Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Övriga sektioner i denna och relaterade webbplatser

Webplatsen Argument och fakta är inregistrerad i Sverige vilket innebär att den har en ansvarig utgivare, och den har ett skydd som motsvarar det som gäller för tidningar och andra periodiska skrifter. Vid sådan registrering kallas den formellt sett för en 'databas'.

Sektioner inom webbplatsen

Denna webbplats består av följande sektioner:

Artikelsektionen , http://www.argumentochfakta.se/divlib/, innehåller våra egna artiklar och debattinlägg. Dessutom finns där också några sidor som beskriver det projekt som utgör den organisatoriska ramen för utvecklingen av den här webbplatsen, nämligen projektet Infomedia.

Klippsamlingen (den här sektionen), http://www.argumentochfakta.se/cliplib/, innehåller en strukturerad lista över nästan 2000 artiklar om webbplatsens intressesområde. Det är huvudsakligen artiklar i svensk och internationell dagspress, men där finns också en del länkar till böcker och till vetenskapliga artiklar. Endast material som är fritt tillgängligt på Internet ingår, med enstaka undantag.

Klippsamlingens arbetsplats, http://www.argumentochfakta.se/clipdesk/in-swedish/clid.laget/, innehåller arbetsmaterial för utveckling och användning av klippsamlingen.

Den administrativa sektionen, http://www.argumentochfakta.se/argofakta/ innehåller uppgifter om webbplatsens registrering, ansvarig utgivare, och vissa IT-tekniska frågor.

Den relaterade webbplatsen för Volibri förlag

Volibri Förlag och IT är ett litet enmansförlag som bildades i augusti 2015 och vars första uppgift var att publicera boken Samtal om Sveriges nation. Denna bok beskrivs på en egen sektion inom förlagets webbplats . Den behandlar samma ämne som sektionen för mångfaldsliberalism som beskrivs ovan. Boken är tillgänglig både på Internet (kostnadsfritt från webbplatsen) och i tryckt version.