Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 
  cln.occurrences-list

  Situation 79

  Situation 78

  Situation 77

  Situation 76

  Situation 75

  Situation 74

  Situation 73

  Situation 72

  Situation 71

  Situation 70

  Situation 69

  Situation 68

  Situation 67

  Situation 66

  Situation 65

  Situation 64

  Situation 63

  Situation 62

  Situation 61

  Situation 60

  Situation 59

  Situation 58

  Situation 57

  Situation 56

  Situation 55

  Situation 54

  Situation 53

  Situation 52

  Situation 51

  Situation 50

  Situation 49

  Situation 48

  Situation 47

  Situation 46

  Situation 45

  Situation 44

  Situation 43

  Situation 42

  Situation 41

  Situation 40

  Situation 39

  Situation 38

  Situation 37

  Situation 36

  Situation 35

  Situation 34

  Situation 33

  Situation 32

  Situation 31

  Situation 30

  Situation 29

  Situation 28

  Situation 27

  Situation 26

  Situation 25

  Situation 24

  Situation 23

  Situation 22

  Situation 21

  Situation 20

  Situation 15

  Situation 14

  Situation 13

  Situation 12

  Situation 11

  Situation 10

  Situation 09

  Situation 08

  Situation 07

  Situation 06

  Situation 05

  Situation 04

  Situation 03

  Situation 02

  Situation 01

 

 

Sit-23: Sittdemonstration av afghanska flyktingar och flyktingbarn

Augusti - september 2017 samt maj 2018

Avser en demonstration och relaterade händelser, samt vidareutveckling av historien.

Denna situation konkretiserar den principiella frågan om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för personer som befinner sig i riket efter att de fått avslag på ansökan om asyl. Har de till exempel samma rätt att demonstrera som tillkommer medborgare? Ingår det i så fall i polisens uppgifter att skydda deras utövande av denna rätt, eller istället att omhänderta och utvisa dem? Hur bör politiska ledare hantera en sådan situation? Denna sida samlar länkar till inlägg som belyser denna frågeställning.

Bakgrund och tidigare, relaterade händelser

2017-03-11: pan-5168    Vänsteraktivister demonstrerar till stöd för flyktingbarn.
Ursula Berge i FriaTider.

2017-07-13: pan-5124    Hazaren och presidenten.
Merit Wager i Egen webbplats.

2017-08-18: pan-5189    Låt oss tala om Afghanistan.
Helena Edlund i DGS.

Beskrivningar av händelseförloppet

Avser beskrivningar som inte tar ställning för eller emot.

2017-08-09: pan-5162    Utökad polisnärvaro vid flyktingdemonstrationen.
Sara Skovdahl i Expressen.

2017-08-09: pan-5166    Manifestation attackerades – flyttas till Medborgarplatsen.
Adam Westin i AB.

2017-08-10: pan-5169    Ensamkommandes sittstrejk sprider sig till Göteborg.
Tobias Svensson i GP.

2017-08-15: pan-5165    Sittstrejken i Stockholm sprider sig till hela landet.
Gustav Lublin i Nyheter24.

2017-10-02: pan-5564    Nu avslutas sittstrejken på Norra Bantorget.
Viviana Canoilas i DN.

Inlägg som stöder de demonstrerande

2017-08-10: pan-5173    Visa din solidaritet med ensamkommande unga flyktingars demonstration på Medborgarplatsen.
Redaktionen i Riktpunkt.

2017-08-14: pan-5161    Låt de unga flyktingarna få stanna.
Insändare i Östersundsposten.

2017-08-15: pan-5159    Lagligt men omoraliskt att utvisa unga till Afghanistan.
Hanne Martinek, Refugees Welcome Stockholm i DN.

2017-08-19: pan-5208    Det räcker inte att visa sitt stöd - man måste göra något.
Emma Bouvin i DN.

---: pan-5170    Vi står inte ut.
i Facebook.

Inlägg som är kritiska mot de demonstrerandes krav eller mot myndigheternas agerande

2017-08-10: pan-5163    Medborgarplatsen. Cirkeln sluts. Politisk akrobatik.
Johan Westerholm i Ledarsidorna.

2017-08-12: pan-5172    Migrationsverket känner inte till att demonstranter fått avslag på asylansökan.
Robin Persson i Samtiden.

2017-08-14: pan-5136    Svensk lag ska gälla alla som befinner sig i Sverige.
Merit Wager i DGS.

2017-08-14: pan-5144    Inför lagen måste alla vara lika.
Alice Teororescu i GP.

2017-08-14: pan-5164    Ohederligt att ge demonstranterna falska förhoppningar.
Ann Heberlein i SvT.

2017-08-15: pan-5151    Examensprov i statsvetenskap.
Patrik Engellau i DGS.

2017-08-16: pan-5158    På Medborgarplatsen avslöjas lögnerna.
Helena Edlund i DGS.

2017-08-17: pan-5180    Den djupa statens sociologi.
Patrik Engellau i DGS.

2018-06-04: pan-7835    Ljög om sin ålder -- fick lägre straff för knivattacken.
Ludde Hellberg i Expressen.

Åtgärder från myndigheternas sida som resultat av demonstrationerna

2017-08-12: pan-5137    Migrationsministern: 'Väntan på asyl måste kortas'.
Amanda Lindholm i DN.

Uppföljande meningsyttringar och avvisningar

2017-09-15: pan-5375    Därför är 17-åriga Fatemeh Khavari beredd att höja rösten.
Matilda Gustavsson i DN.

2017-09-15: pan-5440    Pausa alla utvisningar till Afghanistan.
Sara Karlsson; Rawen Lendar i Dagens Arena.

2017-10-11: pan-5605    Utvisades till Kabul -- fick vända på flygplatsen.
Amanda Lindholm i DN.

Beslut i maj 2018 att 8000 afghaner ska få stanna tills vidare

2018-06-02: pan-7834    De fick regeringen att svänga om afghanerna.
Lisa Mattisson i Expressen.

Situationen för afghanska flyktingar i Iran

Flertalet av de aktuella afghanska flyktingar förefaller komma från de afghaner (ofta hazarer) som sedan längre tid befinner sig i Iran.

2018-05-18: pan-7833    De 9 000 afghanerna -- vilka är de egentligen?.
Ludde Hellberg i Expressen.

2018-06-03: pan-7821    Kvinnorna som blev kvar -- nu berättar de.
Ludde Hellberg i Expressen.