Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Bidrag till klippsamlingen och tack för dessa

Förslag om ytterligare länkar för inplacering i klippsamlingen mottas med tacksamhet. Följande personer har skickat sådana bidrag och/eller konstruktiva synpunkter på klippsamlingens innehåll, och jag vill uttrycka mitt tack till dem för detta:
- Gunnar Carlsson
- Sten Wästerström

En del av artiklarna i klippsamlingen har ett kontroversiellt innehåll. Det ska inte i något fall tolkas som att redaktionen tar ställning för det innehållet, utan avsikten med webbplatsen är att dokumentera vilken argumentation som finns. Därför vill vi gärna balansera kontroversiella artiklar genom att föra in länkar till andra artiklar som företräder motsatt åsikt. Det kan då gälla artiklar som publicerats i någon tidning, men vi kan också ta in artiklar som bidragsgivaren skrivit särskilt för användning i klippsamlingen.

Redaktionen har avsikten att klippsamlingen ska vara så allsidig som möjligt inom sitt intressesområde. Dock förbehåller vi oss naturligtvis rätten att själva avgöra vilka länkar eller artiklar som ska tas in.