Klippsamling på Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Sektioner inom denna webbplats

Denna webbplats består av följande sektioner:

Kritiska Argument och Fakta, http://www.argumentochfakta.se/divlib/, Denna sektion innehåller kritiska artiklar, i den bemärkelse som beskrivs under fliken 'Välkommen'. Under rubrikerna 'Startsida' och 'Nyhetsbrev' fins också information som avser webbplatsen som helhet.

Klippsamlingen, http://www.argumentochfakta.se/cliplib/, innehåller en strukturerad lista över mer än 5500 artiklar inom webbplatsens intresseområde. Det är huvudsakligen artiklar från svensk och internationell dagspress och från fria webbplatser, men där finns också en del länkar till böcker och till vetenskapliga artiklar. Som huvudregel gäller att bara material som är fritt tillgängligt på Internet ingår. Undantag görs bl.a. för några få stora dagstidningar.

Liberal Kommentar, http://www.argumentochfakta.se/lk/, innehåller debattartiklar skrivna av mig själv, alltså Erik Sandewall.

Liberal Åskådning, http://www.argumentochfakta.se/la/, består av artiklar som redovisar min tolkning av vad 'liberalism' är för något, och som ligger till grund för artiklarna i serien 'Liberal Kommentar'.

Klippsamlingen är en viktig resurs för artiklarna i de andra tre sektionerna, eftersom jag gärna vill styrka det som sägs genom referenser till goda källor. Dessutom hoppas jag att den kan vara användbar även för andra intresserade.

Artiklarna i varje sektion utgör samtidigt en artikelserie med samma namn som sektionen. (För klippsamlingen finns dock inte någon sådan serie).