Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Liberal islam

Relaterat material på andra sidor

Se även underrubriken "Nära samverkan mellan kristendom och islam" på sidan "Kristen grundsyn".

Beträffande "The Muslim Reform Movement", se under Entiteter/Organisationer.

Översiktsartikel

2007-10-17: pan-848    Muslim secularism and its allies.
Ali Eteraz i TheGuardian.
Denna artikel är den första i en serie av artiklar som behandlar nuläget vad gäller liberal islam. Länkar till övriga artiklar i serien finns mot slutet av den här artikeln.

2014-09-13: pan-7598    The Rise of Mu'tazilism.
i The Ideal Muslim Man.

Liberal islam i västerlandet

2018-08-25: pan-8645    Muslim Tatars: The patriots practising a 'light version of Islam'.
Agnieszka Pikulicka-Wilczewska i Aljazeera.

Liberal islam utanför västerlandet

2006-11-16: pan-7653    Islamic Reform Movements in Sub-Saharan Africa.
Roman Loimeier i Qantara.

Islam och den politiska liberalismen

Rudbeck, Carl
Bok med recensioner.

Motsvarighet till (den lutherska) reformationen inom islam

2015-05-17: pan-1046    Why Islam doesn't need a reformation.
Mehdi Hassan i The Guardian.

2015-03-20: pan-4595    Why Islam Needs a Reformation.
Ayaan Hirsi Ali i The Wall Street Journal.

2016-01-07: pan-4594    An Islamic Reformation? There have been Many.
Sami Zubaida i Informed Comment (website).

2017-: pan-4596    Can Islam Be Reformed?.
Akbar Ganji i The Huffington Post.

Följande utgjorde en serie av artiklar i DN om reformation inom islam:

2017-05-16: pan-4571    Debatten om islam kantas av tröttsamma fördomar.
Bilan Osman i DN.

2017-05-19: pan-4654    Kampen om islam blossar ofta upp i orostider.
Mohammad Fazlhashemi i DN.

2017-05-31: pan-4653    Kvinnorna ställer de nya och rätta frågorna inom islam.
Pernilla Ouis i DN.

2017-06-06: pan-5101    Fram för den skandinaviske muslimen!.
Mohammad Usman Rana i DN.

2017-06-19: pan-4785    Abd al Haqq Kielan om islam: Inga fler pådyvlade reformförsök, tack.
Abd al Haqq Kielan i DN.

Ytterligare artiklar:

2016-04-30: pan-8507    Vem är jag ? Qui suis je ?.
Akbar Abdul Rasul i Egen webbplats.

2016-06-14: pan-8509    Islam behöver reformeras.
Akbar Abdul Rasul i Dagen.

2016-10-19: pan-8504    Motverka fundamentalism med ett reformerat islam.
Akbar Abdul Rasul i Dagens Samhälle.

2016-10-28: pan-8510    Koranen är inte ofelbar.
Akbar Abdul Rasul i SR.

Europeiskt upprop

2015-09-02: pan-3874    Muslim Democrats of the World, Unite!.
Felix Marquardt + 3 i The Huffington Post.

2015-02-22: pan-3869    Opinion: Manifesto for a modern Islam.
Loay Mudhoon i DW.

2016-09-16: pan-13997    Gemeinsame Erklärung säkularer Muslime in ... (Freiburger Deklaration).
i Säkulare Muslime.

2014-09-13: pan-7598    The Rise of Mu'tazilism.
i The Ideal Muslim Man.

Generell kritik mot initiativ av ovanstående typ

2012-10: pan-3871    Letting Islam Be Islam: Separating Truth From Myth .
Stephen M. Kirby i Book.

Mutazilism

Detta var em riktning inom islam omkring år 1000 som hävdade att Koranens anvisningar var tidsbundna och att muslimerna hade rätt att ompröva dem.

---: pan-7597    The Rise and Fall of Mu‘tazilism.
i Lost Islamic History.

2014-09-13: pan-7598    The Rise of Mu'tazilism.
i The Ideal Muslim Man.

2015-09-08: pan-7599    The Rise and Fall of Mu'tazilism .
i Karim 74's weblog.

Hur förhåller sig olika grenar av islam till liberalisering

Här följer enstaka diskussionsinlägg. En systematisk presentation skulle välkomnas.

2015-04-09: pan-3023    Is Shia Islam more liberal than Sunni Islam?.
self.exmuslim i Reddit.

Vad är definitionen på islam?

En mycket stor fråga förstås. Ett intressant diskussionsinlägg ingår i följande skrift

1986-07-27: pan-3865    The Truth about The Alleged Punishment for Apostasy in Islam .
Hadrat Mirza Tahir Ahmad i Islam International Publications Limited.

Boken är också intressant utifrån vad den säger om apostas inom islam, som framgår av dess titel. Se Inventering 13 för denna aspekt av boken.

Enstaka inlägg

I Inventering 02 förtecknas observerade artiklar som principiellt hävdar grundprinciper för liberal islam, till exempel att man ska se Koranen och traditionen som resultat av den tid och den kultur där de tecknades ner, och att de idag måste omprövas inom ramen for politisk liberalism.

Artiklar som går vidare till mer konkret analys vad gäller teologiska eller historiska perspektiv på frågan, eller vad gäller konsekvenser av detta ställningstagande läggs i stället under sina respektive rubriker.