Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 
  cln.occurrences-list

  Situation 79

  Situation 78

  Situation 77

  Situation 76

  Situation 75

  Situation 74

  Situation 73

  Situation 72

  Situation 71

  Situation 70

  Situation 69

  Situation 68

  Situation 67

  Situation 66

  Situation 65

  Situation 64

  Situation 63

  Situation 62

  Situation 61

  Situation 60

  Situation 59

  Situation 58

  Situation 57

  Situation 56

  Situation 55

  Situation 54

  Situation 53

  Situation 52

  Situation 51

  Situation 50

  Situation 49

  Situation 48

  Situation 47

  Situation 46

  Situation 45

  Situation 44

  Situation 43

  Situation 42

  Situation 41

  Situation 40

  Situation 39

  Situation 38

  Situation 37

  Situation 36

  Situation 35

  Situation 34

  Situation 33

  Situation 32

  Situation 31

  Situation 30

  Situation 29

  Situation 28

  Situation 27

  Situation 26

  Situation 25

  Situation 24

  Situation 23

  Situation 22

  Situation 21

  Situation 20

  Situation 15

  Situation 14

  Situation 13

  Situation 12

  Situation 11

  Situation 10

  Situation 09

  Situation 08

  Situation 07

  Situation 06

  Situation 05

  Situation 04

  Situation 03

  Situation 02

  Situation 01

 

 

Sit-29: Vikingar, islam, och politisering av forskningsresultat

Oktober 2017

Denna sida innehåller länkar till den livliga debatten om ett forskningsresultat (senare ombetecknat till att vara ett preliminärt resultat) av Annika Larsson, forskare i textilarkeologi vid institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Följande är de mest framträdande punkterna i debatten:

  • Publicering av resultat som inte undergått peer review, och den omständigheten att rapporten om detta resultat snabbt blev viral;
  • Invändningar mot hållbarheten av det framlagda resultatet (gällande tolkning av dekoren på ett vikingatida band) och mot de slutsatser som dragits av detta;
  • Hävdandet att de som framlagt och spridit dessa resultat har drivits av politiska motiv av typ Politisk Korrekthet, liksom också hävdandet av att de som invänt mot forskningsresultaten har drivits av etnonationalistiska motiv.

Observera att många av artiklarna har kommentarsfält där seriösa synpunkter kommer fram. Det gäller inte minst de kritiska artiklarna i följande lista.

I listan ingår i en del fall kommentarer som anger hur respektive artikel anknyter till ovanstående punkter.

Historiska bakgrundsfakta

2008-01-06: pan-5740    Vikingarna och Islam .
Jinge i Egen webbplats.

2012-07-10: pan-5733    Var vikingarna muslimer eller zoroastrier? Rapport från Birka II .
Simon Sorgenfrei i Religionsvetenskapliga kommentarer.

2014-01-22: pan-5738    Om de muslimska vikingarnas underbara öden. Ett lättsamt kåseri med ett delvis allvarligt ärende.
Mohamed Omar i Nya Il Convito.

2016-: pan-5741    A Tale of Two Civilisations: The Viking and the Muslim Civilisation.
Cem Nizamoglu; Sairah Yassir-Deane i Muslim Heritage.

---: pan-5734    5 Things You Didn't Know About Vikings And Muslim Civilisation.
i 1001 Inventions (website).

---: pan-5767    The possible contact between the Vikings and the Islamic World.
i Musliminc (website).


Återgivande av forskningsresultaten gällande textilbandet, utan kritik

2017-09-27: pan-5772    Utställning: Vikingatida mönster kan vara kufiska tecken .
i Uppsala universitet, pressmeddelande.

2017-09-27: pan-5731    Islam och tanken om paradiset kan ha inspirerat vikingarnas gravskick.
i forskning.se.

2017-09-27: pan-5739    Oväntade fyndet – vikingar kan ha åkallat Allah: 'Som en bön'.
i AB.

2017-09-28: pan-5735    Textilband från vikingatiden kan bära broderade referenser till islam.
i SR P4 Uppland.

2017-10-03: pan-5762    Exhibition: Viking Age patterns may be Kufic script .
i Uppsala University website.

2017-10-04: pan-5743    Machovikingen som blev multikulti.
Linda Westerlind i Folkbladet.

2017-10-07: pan-5742    Vikingakläder bär spår av muslimskt inflytande.
Thomas Silén i Svenska YLE.

2017-10-07: pan-5763    Sweden: ‘Allah’ and ‘Ali’ patterns in burial costumes of Vikings discovered in Sweden.
Atila Altuntas i The Muslim News.

2017-10-09: pan-5748    Muslim Vikings? 'Allah' on Ancient Burial Cloth Sparks Diversity Debate.
i Sputnik News.

2017-10-12: pan-5749    Arabic embroidery bearing the name 'Allah' is uncovered on 10th Century Norse burial clothes.
Tim Collins i Daily Mail.

2017-10-12: pan-5750    Viking burials inspired by Islam, archaeologist reveals .
i RT.

2017-10-12: pan-5751    Why did Vikings have 'Allah' embroidered into funeral clothes?.
Tharik Hussain i BBC News.

2017-10-12: pan-5753    Were Vikings Muslim? New research finds 'Allah' woven into burial clothes.
Tom Herbert i Metro UK.

2017-10-12: pan-5759    Do Viking Funeral Clothes Reveal Surprising Arabic Lettering?.
Austa Somvichian-Clausen i National Geographic.

2017-10-12: pan-5766    Why did Vikings have 'Allah' embroidered into funeral clothes?.
i BBC News.

2017-10-13: pan-5761    Muslim Vikings: Warrior Burial Clothes Uncovered With 'Allah' Embroidery.
Callum Patron i Newsweek.

2017-10-13: pan-5765    University claims Viking burial clothes woven with 'Allah' discovered in Sweden.
Martin Belam i TheGuardian.

2017-10-13: pan-5756    Muslim Vikings? Allah inscriptions found on Norse burial clothing.
i The New Arab.

2017-10-14: pan-5754    Were Vikings Muslims? .
i Saudi Gazette.

2017-10-16: pan-5758    Sorry, Internet, the Vikings Were Not Actually Muslim.
streiff i RedState (website).

2017-10-17: pan-5732    Ny forskning: Tecken på vikingaplagg betyder ”Allah”.
Pernille Mogensen i Världens historia.

2017-10-18: pan-5736    Vikingars tecken kan vara arabiska.
Calle Elfström i SvT.

2017-10-18: pan-5760    Truth emerges about 'staggering' Islamic link to Vikings.
i World Net Daily.

2017-10-: pan-5747    Vikings Had 'Allah' Written On Their Clothes.
Julia Banim i Unilad (website).


Artiklar med kritik av denna forskning

2017-10-02: pan-5744    Annika Larsson, textilarkeolog i ogjort väder, brer på tjockt med PK-floskler, trams och osakligheter….
i Hedniska tankar.
Denna artikel håller samma stil som rubriken.

2017-10-12: pan-5774    Viking Age Tablet Weaving: Kufic or Not? .
Carolyn Priest-Dorman i A String Geek's Stash (website).
Kritik av slutsatserna gällande bandet, baserad på granskning av de publicerade bilderna och observationer av vad man kan utläsa om textilens struktur.

2017-10-15: pan-5770    Rorschach Philology.
David Justice i The World of Dr. Justice.
Författaren är utbildad lingvist (M.Sc-nivå) med lång arbetserfarenhet inom detta område, men har ingen forskningskompetens av presentationen att döma. Artikeln är seriöst skriven givet den bakgrunden.

2017-10-16: pan-5755    Islamic Art And Architecture Expert Debunks Claims About Muslim Vikings.
Ian Miles Cheong i The Daily Caller.
Presentation av kritiska synpunkter från Dr. Stephennie Muller, assoc.prof. med inriktning mot Islamic Art and Architecture vid University of Texas.

2017-10-16: pan-5775    Nej, det står inte “Allah” på det vikingatida tygbandet från Birka.
Daniel Sjöberg i Allmogen (webbplats).
Refererar Stephennie Mullers kritiska synpunkter.

2017-10-17: pan-5737    Forskare om vikingatidens Allah-band: Hon måste ha fantiserat ihop saker.
Egor Putilov i Samhällsnytt.
Refererar Stephennie Mullers kritiska synpunkter. Ger även syrliga kommentarer om att projektet säger sig använda "andra forskningsmetoder".

2017-10-17: pan-5752    Viking textile did not feature word 'Allah', expert says.
Lucy Pasha-Robinson i The Independent.
Refererar Stephennie Mullers kritiska synpunkter.

2017-10-19: pan-5746    'Muslimska vikingar' – fornfynd som övertolkas.
Per Björklund i Nya Tider.
Jag har inte läst artikeln. Den kräver betalning och sådana får lägre prioritet, inte bara av omsorg för mig själv utan också för mina läsare.

Se även pan-5784 nedan.


Artiklar i och om de politiska kontroverserna i detta sammanhang

2017-10-15: pan-5769    Some Vikings Were Likely Muslims, and White Supremacists Hate It.
David C. McAfee i Patheos. -- Kommentarer

2017-10-17: pan-5757    The Strangely Revealing Debate Over Viking Couture.
Sigal Samuel i The Atlantic.
Refererar Stephennie Mullers kritiska synpunkter och gör en balanserad beskrivning av debatten.

2017-10-19: pan-5745    Om att 'slå hål' på det nordiska kulturarvet.
Daniel Sjöberg i Allmogen (webbplats).
Tolkar intresset för denna forskning och stöder för den som ett utslag av en policy av göra 'alla' delaktiga i det svenska kulturarvet vilket enligt honom är ett sätt att avveckla det.

2017-10-19: pan-5784    Brickbandet från Birka och Allah.
Andreas Forsgren i Facebook.
Grundlig utredning av sakförhållandena och klok diskussion om mediabevakningen och forskningens ansvar för att presentera väl underbyggt material.

2017-10-22: pan-5773    Nej, det står inte 'Allah' på det vikingatida tygbandet från Birka.
Thomaz Wiberg i Tankar vid min rosa traktor (webbplats).
Kopia (utan citering) av pan-5775, med tillägg av några rader på slutet där agerandet runt det aktuella bandet karakteriseras som ett försök till "folkmord".

2017-10-27: pan-5725    Muslim Vikings and Abuses of History.
Blake Smith i Quillette.
Klok och balanserad sammanfattning debatten.

2017-10-29: pan-5783    Därför är våra vikingar så lätta att missbruka.
Karin Bojs i DN.
Refererar till pan-5784.