Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 

Klippsamlingens målsättning

Den här webbplatsen består av flera sektioner. Du befinner dig nu på en sektion som består av länkar till intressanta artiklar och som kallas klippsamlingen. Klicka på tabben 'övriga sektioner' i menyn till vänster för att komma till övriga sektioner.

Webbplatsen som helhet är ägnad åt frågor om vårt samhälles karaktär och organisation, och om hur dessa kan och bör utvecklas i dagens läge. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om samhällsskick, etnicitet, religion, och Sveriges nations identitet och historia. Klippsamlingen innehåller länkar till tidningsartiklar och andra artiklar som behandlar dessa frågor.

Avsikten är att klippsamlingen ska vara allsidig, och den innehåller därför både artiklar som jag är helt överens med och sådana som jag har starka invändningar mot, samt allt däremellan. En länk till en artikel får därför i sig inte tolkas som ett instämmande eller ett avståndstagande.

Det finns två skäl för klippsamlingen. För det första tror jag att för personer som är aktivt intresserade av projektets område kan det vara intressant att läsa artiklar på det här sättet: att se flera artiklar tillsammans när de behandlar en viss frågeställning, som komplement till att man varje dag läser de artiklar i tidningen som råkar vara publicerade den dagen. Med den här modellen är det också lätt att gå tillbaka till tidigare artiklar som behandlat det som aktualiseras en viss dag.

Det andra skälet för mitt arbete med klippsamlingen är att jag vill ha den som underlag för andra aktiviteter i det här projektet, och framförallt för skrivandet av egna artiklar. Hittillsvarande artiklar återfinns i sektionen för vår artikelsamling Börja gärna med att uppsöka rubriken "Översikt över innehållet på denna webbplats", nedtill på den sidan.

Klippsamlingen utvecklas allteftersom genom tillägg av nya länkar och kommentarer till dessa. För att ge bekväm tillgång till dessa successiva tillägg ger vi ut ett nyhetsbrev, som vanligen kommer två gånger per månad. Detta beskrivs i sektionen för artikelsamlingen.