Klippsamling för Argument och Fakta


  sv   en  
 
  Startsida     Vårt system     Nation(alism)     Politik     Grundsyn     Extremism  
  Geografi     Historia     Skribenter     Entiteter     Ämnen     Kataloger  

 
  cln.occurrences-list

  Situation 79

  Situation 78

  Situation 77

  Situation 76

  Situation 75

  Situation 74

  Situation 73

  Situation 72

  Situation 71

  Situation 70

  Situation 69

  Situation 68

  Situation 67

  Situation 66

  Situation 65

  Situation 64

  Situation 63

  Situation 62

  Situation 61

  Situation 60

  Situation 59

  Situation 58

  Situation 57

  Situation 56

  Situation 55

  Situation 54

  Situation 53

  Situation 52

  Situation 51

  Situation 50

  Situation 49

  Situation 48

  Situation 47

  Situation 46

  Situation 45

  Situation 44

  Situation 43

  Situation 42

  Situation 41

  Situation 40

  Situation 39

  Situation 38

  Situation 37

  Situation 36

  Situation 35

  Situation 34

  Situation 33

  Situation 32

  Situation 31

  Situation 30

  Situation 29

  Situation 28

  Situation 27

  Situation 26

  Situation 25

  Situation 24

  Situation 23

  Situation 22

  Situation 21

  Situation 20

  Situation 15

  Situation 14

  Situation 13

  Situation 12

  Situation 11

  Situation 10

  Situation 09

  Situation 08

  Situation 07

  Situation 06

  Situation 05

  Situation 04

  Situation 03

  Situation 02

  Situation 01

 

 

Sit-28: Diskussionen om lugn och tystnad på biblioteken

Oktober 2017

Den aktuella situationen

Följande har hänt. Stockholms kultur- och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert gjorde ett debattinlägg i SvD (referens pan-5608 nedan) där han beskrev sin syn på bibliotekens funktion, baserat på sina egna erfarenheter i ungdomen. I artikeln kritiserade han också företrädare (icke namngivna) för den motsatta uppfattningen då han såg deras inställning som ett utslag av främlingsfientlighet. Hans artikel resulterade i ett stort antal bemötanden under de närmast följande dagarna, både i dagspressen och i sociala media. Nedanstående lista är bara ett axplock.

2017-10-11: pan-5608    Krav på tysta bibliotek ofta främlingsfientliga.
Roger Mogert i SvD.

2017-10-11: pan-5610    Det är tyst -- tills gänget börjar vräka ner böcker.
Anders Q. Björkman i SvD.

2017-10-12: pan-5624    Bibliotekarien: Föräldrar och äldre vänder i dörren.
Einar Ehn i SvD.

2017-10-12: pan-5639    Att kräva tysta bibliotek är inte främlingsfientligt.
Ledare i Expressen.

2017-10-12: pan-5635    Svara, Mogert, annars är du feg!.
Paulina Neuding i SvD.

2017-10-12: pan-5643    Neuding pulvriserar Mogerts ynkliga inlägg om biblioteken.
P J Anders Linder i Axess.

2017-10-13: pan-5623    Jag kan stå ut med att bli missförstådd .
Roger Mogert i SvD.

2017-10-13: pan-5641    Stöd Socialdemokraternas kamp för att göra om våra bibliotek till fritidsgårdar för kriminella ungdomsgäng!.
i Jämställdhetsfeministerns blogg.

2017-10-13: pan-5642    Klassförakt att förvänta sig mindre av vissa.
Alice Teodorescu i GP.

2017-10-14: pan-5625    M-ledaren in i debatt om biblioteken: 'Blir förbannad'.
Jan Majlard i SvD.

2017-10-14: pan-5644    Perspektiv: Socialdemokraterna är inte en självklar hemvist för socialdemokrati.
Johan Westerholm i Ledarsidorna.

2017-10-17: pan-5657    Skandalöst att Mogert lyfter fram biblioteket i Kista.
Paulina Neuding i SvD.

Om man enbart läser de första av dessa artiklar kan det hela förefalla som en rätt trivial affär, men de fortsatta artiklarna ovan visar på en mer märklig och anmärkningsvärd situation. För att ytterligare belysa detta (och särskilt för att bedöma grunden för Mogerts inledande beskyllningar) är det intressant att se vad som tidigare har skrivits i samma ämne. Det har inte varit svårt att hitta följande tidigare artiklar.

Bakgrunden

2015-06-06: pan-5634    Låt inte detta normaliseras.
Paulina Neuding i SvD.

2015-06-09: pan-5637    Trendkänsliga bibliotekschefer tycker att tystnad är suspekt.
Erik Helmerson i DN.

2015-06-15: pan-5638    Jo, stöket på biblioteken är oftast ett segregationsproblem.
Paulina Neuding i DN.

2015-05-30: pan-5640    Sätt åt dem som sabbar biblioteken.
Ledare i Expressen.

2016-01-30: pan-5636    Porta hotfulla gäng från bibliotek.
Paulina Neuding i GP.

2016-12-20: pan-5633    Stöket får biblioteket att inte våga ha öppet.
Paulina Neuding i Expressen.

Man får förmoda att när Roger Mogert i sin första artikel skriver att konservativa debattörers krav på tysta bibliotek är ofta kryddade med en god portion främlingsfientlighet eller en väl tilltagen dos klassförakt så är det riktat mot dessa tidningar och dessa personer. Men läser man de ovanstående bakgrundsartiklarna så finns där verkligen inte något spår av främlingsfientlighet eller klassförakt.

I avvaktan på att Mogert kan presentera några relevanta exempel på artiklar som innehåller sådana attityder måste man därför se hans utfall som ännu ett beklagligt exempel på ogrundat brunsmetande av verkliga eller tänkta meningsmotståndare.

I sin andra artikel skriver Mogert att han har blivit missförstådd, och att det han egentligen vill göra är att "bredda debatten" till att också ta in att det inte behöver vara knäpptyst i bibliotek. Nu är detta inte precis någon ny tanke, utan det är en idé som har diskuterats och prövats vid ett antal tillfällen. Det gäller inte bara folkbiblioteken, utan den tillämpas också vid ombyggnaden av KTH:s bibliotek, till exempel. Om Mogert nu verkligen är ute för att bidra till debatten och föra den framåt så skulle det vara konstruktivt att utgå från tidigare erfarenheter av sådana lösningar och tidigare diskussion om dem. Idén är faktiskt inte ny.