Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Statistik

Uppgifter om denna webbplats, enligt körning 2019-12-31:

Antal webbsidor i klipparkivet: 523

Antal artiklar som refereras från dessa webbsidor: 5631

Totalt antal artiklar i databasen: cirka 12000 (14219 - dubletter).

Med 'dubletter' avses sidor som registrerats mer än en gång. 14219 är det totala antalet registreringar.


Fördelning av de refererade artiklarna efter publiceringsår, 2019-12-31:

≤2000      49
2001 6
2002 19
2003 16
2004 16
2005 29
2006 28
2007 38
2008 33
2009 42
2010 86
2011 68
2012 92
2013 120
2014 214
2015 493
2016 880
2017 1144
2018 1296
2019 717
---------------
summa: 5386 för länkade artiklar med känt publiceringsår
alla: 5631 för alla länkade artiklar, även de med okänt publiceringsår

För övriga 245 artiklar saknas alltså uppgift om publiceringsår i databasen.
Detta förekommer i första hand på sidor som ingår i informativa webbplatser.


Antal refererade artiklar och webbsidor vid tidigare tillfällen.

2016-09-15: 857/93
2016-10-04: 900/98
2016-10-28: 1049/102

2017-04-05: 1796/125
2017-07-23 1958/153
2017-09-10 2182/165
2017-10-08 2382/169
2017-11-21 2618/182

2018-01-01 2828/197
2018-03-27 3290/237
2018-07-22 3784/261
2018-09-30 4119/305
2018-11-12 4338/318
2018-12-31 4653/398

2019-03-15 5150/456
2019-07-26 5345/489
2019-12-31 5631/523


Siffrorna för 2019-12-31 är preliminära pga körning på två skilda datorer och möjlig inkonsistens mellan dessa. Definitiva siffror kommer att komma.