Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Beteckningar som används i klippsamlingens länksidor

Varje länk i klippsamlingen föregås av en identifierare som består av en typkod och ett nummer, till exempel pan-2143 eller tam-002. Varje identifierare betecknar en artikel, en bok, eller något annat slags dokument. Dessa identifierare används inte bara när dokumentet införs i en av klippsamlingens webbsidor, utan också t.ex. i våra artiklar och debattinlägg när de refererar till ett dokument.

Det är också meningen att identifierarna ska användas när kommentarer till artikeln eller annan information om den ska samlas i vår databas. Därför ska en viss given artikel (motsv.) alltid ha samma identifierare.

Typkoden som utgör första delen av en identifierare markerar vad slags dokument det är. Följande typkoder har hittills satts i bruk:

pan (published article in newsmedia) används för länkar till artiklar i dagstidningar och till en del annat allmänt material.

dwa (dissemination website article) används för länkar till artiklar som ligger upplagda på webbplatser som är särskilt utformade för att göra artiklar gratis tillgängliga.

apw (article in a project website) används för länkar till artiklar som ligger på webbplatsen för en organisation eller ett projekt, och där artiklarna för ut organisationens budskap eller projektets resultat.

Dessa tre typkoder delar på en gemensam nummerserie, så för ett visst nummer kan bara en av de tre typkoderna förekomma. Nya artiklar som kommer in får alltså löpande numrering, och typkoden väljs i efterskott för att karakterisera dokumentet i fråga. I tveksamma fall, eller när kategorisering ännu inte har gjorts, så används typkoden pan

Därutöver har vi definierat följande typkoder vilka använder egen numrering, det vill säga alla nummer från 001 och uppåt används för var och en av typkoderna. Enbart några av dessa har tagits i bruk än så länge:

ref (referensartikel) används för artiklar som behandlar sitt ämne på ett objektivt och allsidigt sätt, och som därför bör kunna användas som en god källa för informaation om ämnet i fråga.

jpa (journal published article) används för länkar till sådana referensartiklar som publicerats i en vetenskaplig tidskrift eller konferens med god kvalitetskontroll, normalt genom peer review.

tam (theses and monographs) används för vetenskapliga verk, dels för examensarbeten och doktorsavhandlingar, och dels också för monografier alltså böcker som behandar ett visst ämne på en vetenskapligt sätt.

bok (publisher published book) används för referenser till en konventionell bok som är utgiven på ett vanligt förlag.

gpd (generally published document) används för länkar eller citeringar gällande allmänt utgivna dokument som inte passar in i någon av ovanstående kategorier.

Dessutom används följande koder som inte avser hela dokument utan något enklare:

not (note) används för "webbnötter", alltså motsvarigheten till fotnötter men vilka är realiserade med en klickbar länk och med möjlighet för återhopp från den sida där webbnoten ligger. Varje webbnot är knuten till enbart en given webbsida.

exc (excerpt) används för länkar till utdrag ur böcker eller andra större verk. Länken kan gå antingen till en liten webbsida som innehåller ett citat från verket ifråga, eller till en punkt inne i en fil som innehåller hela verkat. I det senare fallet hamnar man alltså inne i den längre texten när man klickar på länken.

afw (argument och fakta webpage) används för att beteckna länkar till en annan webbsida på vår egen webbplats.