Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 
  cln.occurrences-list

  Situation 79

  Situation 78

  Situation 77

  Situation 76

  Situation 75

  Situation 74

  Situation 73

  Situation 72

  Situation 71

  Situation 70

  Situation 69

  Situation 68

  Situation 67

  Situation 66

  Situation 65

  Situation 64

  Situation 63

  Situation 62

  Situation 61

  Situation 60

  Situation 59

  Situation 58

  Situation 57

  Situation 56

  Situation 55

  Situation 54

  Situation 53

  Situation 52

  Situation 51

  Situation 50

  Situation 49

  Situation 48

  Situation 47

  Situation 46

  Situation 45

  Situation 44

  Situation 43

  Situation 42

  Situation 41

  Situation 40

  Situation 39

  Situation 38

  Situation 37

  Situation 36

  Situation 35

  Situation 34

  Situation 33

  Situation 32

  Situation 31

  Situation 30

  Situation 29

  Situation 28

  Situation 27

  Situation 26

  Situation 25

  Situation 24

  Situation 23

  Situation 22

  Situation 21

  Situation 20

  Situation 15

  Situation 14

  Situation 13

  Situation 12

  Situation 11

  Situation 10

  Situation 09

  Situation 08

  Situation 07

  Situation 06

  Situation 05

  Situation 04

  Situation 03

  Situation 02

  Situation 01

 

 

Sit-31: Behandling av statsbidrag till Sveriges Unga Muslimer

November 2017, nytt material i april 2018

Förkortningen SUM står för 'Sveriges Unga Muslimer'. MUCF står för 'Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor'. Orden 'beslut' och 'avslag' nedan avser beslutet om statsstöd till SUM:s ungdomsverksamhet.

Vår diskussion om detta ärende finns i Diskussion 5 .


Tidigare artiklar av och om Rashid Musa

2014-09-24: pan-6016    Vi är alltid skyldiga tills motsatsen bevisats.
Rashid Musa i Dagens Arena.

2015-07-14: pan-6017    Rashid Musa vilseleder om jihadistiskt våld.
Mohamed Omar i DGS.


Tidigare kritik av SUM, och beslut om avslag 2016

2015-10-30: pan-5961    Statsbidrag till SUM hjälper till att sprida odemokratiska idéer.
Ulf Gustafsson i Humanistbloggen.

2016-12-19: pan-3512    Rätt att Sveriges unga muslimer förlorar stöd.
Ledare i Expressen.

2016-12-19: pan-5952    Muslimsk organisation blir av med statligt miljonstöd.
Jonathan Jeppsson + 2 i AB.

2016-12-19: pan-5955    Äntligen ryker statsbidraget till Sveriges Unga Muslimer.
Bawar Ismail i GD.

2016-12-28: pan-5953    Sveriges Unga Muslimer förlorar miljonbidrag!.
Mohamed Omar i DGS.

2017-02-08: pan-5951    Sveriges unga muslimer fick inte bidrag – anmäler till JO.
Juan Flores i DN.

Invändningar mot beslutet om avslag

2016-12-28: pan-5959    ArA fördömer statens godtyckliga beslut att neka bidrag till Sveriges Unga Muslimer.
Adrián Groglopo + 7 i My Newsdesk.
ArA står för 'Antirasistiska Akademin'.

2016-12-19: pan-5956    Vi har ingen koppling till Muslimska brödraskapet.
Simon Andrén i SR.

2017-: pan-5942    Pressmeddelande m.a.a. MUCF avslagit Sveriges Unga Muslimers ansökan om statsbidrag.
i SUM:s webbplats.

2017-04-19: pan-5954    MUCF pekar ut organisation som odemokratisk -- utan bevis.
Göran Pettersson i Socialforum.

2017-05-09: pan-5957    MUCF bör förklara sitt avslag till Sveriges unga muslimer.
Karen Austin i Feministiskt perspektiv.

Omprövning och beslut om återvisning till MUCF 2017, med kommentarer

2017-03-10: pan-6009    Yttrande i mål nr 192-17, Sveriges Unga Muslimer.
Lena Hallberg (för MUCF) i MUCF webbplats.
MUCF:s yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av överklagandet.

2017-11-14: pan-6010    Dom avseende: Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågors beslut 2016-12-16.
Förvaltningsrätten i Stockholm i Nyheter-idag.

2017-11-15: pan-5943    Sveriges unga muslimer får rätt om statsstöd.
TT i Sydsvenskan.
Samma artikel från TT kom även i SvD, DN, UNT, NT, Barometern, Dagen, m.fl.

2017-11-15: pan-6004    Sveriges unga muslimer nekades statsbidrag – får rätt i förvaltningsrätten.
i Samhällsnytt.

2017-11-15: pan-6005    SDU,Ung vänster och Sveriges unga muslimer blir av med statligt miljonstöd.
i Flashback.

2017-11-15: pan-6007    Sveriges unga muslimer får rätt om statsstöd.
Pettersson i Petterssons blogg.

2017-11-16: pan-5944    Sveriges Unga Muslimer vann mot staten.
Johan Westerholm i Ledarsidorna.

2017-11-: pan-6008    Historisk dom: Sveriges unga muslimer får rätt om statsbidrag.
Hanna Svensson i Ibn Rushd webbplats.

2017-11-: pan-5945    Sveriges unga muslimer får rätt om statsstöd (med länkar till andra artiklar).
i Omni.

2017-11-: pan-6006    Sveriges unga muslimer får rätt om statsstöd, vad innebär det?.
S-cream i Reddit (webbplats).

2017-11-21: pan-6000    Unga muslimer fick rätt -- då är ni plötsligt tysta.
Rashid Musa i AB.

Fortsatt kritik mot SUM eller mot MUCF:s handläggning av ärendet

2017-06-: pan-7415    Separatism och slutenhet | SUM.
Johan Westerholm i Ledarsidorna.

2017-11-17: pan-6047    Stryp skattemedlen vid extremistiskt samröre.
Bawar Ismail i Dagens-samhälle.

2017-11-17: pan-6048    Vem bestämmer vem som är extremist?.
Rashid Musa i Dagens-samhälle.

2017-11-18: pan-6015    Ett avfärdande som sviker jihadismens offer.
Bawar Ismail i Dagens-samhälle.

2017-11-18: pan-5971    Inga skattepengar till antidemokrater.
Aleksandra Boscanin i GP. -- Kommentarer

2017-11-21: pan-6011    Fel att ge bidrag till Sveriges Unga Muslimer.
Mohamed Omar i DGS.

2018-04-: pan-7416    Sveriges Unga Muslimer utpekade som radikala i ny rapport.
Johan Westerholm i Ledarsidorna.

Förnyat ställningstagande i april 2018

2018-04-10: pan-7399    Rapport kritisk mot Sveriges Unga Muslimer.
Bengt Hansell i SR.

2018-04-11: pan-7409    Sveriges unga muslimer mister statsbidrag.
Amanda Lindholm; Adam Svensson i DN.

2018-04-11: pan-7410    Sveriges Unga Muslimer förlorar statsbidraget igen -- ny rapport belyser en djupt antidemokratisk organisation.
Bawar Ismail i GD.

2018-04-11: pan-7417    Inget statsbidrag för Sveriges unga muslimer.
Wilma Eliasson; Georgina Harris i AB.

2018-05-10: pan-7588    MUCF beslut att neka Sveriges Unga Muslimer statsbidrag framstår som alltmer korrekt.
i Ledarsidorna.

Överklagande bifallet i januari 2019

2019-02-01: pan-10389    Domstol ger Sveriges unga muslimer rätt.
i DN.


Våra synpunkter

Sveriges Unga Muslimer och kriterierna för statligt stöd
red-109  (2017-11-19).