Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Arbetsmetod

Webbsidorna i denna klippsamling kallas också länksidor eftersom de huvudsakligen innehåller länkar till tidningsartiklar. Följande är en kort förklaring om hur länkarna på dessa länksidor har samlats in, och hur urvalet har skett. Detta kan vara av intresse för en bedömning av länksamlingens intresse och relevans i ett givet sammanhang, och även för att förstå varför det finns diverse felstavningar och andra småfel på länksidorna.

Det första steget i insamlingen sker fortlöpande när jag gör min vanliga läsning av dagstidningar och tidskrifter i deras nätupplagor. När jag ser en intressant och värdefull artikel har jag sedan år 2013 en rutin att föra in artikelns webbadress i en enkel databas. Rent tekniskt går det till så att jag e-mailar länken till en speciell mailadress, och sedan har jag ett program som då och då hämtar innehållet på den mailadressen och konverterar det till innehåll i en databas.

Nästa steg är att jag då och då går igenom databasen eller delar av den, och plockar ut artiklar som bör tillföras till länksamlingen. Denna är ju strukturerad på huvudavdelningar och underavdelningar (länksidor), så detta steg förutsätter att struktureringen har gjorts först. Historiskt sett så fick länkarna samlas på hög till januari 2016, och först då satte jag upp en struktur och förde in artiklar i den från den dittills insamlade mängden av länkar.

Avsikten är att därefter göra tillägg av artiklar fortlöpande till länksidorna i den här länksamlingen. Det innebär också att struktureringen av länkar i olika grupper kommer att behöva kompletteras och ändras, men jag ska försöka göra en bra avvägning mellan behovet av kontinuitet och behovet av bästa möjliga struktur.

Länksidorna innehåller länkar till respektive artiklar vilka skrivs ut som artikelns egen rubrik. Undantag görs om artikelrubriken tycks mycket missvisande, i vilket fall jag kan ändra till något i mitt tycke bättre. Artikelrubrikerna tas i första hand från de mailmeddelanden varmed jag samlar in länkarna till artiklar, villket innebär att de från början kan vara störda på olika sätt: å, ä och ö saknas, stora bokstäver används inte som de ska, och så vidare. Detta beror vanligen på hur artikeln är lagrad på webbplatsen på respektive tidning. Jag försöker gå igenom detta manuellt och korrigera rubrikerna på länksidorna till korrekt form, men det är ännu inte helt genomfört.

Tag gärna kontakt om du är intresserad av att använda samma metod och programvara för att samla in länkar till artiklar som du själv är intresserad av.