Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Europeisk och västerländsk grundsyn och dess värderingar

Relevant material finns också på sidan för svensk grundsyn och svenska värderingar, eller på några av sidorna under rubriken 'Vårt system'. Detta även om materialet ifråga kanske skulle passa lika bra under den här titeln.


Traditionella europeiska och västerländska värderingar

Härmed förstås det slags värderingar som har stadfästs genom FN och på andra liknande sätt, och som ofta förs fram som 'universella'. De representeras främst genom material under rubriken 'Vårt system', men mer övergripande material följer här.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

2018-05-21: pan-7664    Jesus och Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna.
Patrik Engellau i DGS.

Värderingarnas betydelse för samhället

2019-07-23: pan-12652    A society’s values and beliefs matter for its economy.
i The Economist.


Allmänt hävdande av europeisk kultur med egna särdrag

2017-10-31: pan-5798    Centraleuropa tar sig ton.
Patrik Engellau i DGS.
Se särskilt citatet vid slutet av denna artikel.


Framförda, mer specifika definitioner av europeiska värderingar

Här inkluderas i första hand den rörelse som har etablerat sig under de senaste åren och som har starkast fäste i de östliga medlemmarna i EU, dvs. i centraleuropa. Dess företrädare hävdar ofta att de företräder de 'verkliga' europeiska värderingarna, till skillnad från det förhållningssätt som står ovan. Beroende på perspektiv kan man därför välja att sätta detta material antingen här eller under rubriken 'Extremism'.

Europeanism

Se Wikipedias artikel om Europeanism

Europeism

Václav Klaus invänder i följande artiklar mot existerande 'europeanism' som han finner alltför doktrinär, och skriver: 'the thinking in Europe is based on a wider, more general and evidently heterogeneous doctrine. I call it Europeism. ---'

2006-11-20: pan-5870    What is Europeism?.
Václav Klaus + 4 i Personal website.

---: pan-5869    What is Europeism, or What Should Not Be The Future For Europe.
Václav Klaus + 4 i Center for Economics and Politics, Prague.

The True Europe

2017-10-07: pan-5844    A Europe We Can Believe In; the Paris Statement.
Philippe Bénéton + 11 i The True Europe (webbplats).

Svensk översättning med åtföljande kommentarer:

2017-10-24: pan-5843    Ett Europa vi kan tro på (och i).
Översättning: Fredrik Östman i The Way of Reason (website).

2017-10-24: pan-5842    Parisdeklarationen 'Ett Europa vi kan tro på (och i)'.
Fredrik Östman (översättn.); Philippe Bénéton + 11 i DGS.

Kommentarer:

2017-10-18: pan-5868    A Europe we can believe in.
Gerald Warner i Reaction.life.
Instämmande.

2017-10-24: pan-5867    'A Europe We Can Believe In?' Unbelievable.
Sun Keqin i The Global Times.
Kritisk.

Övrigt

Se även (men blockerad sida)
2016-12-14: pan-3463    Våra (bortglömda) bröder.
Jalle Horn i Motpol.


Västerländsk grundsyn avseende flyktingar och fattigdomsdriven migration

2016-10-31: pan-3140    Refugees aren't the problem. Europe's identity crisis is.
Natalie Nougayrède i TheGuardian.


Västerländsk grundsyn avseende det ekonomiska systemet

Kapitalism och socialism

2017-10-01: pan-5538    Is capitalism at a crossroads?.
Toby Helm i TheGuardian.

2018-04-27: pan-7506    Seven signs of the neoliberal apocalypse.
Van Badham i TheGuardian.


Klyftan mellan västerlandet och den muslimska världen

2017-08-20: pan-5215    Klyftan mellan väst och islamvärlden.
Mohamed Omar i DGS.

Synen på islam ur europeisk synpunkt

2017-09-01: pan-5301    Attitudes to Islam in Europe are hardening.
i The Economist.


Uttalanden eller kartläggning av nationella värderingar inom Europas ram

Danska värderingar

2016-12-14: pan-3443    Danmark röstar fram de tio viktigaste danska värdena.
Julia Sandstén Vikberg i DN.