår sönder livet, inte bara ruiner.
Björn Wiman i DN.

apw-004    European orthodox countries should not adopt western democracy models.
på webbplatsen Pravmir, 2013-12-03.


Könssegregerat samhälle

red-033   Argument för och emot könsåtskillnad.
Erik Sandewall i Argument och Fakta,   2016-06-30


Politisk islam i väst

2012-09-20: pan-822    Global Islam vs the Western nation-state.
Tarak Barkawi i Al Jazeera English.

2014-06-08: pan-1141    Det demokratiska systemet klarar inte vår tids problem.
Staffan Werme, ledamot i FP:s styrelse i DN.


Kinas samhällsmodell

2012-11-09: pan-598    Meritocracy Versus Democracy.
Zhang Weiwei i The New York Times.

2015-10-19: pan-1364    Is the China Model Better Than Democracy?.
Daniel A. Bell + 3 i Foreign Policy.
(kräver betald inloggning)

2017-07-25: pan-5036    Man tipped as China's future president ousted as Xi Jinping wields 'iron discipline'.
Tom Phillips i TheGuardian.
Indikerar att den modell för ordnad succession som beskrivs i pan-598 nu inte tillämpas, vilket isåfall indikerar att modellen inte är långsiktigt hållbar.


Förkristet nordiskt samhälle och religion och försök att återuppliva det

: pan-3189    Samfälligheten för Nordisk Sed.
i Webbplats.

: pan-3188    Felaktigheter och oseriös forskning.
i Samfälligheten för nordisk sed (webbplats).

2011: pan-3257    --* Den svenska seden, Volym 1 (eller 'den forna seden' ).
Östen Kjellman i Google books.

2017-09-29: pan-5511    Tyrrunan är inte en nazistisk symbol.
Bruse LF Persson + 4 i SvD.


Klansamhälle

Denna fråga behandlas i inventering 114.